Dia di Rincon een verplichte feestdag?

Bonairiaanse werkgevers- en ondernemers hebben zich uitgesproken over de vraag of Dia di Rincon een verplichte feestdag zou moeten zijn. Het debat aangaande Dia di Rincon dat traditioneel op 30 april wordt gevierd, werd door de verjaardag viering van de nieuwe Koning de afgelopen weken fel gevoerd. Lokale werkgevers- en ondernemersvereniging de Bonaire Business & Employers Association (BBE) heeft haar leden om hun mening daarover gevraagd. Men vond het tijd om aan te geven hoe de motor van de lokale economie daarover denkt.

Door middel van een enquête onder de 119 leden is de mening gepeild. Vierenveertig procent van de BBE-leden heeft de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. De meerderheid van die BBE- leden zou er voor zijn om Dia di Rincon te laten bestaan. Zij vinden dat een van de belangrijkste en grootste lokale Bonairiaanse evenementen. Echter, de meerderheid van de BBE leden geeft daarbij aan dat niet (nog) een extra vrije dag zou moeten worden gecreëerd.

Ondernemers geven aan de oplossing te zoeken in het wisselen van een andere vrije dag, zoals in het verleden Tweede Pinksterdag is gewisseld met Carnavals maandag. Daarbij wordt Koninkrijksdag (15 december) vaak gesuggereerd.
De Bonaire Business & Employers Association is de officiële vereniging die alle ondernemers op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers, bedrijven en eenmanszaken die zaken doen op Bonaire kunnen lid worden. Meer informatie kunt u vinden op www.bonairebe.com en u kunt contact met de vereniging opnemen via info@bonairebe.com.

Enquête over kinderopvang

Het Openbaar Lichaam Bonaire doet een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle huishoudens met één of meerdere kinderen van 0 t/m 12 jaar om een enquête over kinderopvang in te vullen. Deze maand ontvangen al deze 1623 huishoudens een brief thuis met het verzoek om, uiterlijk woensdag 7 mei 2014, online een enquête in te vullen via de volgende link: www.indigoblueconsult.com/bonaire.

De reden voor dit onderzoek/deze enquête is dat het Openbaar Lichaam Bonaire druk in de weer is met het beleidsontwikkelingsproces voor kinderopvang (alle opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar). Daarom is het van groot belang om van de Bonairiaanse inwoners het gebruik van kinderopvang en de wensen en behoeftes ten aanzien van kinderopvang te weten zodat het beleid er op afgestemd kan worden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 – 10 minuten en is anoniem. Dit betekent dat er bij de rapportering niet kan worden nagaan wie welke antwoorden heeft gegeven.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de enquête online in te vullen, kunt u langskomen bij Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, Kaya Neerlandia 41, om ter plekke de enquête in te vullen. Indien gewenst kunt u hier ook ondersteuning bij krijgen.

De uitkomsten van de enquête zullen in juni 2014 op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire, www.bonairegov.an, gepubliceerd worden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Irene Gould, beleidsadviseur bij Directie Samenleving en Zorg, via e-mailadres irene.gould@bonairegov.com of telefoonnummer 7172211.

Afscheid Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilbert Stolte, heeft donderdag 24 april op Bonaire afscheid genomen tijdens een goed bezochte receptie bij Mangazina di Rei. In zijn afscheidsspeech blikte hij terug naar de afgelopen drie jaar, waarin hij deze functie heeft mogen vervullen. Minister Plasterk kon zelf niet aanwezig zijn, maar bedankte de Rijksvertegenwoordiger voor zijn inzet via een videoboodschap.

Naar de top van Bonaire met zonsondergang

In verband met het 45 jarig bestaan van het Washington Slagbaai National Park kunt u in de maand mei de Brandaris beklimmen met zonsondergang, onder begeleiding van STINAPA Rangers.

Washington Park viert haar 45 jarig jubileum en STINAPA nodigt u uit om op 3 mei en 25 mei de Brandaris te beklimmen onder begeleiding van park rangers, met zonsondergang.

Er is plek voor 20 deelnemers op beide dagen. Verzeker uw plek door u op tijd op te geven voor deze activiteit! Bel naar 786-5229 of email naar washingtonpark@stinapa.org. Registratie is verplicht voor deelname. Deelnemers moeten hun eigen transport te hebben naar en in het park. Entree is gratis voor een ieder die zich heeft geregistreerd voor deze tocht.

Deelnemers aan de klim moeten uiterlijk 16 uur aanwezig zijn bij de ingang van het park. Het is voor de tocht naar de top van de Brandaris belangrijk dat u een goede lichamelijke conditie heeft. Kinderen vanaf 10 jaar mogen meedoen onder begeleiding van hun ouders of een volwassene. Doe stevige schoenen aan en breng uw eigen fles water, een snack en neem een zak lantaarn mee voor de afdaling.

Bij het tweede en laatste gedeelte van de klim naar de top komt er wat handen en voeten werk aan te pas. Het laatste gedeelte bij de afdaling gebeurt na zonsondergang in het donker. Ten slotte zal iedereen rond 20 uur weer terug zijn bij de ingang van het park.

Als u van avontuur houdt, geeft u dan op voor deze tocht. Bel naar 786-5229 of email naar washingtinpark@stinapa.org. Snel doen!!! Het aantal deelnemers is gelimiteerd.

Directie samenleving en zorg organiseert enquête

Het Openbaar Lichaam Bonaire doet een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle huishoudens met één of meerdere kinderen van 0 t/m 12 jaar om een enquête over kinderopvang in te vullen. Deze maand ontvangen al deze 1623 huishoudens een brief thuis met het verzoek om, uiterlijk woensdag 7 mei 2014, online een enquête in te vullen via de volgende link: www.indigoblueconsult.com/bonaire.

De reden voor dit onderzoek/deze enquête is dat het Openbaar Lichaam Bonaire druk in de weer is met het beleidsontwikkelingsproces voor kinderopvang (alle opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar). Daarom is het van groot belang om van de Bonairiaanse inwoners het gebruik van kinderopvang en de wensen en behoeftes ten aanzien van kinderopvang te weten zodat het beleid er op afgestemd kan worden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 – 10 minuten en is anoniem. Dit betekent dat er bij de rapportering niet kan worden nagaan wie welke antwoorden heeft gegeven.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de enquête online in te vullen, kunt u langskomen bij Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, Kaya Neerlandia 41, om ter plekke de enquête in te vullen. Indien gewenst kunt u hier ook ondersteuning bij krijgen.

De uitkomsten van de enquête zullen in juni 2014 op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire, www.bonairegov.an, gepubliceerd worden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Irene Gould, beleidsadviseur bij Directie Samenleving en Zorg, via e-mailadres irene.gould@bonairegov.com of telefoonnummer 7172211. Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen van de enquête.

Informatiekrant over Dengue en Chikungunya

Het Openbaar Lichaam Bonaire staat voor een gezonde samenleving en verspreidt op korte termijn op strategische plaatsen een informatiekrant over dengue en chikungunya. Door middel van deze informatiekrant wordt de Bonairiaanse bevolking op de hoogte gesteld over deze ziektes. Dengue en chikungunya zijn voorbeelden van vector overdraagbare aandoeningen. Het verstrekken van informatie aan de bevolking over beschermende maatregelen tegen vector overdraagbare aandoeningen is belangrijk, omdat tegen de meeste vector overdraagbare aandoeningen niet gevaccineerd kan worden.

Een vector is een organisme dat ziekteverwekkers of parasieten kan overbrengen naar mens en dier. De vector veroorzaakt niet zelf de ziekte, maar zorgt dat het ziekmakende organisme wordt overgedragen. Naast dengue en chikungunya zijn ook malaria en gele koorts bekende voorbeelden van vector overdraagbare aandoeningen. De meest voorkomende vectoren zijn bloedzuigende insecten, voornamelijk muggen. Daarnaast zijn ook teken, zandvliegen, vliegen, vlooien en (water)slakken veel voorkomende vectoren.

Vector overdraagbare aandoeningen is een onderwerp dat wereldwijd onder de aandacht is gebracht. Zo was vector overdraagbare aandoeningen het thema van de wereldgezondheidsdag op 7 april jl. De wereldgezondheidsdag is een jaarlijks terugkerende dag waarop de WHO, de World Health Organization de aandacht vraagt voor gezondheid en ziektes in de wereld. Elk jaar wordt er stil gestaan bij een specifiek thema, dit jaar vector overdraagbare aandoeningen.
Vector overdraagbare aandoeningen worden verspreid door veranderingen in sociale en milieu factoren zoals: wereldwijde toename van toerisme en handel, ongeplande verhuizing van mensen naar stedelijke gebieden en milieu- en klimaatsverandering (temperatuursverandering en verandering in de mate van regenval). Deze veranderingen zijn de reden waarom vector overdraagbare aandoeningen nu steeds meer in gebieden voorkomen waar ze eerder niet aanwezig waren.

Op Bonaire gaat de aandacht vooral uit naar dengue. Dengue is een virusziekte dat van mens tot mens overgedragen wordt door de mug Aëdes aegypti. De denguemug is te herkennen aan zijn zwarte romp en poten met witte strepen. Wanneer deze mug een met het denguevirus geïnfecteerde persoon prikt, wordt deze mug drager van het virus. Wanneer de mug daarna een gezond iemand prikt, wordt de geprikte persoon geïnfecteerd.
Wanneer iemand geïnfecteerd raakt met dengue, dan krijgt men symptomen zoals: plotselinge snel oplopende koorts, hevige hoofdpijn, pijn achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, buikpijn, rode uitslag, misselijkheid en overgeven.
Naast dengue begint chikungunya steeds meer onder de aandacht te komen.

Chikungunya is een virus dat wordt overgebracht door dezelfde Aëdes aegypti mug die ook dengue overbrengt. Dit virus komt sinds kort voor in het Caribisch gebied, onder andere op Sint Maarten. Op Bonaire zijn tot op heden geen gevallen van chikungunya gemeld. Zowel dengue als chikungunya kunnen door een ieder voorkomen worden door alle plekken en voorwerpen, waar deze mug haar eieren kan leggen, te verwijderen. De afdeling Publieke Gezondheidszorg van het openbaar lichaam Bonaire verzoekt iedereen om alert te zijn en alle voorwerpen die water kunnen opvangen en waar water in kan blijven staan te (laten) controleren of te elimineren.

Voor vragen of meer informatie over vector overdraagbare aandoeningen, kunt u contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheidszorg van de directie Samenleving & Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire bereikbaar op de telefoonnummers 717-8839 of 717-3737.

Voorlichtingscampagne over verkiezingen Europees Parlement

Op 22 mei 2014 gaat de bevolking van Caribisch Nederland stemmen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Iedere burger van Caribisch Nederland van 18 jaar of ouder die de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft tevens het Europese burgerschap, en op basis daarvan ook kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen gelden weer de stemregels die bij de Eilandsraadverkiezingen (2011) en de verkiezingen van de Tweede Kamer (2012) zijn toegepast. RCN start deze week een voorlichtingscampagne op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over het Europees Parlement en de stemregels.

Voor deze informatiecampagne worden de winnende foto’s van “The CN Expo” gebruikt. Deze fotowedstrijd, die vorig jaar werd gehouden, heeft prachtige foto’s van de eilanden opgeleverd. Op deze wijze komt tot uiting dat, hoewel “Europa” in afstand ver van de eilanden af ligt, toch ook leeft op de eilanden. Tegelijk worden de lokale fotografen geëerd door middel van publicatie van hun creatieve producten.

Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet om de stemgerechtigden van alle benodigde informatie te voorzien. “Het Europees Parlement: ook voor u relevant” en ”U gaat toch ook stemmen?” luiden de slagzinnen om het publiek te motiveren goed geïnformeerd deel te nemen aan het stemproces. De informatiecampagne duurt vijf weken. Tijdens de eerste vier weken zal er elke week een nieuwe boodschap benadrukt worden. In week vijf worden de voorgaande boodschappen samen gevat.

Op diverse lokale zenders van de eilanden zal ook dit keer weer een ‘infomercial’ te zien zijn, waarbij de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba informatie geven over het stemproces. Ook worden de radioprogramma’s “Keda informá” op Bonaire en “Stay informed” op Saba en Sint Eustatius uitgezonden. Tijdens deze radio programma’s gaat een deskundige in staatsinrichting toelichten hoe het Europees Parlement functioneert, samen met de andere organen als de Europese Raad en de Europese Commissie.

De PHU feliciteert Jona Chirino-Felida met haar benoeming tot gedeputeerde

De PHU feliciteert Jona Chirino hierbij met haar benoeming als gedeputeerde.
De partij heft goede nota genomen van mevrouw Chirino’s ideologische oriëntatie, namelijk de sociaal democratische. “Dat betekent dat wij hopen een sterke medestander te hebben gekregen voor het standpunt van de PHU dat alle sociaal/economische rechten tussen Nederland en Bonaire GELIJK moeten worden getrokken.”

Aangezien Chirino haar werk als gedeputeerde als professional (niet gelieerd aan de politiek) gaat uitvoeren, is zij vrij om haar mening hierover te uiten. PHU hoopt dat zij dat consequent en duidelijk zal doen.

“Wij merken hierbij nog op dat men niet vóór Gelijke sociaal/economische rechten tussen Nederland en Bonaire kan zijn en dan tegelijkertijd ook vóór ‘Autonoom Land’ kan zijn (of ‘Associatie’, of ‘Koninkrijkseiland’). Men kan niet vóór Vrede zijn en tegelijkertijd vóór Oorlog. Sommige dingen gaan niet samen. Gelijkheid van sociaal/economische rechten gaat samen met ‘Integratie’ in Nederland, maar niet met ‘Autonoom Land’. Noch met ‘Associatie’,” aldus Michiel Bijkerk, voorzitter van de PHU.

Workshop over wetlands en water vogels

STINAPA organiseert in samenwerking met Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Birds Caribbean een workshop over Wetlands en vogels van 5 t/m 8 mei speciaal voor leraren of personen die met kinderen werken, tour gidsen en ook voor personen die geïnteresseerd zijn in natuur- en milieu behoud.

De workshop is een onderdeel van de West Indian Whistling-Duck and Wetlands Conservation Project, een project van Birds Caribbean (voorheen SCSCB). Projectleiders Michelle Kading (Wetland Education Centre, Manitoba, Canada) en Dr. Lisa Sorenson (Conservation Ecologist, Boston University, WIWD en Wetlands Conservation Project Coordinator) zullen de activiteiten begeleiden. De workshop omvat activiteiten, demonstraties, informatie over wetland, en men leert interpretatie technieken uit het leuke boek, ” Wondrous West Indian Wetlands: Teachers’ Resource Book

De dagen 5 en 6 mei (8u tot 5u) zijn voor leraren of andere personen die met kinderen werken.
De dagen 7 en 8 mei(8u tot 5u) zijn voor tourguides en voor hen, die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu behoud. Voor beide groepen geldt dat de eerste dag binnen zal plaatsvinden en de tweede dag in het veld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelneming. Elke deelnemer zal een gratis exemplaar van het boek ontvangen en ook andere materialen (bv. vogel id kaarten, posters, kleurboeken, etc). Het boek bevat activiteiten en lessen voor verschillende leeftijden (5-18).

Als je interesse hebt om mee te doen met één van de twee groepen die hierboven genoemd worden, stuur dan vóór 30 april een email naar STINAPA pridecoordinator@stinapa.org, of bel even naar 717-8444 en vraag naar Diana. Zeg er bij dat je of in de groep van 5en6 mei ingedeeld wil worden of de groep van 7en8 mei. De workshop vindt plaats bij Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Kaya Finlandia 10, schuin tegenover CityShop. Reageer snel, er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer klachten bij spreekuren Ombudsman

De twee vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman hebben afgelopen vrijdag hun bezoek aan Bonaire afgerond. Elke burger met klachten over de overheid kon op één van de spreekuren van de vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman terecht.

“Vorig jaar hebben we in totaal 25 klachten ontvangen, dit jaar zijn het er weer meer, 41 klachten in totaal. In veel gevallen zijn mensen al tijden bezig en worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Wij kunnen dan proberen de klacht alsnog voor hen te behandelen” aldus Marjolein Bannier namens de Nationale ombudsman.

“We merken dat de bewoners van Bonaire ons steeds beter weten te vinden en dat onze aanwezigheid hier op Bonaire drempelverlagend werkt. Men vindt het prettig om ook persoonlijk een klacht bij ons te kunnen melden. Dat is heel goed, want daardoor kunnen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid’’ geeft Hans Oosterveer aan.

Eind van het jaar komen de vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman weer terug. In de tussentijd kunnen bewoners van Bonaire wel gewoon hun klachten blijven indienen. Dit kan via website www.nationaleombudsman.nl. Ook kan men een klacht gratis versturen via de post.
Stuur dan de klacht naar onderstaand adres:
De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag