Ondernemersvereniging stimuleert simpel en betaalbaar zakendoen

Onlangs heeft de tweede algemene ledenvergadering van de Bonaire Business & Employers Association plaatsgevonden. Tijdens de goed bezochte vergadering in landhuis Wanapa werd door het bestuur de ambitie van 2013 toegelicht: erkenning als de gesprekspartner van overheden, zowel het Rijk als lokaal het openbaar lichaam Bonaire, Vervolgens werd de focus voor 2014 met instemming gelanceerd: het vergemakkelijken van ondernemen op Bonaire en het verlagen van de kosten daarvan (cost en ease of doing business). Anders gezegd: van red tape naar red carpet.

Belangrijk onderdeel van de jaarvergadering was de benoeming van een nieuw bestuur. Uitgangspunt is dat alle voor Bonaire relevante bedrijfssectoren zijn vertegenwoordigd en dat zowel grote bedrijven als eenmanszaken zich thuis voelen bij de belangenvertegenwoordiger. Het bestuur van BBE is voor 2014 als volgt samengesteld:
Albert “Mocky” Arends, ALCON Wines
Anja Romeijnders, Breathe-IT
Mark Kater, VanEps KunnemanVanDoorne
Robert Croes Jr., ROCARGO Services
Eddy Carrillo Jr., Eddy’s Gourmandises
Barbara van der Valk, Caribbean Club Bonaire
Jeaniro Balentien, Dutch Caribbean Consultancy

Tijdens de sfeervolle avond kondigde de trotse BBE voorzitter Albert (Mocky) Arends een ledenbestand aan van 116 leden per jaareinde 2013. Op de dag van de vergadering bleek dat gegroeid naar 125 en ter plekke werden nog drie nieuwe leden bijgetekend. Bovendien zijn er naast die bedrijfsleden, die gezamenlijk ruim 1.500 werknemers hebben, inmiddels drie brancheorganisaties lid van BBE: de Vereniging van Belastingconsulenten en Administratiekantoren, VvAB; de vereniging van restaurants, BRA; en de Bonaire Hospitality Group. Ter plekke bevestigde de Bonairiaanse makelaarsvereniging zich ook aan te zullen sluiten bij de jonge vereniging.

RCN rondt aanleg zeekabel af op Saba en Statia en start onderzoek naar verbeteren Internet voorzieningen op Bonaire

Afgelopen maanden is het laatste gedeelte van de Saba-Statia telecommunicatie zeekabel tussen Saba , St. Barts en St. Maarten gerealiseerd. Met een speciaal kabellegschip is in december en januari de onderzeese glasvezelkabel (fiber optic cable) aangelegd.

Reeds vorig jaar was al het gedeelte Saba, Sint Eustatius naar St. Kits aangelegd en in gebruik genomen. In de komende 2 maanden zullen de laatste werkzaamheden zoals het installeren van apparatuur op de eilanden worden afgerond en kan het stuk Saba, Sint Eustatius en St. Maarten ook in gebruik worden genomen.

De operators op Saba en Sint Eustatius, zoals Satel en Eutel, hebben dan de beschikking over 2 gescheiden aparte (redundant) verbindingen voor breedbandige capaciteit en kunnen daardoor hogere snelheden en internet abonnementen en andere Internet diensten aan consumenten en bedrijven op Saba en Sint Eustatius aanbieden. Rijksdienst Caribisch Nederland zal zelf geen internet abonnementen of diensten aanbieden op de eilanden.

Naar analogie van het verbeteren van het Internet op de Bovenwindse eilanden zal RCN in de komende maanden in samenwerking met Caribbean Telecom en IT Services een onderzoek doen naar het verbeteren van het Internet op Bonaire.

Ondanks dat de huidige situatie op Bonaire niet vergelijkbaar is met de oorspronkelijke situatie op Saba en Sint Eustatius, blijkt in de praktijk wel dat de breedband Internet gebruik, gemiddelde snelheden en prijsstelling achterblijven bij de ontwikkelingen in de regio.
In het onderzoek zullen verschillende opties worden verkend zoals de vorming van een inkoop combinatie en het aanleggen van een extra zeekabel. De verwachting is dat medio juli 2014 het onderzoek is afgerond.

Leuke oordopjes met carnaval

In samenwerking met Sentro Hubentut i Famia en Fundashon Bista i Oido verspreid Bon Kousa leuke oordopjes, voor en tijdens het aanstaande kindercarnaval en de tienerparade. In vervolg op de veiligheids vuurwerkbrillen rond de jaarwisseling heeft Fundashon Bon Kousa deze oordopjes beschikbaar gesteld voor evenementen waarbij gehoorbeschadiging kan optreden. Het dragen van gehoorbescherming is belangrijk want hoewel de piep in het oor zich na enige dagen lijkt te herstellen, heeft gehoorschade altijd blijvende gevolgen. Op latere leeftijd kunnen mensen ernstige gehoorproblemen krijgen of zelfs blijvend doof worden. Voorkomen van gehoorschade is daarom van groot belang; niet alleen voor kinderen en jongeren maar ook voor alle volwassenen.

De nieuwe oordopjes zijn effectief, leuk én comfortabel. Er zijn grote verschillen. Sommige oordopjes zijn hard en stug, wat het draagcomfort niet ten goede komt; ze zitten toch een paar uur in het oor. De nu beschikbare oordopjes zijn geselecteerd op hun effectieve werking én comfort. Ook het aanbrengen is van belang. Op de poster staat precies hoe de oordopjes het beste in het oor kunnen worden aangebracht. Tot slot zien ze er ook nog leuk uit: per zakje van 2 stuks hebben ze verschillende kleurtjes.

De nieuwe oordopjes zijn deze bij Sentro Hubentut i Famia en Fundashon Bista i Oido te koop en ook zijn deze verkrijgbaar bij Addo’s Toys. Ter introductie kost een setje oordopjes geen $ 0,50 maar slechts $0,25. Deze actie duurt tot 28 februari zolang de voorraad strekt.

Politie geeft helderheid omtrent carnavalsactiviteit

Met betrekking tot een carnavalsactiviteit die stond gepland op donderdag 20 februari, heeft KPCN verschillende vragen gekregen. KPCN wil helderheid in deze situatie geven.
Het is zo dat er voor carnavalsactiviteiten, net zoals voor alle andere activiteiten, regels zijn. Op 23 november 2013 heeft KPCN informatie gestuurd naar de carnavals commissie betreffende de regels voor activiteiten in de carnavalsperiode. Eén van de basisregels is dat de politie minimaal 10 dagen van tevoren op de hoogte gesteld moet worden voordat een publieke activiteit plaatsvindt, dit in verband met de planning van KPCN. Op 9 januari 2014 heeft KPCN een herinnering naar de commissie gestuurd over deze regels.

De activiteit waarover het gaat stond gepland op 10 februari, maar de commissie had deze activiteit geannuleerd. Ze verzochten om de activiteit doorgang te laten vinden op 17 februari, maar de activiteit werd weer geannuleerd en als nieuwe datum werd 18 februari gegeven. Op 18 februari werd de datum weer door de commissie gewijzigd naar 20 februari. Op zowel 10, 17 en 18 februari heeft KPCN rekening gehouden met deze activiteit in hun planning en hebben ze extra politie gemobiliseerd om aanwezig te zijn bij betreffende activiteit. Deze activiteiten die elke keer niet doorgingen, hebben de politie elke keer geld gekost.

De datum van de activiteit werd vier keer gewijzigd zonder dat het plaats heeft gevonden. De laatste datum die werd doorgegeven om deze activiteit doorgang te laten vinden, is op 20 februari. Dit is de donderdag voor Kindercarnaval waarbij ook meer politie gemobiliseerd moet worden voor de parades. Het is voor deze laatste datum dat de politie geen akkoord heeft gegeven omdat het niet overeenkomt met de planning van de politie. Bovendien was de carnavalsorganisatie goed op de hoogte van de vastgestelde regels en had de politie al veel uitzonderingen gemaakt in deze specifieke zaak.

Minister Schwengle neemt rapport over macro-ontwikkelingen in de zorg in Caribisch gebied in ontvangst

Vorige week vrijdag heeft minister Schwengle van Volksgezondheid, Bejaardenzorg en Sport van Aruba een exemplaar van het ‘Trendrapport Caribisch gebied 2013, Monitor op ontwikkelingen in de zorg’ in ontvangst genomen. Hij ontving het rapport uit handen van Jan Helmond, Algemeen directeur van FWG. Het rapport is het eerste dat de ontwikkelingen in de zorg op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in samenhang met elkaar in beeld brengt. FWG publiceert sinds 2009 trend-rapporten over ontwikkelingen in de zorg in Europees Nederland.

Voor het rapport is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de zorg op de eilanden, door gesprekken met experts uit de zorgsector die ook zicht hebben op de inter-eilandelijke verhoudingen en verbindingen. De informatie uit de gesprekken is aangevuld met deskresearch. Uniek aan het rapport is dat de ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de afzonderlijke eilanden in samenhang met elkaar zijn beschreven. Het overstijgt zorginstellingen, eilanden en politiek. Tevens wordt duidelijk dat het Caribisch gebied en Europees Nederland van elkaar kunnen leren. FWG hoopt met het rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussies over de richting waarin de zorg zich kan ontwikkelen.

Thema’s
Uit het onderzoek kwamen vijf hoofdthema’s naar voren: public health en preventie, medische uitzendingen, ‘vergeten groepen’, eerstelijnszorg en ketenzorg en kwaliteit en arbeidsmarkt. Daarnaast komt de invloed van de staatkundige hervorming in 2010 op de inrichting en samenwerking in de zorg aan bod. Binnen de vijf thema’s zijn zowel ontwikkelpunten als reeds ingezette, succesvolle, ontwikkelingen beschreven. Met betrekking tot Aruba gaat het rapport bijvoorbeeld in op de speciale aandacht voor diabetes, borstkanker en de toenemende vergrijzing. Ook komen de brede eerstelijnszorg en de goed georganiseerde automatisering hiervan (Huisartsen Informatie Systeem) aan bod. Met de overhandiging aan minister Schwengle rondt de heer Helmond een rondgang langs alle eilanden af waarin hij diverse zorgbestuurders, de voor het onderzoek geïnterviewde personen en andere hoogwaardigheidsbekleders het rapport overhandigde.

Over FWG
FWG is een stichting die het functiewaarderingssysteem voor de zorgsector in Nederland ontwikkelt en onderhoudt. De brancheverenigingen van de verpleging en verzorging, thuiszorg, ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg en ggz vormen de eigenaren van de stichting. FWG is sinds 2002 actief in de meeste zorgorganisaties in het Caribisch gebied, in functiewaardering, HRM en cao-realisatie. De trendrapporten van FWG worden in Europees Nederland enthousiast ontvangen en als zeer compleet ervaren.

Eerste dode in het verkeer voor 2014

Vrijdag nacht omstreeks 03.00 uur vond er een ongeluk met fatale afloop plaats op de Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. In de bocht ter hoogte van de Harbour Village verloor de chauffeur de macht over het stuur en ging de auto over de kop. De chauffeur had lichte verwondingen maar de medepassagier is overleden. Het betreft de man met initialen S.P. *, geboren op 5 februari in Nederland. De overledene woonde niet op Bonaire. De dokter heeft ter plekke de dood geconstateerd. De chauffeur, met initialen T. de B., werd aangehouden ter zake dood door schuld. Dit in verband met het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval door het rijden onder invloed van alcohol.

Grondige onderhoudsbeurt slachthuis

Recentelijk heeft de Directie Ruimte & Ontwikkeling, in samenwerking met de Directie Toezicht & Handhaving, enkele ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan het slachthuis uitgevoerd. Ondanks het feit dat dit niet was voorzien was het uiteindelijk in de praktijk niet te voorkomen dat het slachthuis daartoe enkele dagen gesloten moest worden. Dankzij de inspanningen van het personeel is dit tot een minimum beperkt gebleven.

Omdat de sluiting niet vooraf was voorzien en/of was aangekondigd, werden enkele klanten van het slachthuis hiermee pas geconfronteerd op het moment dat men een afspraak wilde maken voor het slachten van dieren. De overheidsinstanties erkennen dat dit een omissie was en bieden achteraf excuses aan voor de eventueel hierdoor ontstane overlast en zal alles in het werk stellen om dit in de toekomst te voorkomen.

De urgentie van de onderhoudswerkzaamheden was ingegeven door de onhygiënische situatie ontstaan door een duivenplaag. Aan de andere kant is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een einde te maken aan de onveilige situatie voor de werknemers middels een noodvoorziening ten behoeve van het elektrische netwerk van het gebouw. Doordat het personeel vaak met en in het water werkt was het niet langer verantwoord deze situatie langer te laten voortduren. Een en ander in afwachting van de volledige vernieuwing van de elektrische bedrading van het gebouw, een onderdeel dat helaas niet was meegenomen tijdens de verbouwing van 2,5 jaar geleden. De koelcel was vorig jaar alweer in bedrijf genomen en er is een nieuwe zaagmachine besteld om de werkzaamheden op het slachthuis verder te kunnen verbeteren.

Gedurende de dagen dat het slachthuis gesloten was zijn er enkele bouwkundige aanpassingen gepleegd waardoor de duiven niet meer naar binnen kunnen komen. De directie gaat overigens door met allerlei kleine aanpassingen zolang dit nodig blijft. Daarnaast is het gehele gebouw grondig gereinigd en gedesinfecteerd door een deskundig en professioneel bedrijf zodat er ook geen enkel gevaar meer dreigt voor de volksgezondheid en het slachthuis vanaf anderhalve week geleden alweer volledig ten dienste staat van de klanten en de lokale gemeenschap.

De beide slachters en keurmeesters zijn op werkdagen aanwezig op het slachthuis van 07.00 a.m – 03.00 p.m. voor de dagelijkse dienstverlening aan de Bonairiaanse veehouders. Veehouders kunnen dagelijks (werkdagen) een telefonische afspraak maken via telefoonnummer: 7178836 voor het slachten van hun vee en om de hoeveelheid te slachten vee daarbij door te geven.

Bonaire herintroduceert non-resident kaart

Tourism Corporation Bonaire (TCB) is verheugd te kunnen melden, dat zij het systeem om bezoekersinformatie te verzamelen heeft verbeterd. Het nieuwe systeem is gereed en de Bonaire Non Resident Card (BNRC) is vergelijkbaar met de aankomstkaarten van andere Caribische bestemmingen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe systeem accurate statistieken zal opleveren, waarmee we de behoeften van onze bezoekers nog beter leren begrijpen. Met deze informatie kunnen we de kwaliteit van onze bestemming verhogen en de marketing inspanningen verbeteren,” legt Ethsel Pieternella, directeur van Tourism Corporation Bonaire uit. “TCB kijkt er naar uit om deze verbeterde gegevens beschikbaar te stellen voor zowel TCB zelf als voor de toeristische sector van het eiland.”

Bonaire gebruikt een unieke Non Resident Card speciaal gericht op de informatiebehoefte van het eiland. Het voorziet in waardevolle informatie over o.a. de leeftijdsgroep, land van herkomst, plaats van vertrek en de reden van het bezoek.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen, die naar de internationale luchthaven van Bonaire ( BIA ) vliegen, delen de BNRC al uit aan hun passagiers aan boord van elk vliegtuig. Alle niet-ingezetenen van Bonaire worden verzocht de BNRC voor aankomst in te vullen. De ingevulde kaarten dienen vervolgens te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde boxen voor de immigratiecabines of in de aankomsthal naast de bagageband. De kaarten worden vervolgens verzameld door TCB voor verwerking.

‘Mr Marine’: Din Domacassé, 20 jaar in dienst van STINAPA

Edwin Domacasse, beter bekend als Din, Chief Ranger van STINAPA, vierde afgelopen 7 februari het feit dat hij 20 jaar geleden als Marine Park Ranger in dienst kwam. STINAPA heeft een happy hour georganiseerd op vrijdag, waarbij familieleden, vrienden, collega’s en ook het bestuur aanwezig waren om dit samen met hem te vieren en ook terug te blikken op 20 dienstjaren bij STINAPA.

Zoals gewoonlijk bij dit soort vieringen wordt er een traditionele toespraak gehouden.
Willem van Hees, waarnemend directeur van STINAPA zei het volgende:
“Jij: 20 jaar, ik: 4 maanden. Wat kan ik over je zeggen. Nou, misschien toch wel ‘t een en ander. We hebben elkaar best wel gesproken. En je hebt van je dóen spreken.”
Van Hees ging verder en noemde de verschillende bijnamen die hij aan Din heeft gegeven: ”Mr. ‘Gym’…. Die buik, die is wel gegroeid zeg …, Mr. ‘Responsible’….Als jij gebeld wordt, kom jij in actie, geen twijfel, dat ben jij…., Mr. ‘Kan altijd beter’……Altijd gaat t goed, en altijd volgt daar direct achteraan ‘kan altijd beter’…., Mr. ‘Marine’, ja dat is ‘m echt. Voor jou Din, is je werk voor het Marine Park een ‘way of life’, verslavend. Zeer betrokken. Mijn respect daarvoor. Veel kunnen we nog verbeteren en bijleren. Maar dat, ‘Mr. Marine’, mag je niet verliezen. Daar zit in jou een belangrijke waarde. Daar mag, daar moet je trots op zijn. Daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Dat moeten we koesteren.”
Deze eloquente toespraak werd gevolgd met het uitreiken van een certificaat van erkenning en ook de traditionele enveloppe met inhoud aan Din.

Start onderzoek milieuvoorzieningen Bonaire

Op 10 februari start een grootschalig onderzoek naar de milieuvoorzieningen bij bedrijven op Bonaire. Ongeveer 400 bedrijven uit verschillende sectoren worden onderzocht op de huidige bedrijfsactiviteiten die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken voor de leefomgeving. Met het onderzoek wil de overheid inzicht krijgen in het huidige niveau van de milieuvoorzieningen. Dit voor een leefbaar en welvarend Bonaire.

Inrichtingen- en activiteitenbesluit Bonaire
De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het Inrichtingen- en activiteitenbesluit (IAB) Bonaire. De schoonheid van de natuur trekt toeristen van over de hele wereld. En het toerisme is de basis van de Bonairiaanse economie. Om zorgvuldig met het eiland om te gaan, is het nodig dat het bedrijfsleven en de overheid afspraken maken over het beschermen van de leefomgeving.

In het IAB Bonaire worden de afspraken vertaald naar regels die passen bij Bonaire. Het voorbereiden van het IAB Bonaire neemt twee jaar in beslag. Het gaat hierbij om het gehele traject van onderzoek tot aan het invoeren van het besluit. Tijdens deze voorbereidingsperiode krijgen betrokkenen, vooral bedrijven, de nog de gelegenheid om inspraak te geven op het ontwerpbesluit.

Uitvoering onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (de milieudienst van onder meer Breda). Breda en Bonaire werken sinds 2007 samen op milieugebied. Medewerkers van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Omgevingsdienst van de gemeente Breda bezoeken het bedrijfsleven en samen brengen zij de milieusituatie in kaart. Het onderzoek betreft een steekproef van circa 400 bedrijven verspreid over verschillende sectoren. Het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van het besluit.