Nieuwe samenstelling KvK-bestuur voor 2014

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire heeft tijdens de eerste vergadering van het kalenderjaar de rol van voorzitter en vice-voorzitter voor 2014 bepaald. Respectievelijk Maricella Croes-Oduber en George A. Soliana zijn daartoe verkozen. Naast de voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit de heren Huub Groot, Gregory Obersi en Evert Piar.

Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire sinds 1 November een nieuwe directeur, in de persoon van Dick ter Burg.
Het bestuur en de nieuwe directeur nemen zich voor ook in 2014 hun werkzaamheden ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap op Bonaire met enthousiasme voort te zetten.

Twee levenloze lichamen aangetroffen

Vanochtend omstreeks 06.00 uur kreeg de politie melding over een auto die in brand zou staan op de weg naar Rincon in de omgeving van Sabana Piedra Krus. De brandweer is ook ter plekke gegaan en heeft de brand geblust. Na de brand te hebben geblust werd geconstateerd dat er een levenloos lichaam in de auto aanwezig was.

Vanochtend omstreeks 07.00 uur kreeg de politie melding dat er een lichaam dat geen teken van leven vertoonde, werd gevonden in een dam achter een middelbare school in Playa.

Het uitgangspunt is dat het in deze beide zaken om een criminele handeling zou gaan. Er kan nog niet gezegd worden of de zaken met elkaar in verband staan.

Er kan ook nog geen identificatie bekend gemaakt worden.

In zaken die een grote impact hebben op de gemeenschap, vraagt de politie assistentie van andere organisaties. Dit is nu ook het geval. De politie heeft assistentie gevraagd van de Kustwacht, RST, Kmar en de Douane.

De politie zet alle beschikbare middelen in en mobiliseert alle personeel om deze zaken te onderzoeken en zo snel mogelijk op te lossen.

Als iemand een tip heeft over deze zaken, neem dan alstublieft contact op met de politie op telefoonnummers 717-8000, 717-7251 of 911.

Dit is voor nu de enige officiële informatie van KPCN.

Officiële opening politiebureau Rincon

Op woensdag 22 januari 2014 is het nieuwe politiebureau in Rincon officieel geopend. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden de linten doorgeknipt door twee ouderen en twee peuters uit Rincon. Mevrouw Ines Pourier-Wout (90) en de heer Tavio Sint Jago (99) symboliseren de geschiedenis van Rincon terwijl Gerdeney Kroon (3) en Leegently Anthony (3) de toekomst van Rincon symboliseren.

Tijdens het officiële gedeelte waren er toespraken van Arno van Dongen,wnd. directeur RCN, gezaghebber Lydia Emerencia en Korpschef Hildegard Buitink.
De Korpschef benadrukte het belang van een politiebureau dicht bij de bevolking: “Vanuit dit nieuwe gebouw zal gewerkt worden aan veiligheid. De barioregisseur zal hier efficiënter kunnen werken en dichter bij de bevolking van Rincon kunnen zijn. De bewoners van Rincon kunnen nu, wanneer ze daar behoefte aan hebben, bij het bureau binnen stappen. Een grote verbetering!”

Het politiebureau was tot voor kort gevestigd aan de rand van Rincon. Nu staat het in het centrum van het dorp, op het terrein waar ook het nieuwe Cocari gehuisvest zal worden. Het politiebureau is het eerste pand dat hier opgeleverd is.

Na de openingshandeling konden alle genodigden hun vingerafdrukken achterlaten op een speciaal canvas. Dit canvas zal als blijvende herinnering aan deze opening worden opgehangen in het politiebureau.

FIOD Nederland geeft voorlichting over bestrijding belastingfraude op Bonaire

Op 21, 22 en 23 januari 2014 hebben vertegenwoordigers van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) voorlichting gegeven aan de leden van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs Bonaire en aan medewerkers van de Belastingdienst Caribisch Nederland over de aanpak van belastingfraude. De FIOD werkt onder het gezag van het Openbaar Ministerie en is belast met de uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken naar onder andere belastingfraude, Douanefraude, witwassen en faillissementsfraude.

Tijdens de presentaties werd verteld wat de gevolgen zijn van de in 2012 ingevoerde Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn voor fiscale- en douane delicten in Caribisch Nederland. Aandacht werd besteed aan de selectie van onderzoeken die strafrechtelijk kunnen worden opgepakt.
Daarnaast werd aandacht besteed aan de gevolgen van een strafrechtelijk onderzoek.

ICT studenten SGB/MBO krijgen stage en baangarantie van RCN

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) werkt samen met de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) in een voor Bonaire uniek werk-leertraject. Vier leerlingen van de SGB/ MBO opleiding ICT gaan voor ca. 4 maanden op stage / opleiding naar Nederland. Dit doen ze tevens in het kader van de afronding van hun opleiding. Wanneer ze terugkomen op Bonaire hebben ze vanuit RCN een baangarantie als ze de opleiding met goed gevolg afronden.

Helpdesk functie
De jongeren gaan dan aan de slag bij de helpdesk ICT van RCN. Deze helpdesk gaat in opdracht van de Shared Service Organisatie – ICT (SSC-ICT) op ICT terrein ondersteuning leveren aan de ministeries in Den Haag.
Omdat Bonaire in een ander tijdzone ligt dan Nederland, is het door deze inzet mogelijk om ook in de avonduren (Nederlandse tijd) ondersteuning te bieden aan de ambtenaren van de ministeries.
Dus als mensen in de avond uren problemen hebben met hun ICT (wachtwoord vergeten, inlogproblemen, internet issues enz), dan krijgen ze iemand van RCN/ICT aan de telefoon om ze te ondersteunen.

Ontwikkeling stimuleren
RCN is deze samenwerking aangegaan, omdat ze het belangrijk vindt jongeren in Caribisch Nederland te stimuleren bij hun ontwikkeling. Dit heeft diverse voordelen: als eiland bouw je op het gebied van ICT expertise op en we breiden daarmee het aantal mensen met ICT kennis en ervaring op het eiland uit. Bovendien wordt door deze samenwerking met SSC-ICT werkgelegenheid op het eiland gecreëerd .

Wie zijn de spelers?
Op de foto staan de 4 hoofdrolspelers en hun ouders: Anwar Thielman, Rubert Sint Jago, Alvinson Soliana en Lex Simonis.
Arno van Dongen (plv. directeur RCN/Centraal) en Perry van der Weyden (directeur SSC-ICT) zijn de initiatief nemers en opdrachtgevers voor het project.
Vanuit RCN wordt het project uitgevoerd door Judith Brekelmans (HRM adviseur) en Junior de Lain Projectleider RCN/ICT) In Nederland worden de jongeren begeleid door Faysel Fransisco (RCN/ICT).
Hans v.d. Linden is de projecteider van SSC-ICT. Vanuit SGB/MBO, OCW, Jong Bonaire en de leerplicht ambtenaar wordt alle medewerking verleend aan dit unieke project.

Vertrek naar Nederland
Op 1 februari vertrekken de studenten, onder begeleiding van Arno van Dongen naar Nederland. Daar worden ze overgedragen aan de zorg van SSC-ICT. Zij verzorgen de opvang, opleiding en de woonruimte in Nederland. Ze gaan wonen in Den Haag.

Vervolg
Alle betrokken partijen werken enthousiast mee, er zit veel energie in het project. De jongens zijn ambassadeurs van Bonaire, Saba en Statia in Nederland. Als dit project succesvol verloopt, wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het verder uit te bouwen. Dit biedt dan nog meer mogelijkheden om kennis op te bouwen en meer werkgelegenheid naar het eiland te brengen.

Solar pilot project op Barcadera, Bonaire

In opdracht van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) wordt in het eerste kwartaal van 2014 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de productie van zonne-energie.
Direct na afronding van dit onderzoek wordt in eerste fase een zogenaamd solar pilot project op Barcadera (voormalig terrein Wereldomroep op Bonaire)
gerealiseerd, dat eind tweede kwartaal gereed dient te zijn. Dit project wordt, in samenwerking met ContourGlobal en onder project management van
Caribbean Energies, met de hoogste prioriteit van WEB uitgevoerd.

Bij het behalen van de gewenste resultaten, wordt door WEB de aanleg van een Solar Garden (een park van zonnepanelen) overwogen. Hierbij speelt voor WEB de samenhorigheid in de gemeenschap een grote rol. Centrale opwekking van zonne-energie, die ten goede komt aan alle inwoners van Bonaire als alternatief op decentrale (privé) opwekking met hoofdzakelijk eigenbelang. En dat op een eiland van ca. 17.000 inwoners!

Tegelijkertijd wordt er door het Ministerie van Economische Zaken in Nederland in afstemming met WEB en overige belanghebbenden op Bonaire gewerkt aan nieuwe regelgeving omtrent het opwekken en gebruik van elektriciteit.
Dit zal worden vastgelegd in het zogenaamd ‘Regulerend kader elektriciteits-voorziening Caribisch Nederland’, dat naar verwachting met ingang van
1 januari 2015 van kracht zal worden.

‘Iedereen mag van ons een betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van elektriciteit en water verwachten en daar wordt door WEB hard aan gewerkt. Bovendien willen wij graag bijdragen aan een goede levensstandaard en volksgezondheid op ons eiland.
De bevolkingsgroei en de mede daardoor stijgende vraag naar elektriciteit zetten druk op de elektriciteitsproductie van Bonaire. Deze stijgende vraag, gecombineerd met de ideale klimaatomstandigheden maken het gebruik van zonne-energie een meer dan verantwoorde keuze’, aldus Alfredo Koolman, CEO van WEB.

Uitbreiding duurzame energie
Een uitgebreide studie aangaande Eco System Services van Bonaire, gepubliceerd in 2012, maakt duidelijk dat de natuur verreweg het grootste bezit van Bonaire is.
Het behoud van deze natuur dient bij alle keuzes een hoge prioriteit te hebben, omdat de verkeerde beslissingen of acties verwoestende gevolgen kunnen hebben voor het eiland, haar bewoners en toekomstige generaties.
WEB onderschrijft deze mening en is proactief op het gebied van duurzame energie en dus ook zonne-energie.

Let’s do it together
Onder het motto ‘Let’s do it together’ is WEB al geruime tijd actief om plannen voor een duurzame centrale uitbreiding met zonne-energie uit te werken, waarbij het uitgangspunt is dat alle inwoners hieraan deel moeten kunnen nemen.
Met name ook diegenen voor wie een zonne-energie installatie niet betaalbaar is, of omdat men bijvoorbeeld huurder is van een woning. Iedereen moet toegang hebben tot duurzame elektriciteit en de voordelen daarvan.

Solar pilot project op Barcadera
Er zijn dan ook vergevorderde plannen voor een zogenaamde ‘Solar Garden’ op Barcadera, welke in samenwerking met Caribbean Energies, Fundashon Cas Bonairiano en ContourGlobal zijn ontwikkeld. Nog is het niet zo ver, er zal gedegen voorwerk moeten worden gedaan. Hiertoe wordt een onderzoek verricht naar de haalbaarheid en een pilot project geëvalueerd. Bij het behalen van de gewenste resultaten, zou dit kunnen leiden tot de aanleg van een Solar Garden.

Bij mogelijke positieve besluitvorming zal centrale deelname in de Solar Garden in ieder geval diverse voordelen gaan opleveren in vergelijking tot het decentraal plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak of terrein, waarvoor natuurlijk ook gekozen kan worden.
Niet in de laatste plaats dragen deelnemers bij aan een oplossing die voor alle inwoners op Bonaire de elektriciteit betaalbaar houdt en zonne-energie niet alleen toegankelijk maakt voor diegenen die het zich kunnen permitteren.

‘Concluderend kan men vaststellen dat –indien tot uitvoering wordt besloten- de deelnemers aan de Solar Garden Barcadera minder hoeven te investeren dan bij private installaties omdat de kosten van centraal aanleggen lager zijn dan van decentraal aanleggen en de kwaliteit en het gebruiksgemak hoger. Verbruikers hoeven geen financiering aan te vragen aangezien de financiering plaatsvindt via de energierekening door de maandelijkse bijdrage. En, zowel de verbruikers als WEB zelf gaan zeer wel mogelijk voordeliger stroom inkopen’, aldus Albert Schoonderbeek, CFO van WEB.

Regulerend kader stroomvoorziening
De Nederlandse overheid stelt momenteel regels op voor het ontvangen en leveren van elektriciteit. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor iedereen op het eiland om zelf stroom op te wekken, echter hier worden bepaalde voorwaarden aan verbonden om een wildgroei aan eigen elektriciteitsproductie te voorkomen en een solide, ononder-broken levering van stroom door WEB te kunnen blijven garanderen. In de komende maanden zal duidelijk worden welke voorwaarden dit zullen zijn en naar verwachting zal de nieuwe wet per 1 januari 2015 van kracht worden.

(De)centrale opwekking
Een decentrale zonne-energie installatie betekent dat iemand stroom produceert op eigen dak of terrein voor eigen verbruik (onofficiële stroomproducent). Echter, de zon schijnt niet altijd en zeker niet ‘s nachts, waardoor een aansluiting op het elektriciteitsnet van WEB noodzakelijk blijft. Om dit net betrouwbaar en duurzaam in stand te kunnen blijven houden, wordt in het Regulerend Kader een zogenaamd (vast) capaciteitstarief voorzien.

Installaties die overdag meer stroom opwekken dan verbruiken, voeden de geproduceerde stroom terug aan het net van WEB.
De terugleververgoeding dient, met het oog op de belangen van alle bewoners, nog vastgesteld te worden. Om dit voor de gemeenschap te kunnen garanderen, zal WEB onder andere bij bedrijfsaansluitingen bepalend zijn voor de vaststelling van de terugleververgoeding.

Binnen de nieuwe wetgeving wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen een officiële stroomproducent (centrale opwekking) en een onofficiële stroomproducent (decentrale opwekking). Een officiële stroomproducent heeft een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en moet garant staan voor continue kwaliteit en levering van stroom aan WEB.

De pilot zonne-energiecentrale en de eventuele toekomstige Solar Garden zouden daarmee officiële stroomproducent op Bonaire worden. Genoemde centrales leveren de geproduceerde zonne-energie tegen een vast tarief aan het elektriciteitsnet van WEB.
De vergoeding voor de geproduceerde stroom leidt ertoe dat het rendement voor de deelnemers in een eventuele Solar Garden naar het zich nu laat aanzien aantrekkelijk zal zijn.

Uitreiking draaginsignes

Op woensdag 15 januari 2014 hebben zeventien rijksambtenaren op Bonaire een draaginsigne ontvangen uit handen van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens. Het draaginsigne geeft aan dat de rijksambtenaren de opleiding Algemeen Opsporingsambtenaar Caribisch Nederland met goed gevolg hebben afgerond. Hij prees de rijksambtenaren voor hun prestatie: “Jullie prestatie is van grote waarde voor de marechaussee, maar ook voor het Caribisch Gebied. Voor de marechaussee omdat vooral jullie hier de ogen en oren van onze organisatie zijn. Jullie zijn de sleutel tot veiligheid in het Caribisch Gebied.”

Inflatie op Bonaire en Saba gedaald, op Sint-Eustatius gestegen

De inflatie op Bonaire kwam in het vierde kwartaal van 2013 uit op 1,2 procent. Dit is een flinke daling vergeleken met een kwartaal eerder. Ook op Saba daalde de inflatie. Deze kwam ook uit op 1,2 procent. Op Sint-Eustatius is de inflatie daarentegen fors gestegen naar 2,1 procent.

Inflatie Bonaire omlaag door water en elektriciteit
De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal van 2013 flink gedaald naar 1,2 procent. In het derde kwartaal bedroeg de inflatie nog 1,8 procent. De daling is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van water en elektriciteit. In het vierde kwartaal van 2012 zijn de prijzen voor water en elektriciteit fors verhoogd. Dit heeft gedurende een jaar de inflatie verhoogd, maar dit effect is in het vierde kwartaal van 2013 uitgewerkt.

Inflatie Sint-Eustatius naar 2,1 procent
Op Sint-Eustatius is de inflatie in het vierde kwartaal gestegen naar 2,1 procent. Dit is 0,4 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal. De stijging is het gevolg van hogere prijzen voor vliegtickets. Huisvesting, water en energie hadden een verlagend effect op de inflatie.

Op Saba iets omlaag
De inflatie op Saba is in het vierde kwartaal van 2013 uitgekomen op 1,2 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan een kwartaal eerder. Dit kwam doordat de prijzen van elektriciteit, voedingsmiddelen en recreatie de inflatie licht verlaagden.

Inflatie op Caribisch Nederland in 2013 veel lager dan in 2012
De gemiddelde inflatie in 2013 was op Caribisch Nederland veel lager dan in 2012. In 2011 bereikte de inflatie op de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een hoogtepunt, maar vanaf 2012 begon de inflatie terug te lopen.
In 2013 was de gemiddelde inflatie op Bonaire 1,7 procent. Dat is 1,2 procentpunt lager dan in 2012. Op Bonaire waren voedingsmiddelen in 2013 1,1 procent goedkoper dan in 2012. Dit was de belangrijkste oorzaak van de afname.
Op Sint-Eustatius kwam de gemiddelde inflatie in 2013 uit op 2,3 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de 5,3 procent in 2012. Deze daling kwam vooral doordat water en energie in 2013 goedkoper waren dan in 2012. Ook vervoerskosten hadden een verlagend effect.
De gemiddelde inflatie in 2013 was op Saba 1,2 procent. In 2012 was dit nog 3,7 procent. Voedingsmiddelen waren 1,3 procent duurder dan in 2012, maar de prijsstijging in 2012 was met 7,5 procent veel groter. Ook het feit dat water en energie goedkoper waren dan in 2012 droeg bij aan de afname.

Voorlopige cijfers
De cijfers over het vierde kwartaal en het jaargemiddelde van 2013 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2014.

Reactie Ministerie Economische Zaken op problemen rond de Post werknemers in Caribisch Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft kennis genomen van de problemen die zijn ontstaan met betrekking tot de rechtspositie van een aantal werknemers bij de overgang van de Post-concessie van NPNA naar Flamingo BV. Het ministerie heeft er steeds op aangedrongen om goede aandacht te besteden aan de positie van de werknemers van NPNA in Caribisch Nederland. Het was en is aan de contractpartijen NPNA en de nieuwe concessiehouder Flamingo om hierover afspraken te maken.

Het ministerie betreurt het te moeten constateren dat er niettemin in individuele gevallen onduidelijkheden zijn ontstaan. Het ministerie vindt het belangrijk dat een goede oplossing wordt gevonden en dringt er bij partijen op aan snel tot besluiten te komen inzake de rechtspositie van de huidige werknemers, ten principale een verantwoordelijkheid van NPNA.

ARUBA DOET, BON DOET EN CURA DOET komen op stoom!

Eind vorig jaar zijn op alle drie de benedenwindse eilanden van het Koninkrijk de acties ARUBA DOET, BON DOET en CURA DOET officieel gestart. Samen met NLdoet vormen zij de grootste vrijwilligersactie van ons Koninkrijk. De acties worden onder regie van lokale organisaties uitgerold, in samenwerking met het Oranje Fonds.

Deze dagen vormen een jaarlijkse actie waarbij iedereen in het derde weekend van maart 2014 kan helpen om bij sociaal-maatschappelijke organisaties allerlei klussen te klaren die anders blijven liggen. Het gaat bijvoorbeeld om het schilderen van een buurthuis, het opruimen of aanleggen van een tuin van een bejaardencentrum, het organiseren van een uitje voor invaliden of een beach clean-up. Het Oranje Fonds stelt per klus een bedrag ter beschikking waarmee bijvoorbeeld verf kan worden aangeschaft of vervoer kan worden betaald.

Veel maatschappelijke organisaties hebben al een leuke klus aangemeld. Tot nu toe zijn er op de benedenwindse eilanden totaal meer dan 40 klussen geregistreerd, en dat kunnen er nog veel meer worden! De verwachting is dat het zeker oploopt tot 250 klussen. Tot 31 januari 2014 kunnen maatschappelijke organisaties de klussen waarvoor ze extra handen zoeken registreren en een financiële bijdrage aanvragen. Voor dat alles en meer informatie zijn speciale websites gelanceerd. Ga naar www.arubadoet.com, www.bondoet.com en www.curadoet.com en meld je klus direct aan.

Particulieren, scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen zich vanaf 1 februari eveneens via deze websites opgeven als vrijwilliger.