Nieuwe dienstregeling United Airlines biedt nu non-stop dagvluchten van Houston of Newark

Tourism Corporation Bonaire (TCB) laat weten dat United Airlines haar winter dienstregeling met non-stop vluchten naar Bonaire vanuit Newark (NJ) en Houston (TX) heeft gewijzigd van 1 januari – 31 maart 2014. Het nieuwe schema sluit goed aan bij het dan geldende hoogseizoen.

“Het nieuwe schema biedt op dezelfde dag een non-stop vlucht aan naar/van Bonaire en door de extra vluchten wordt het aantal stoelen tijdens het hoogseizoen verhoogt” aldus Ethsel Pieternella, directeur van Tourism Corporation Bonaire. “De seizoensgebonden verhoging van de capaciteit is in overeenstemming met de groeiende vraag naar extra vluchten naar Bonaire, zowel vanuit Newark als vanuit Houston”.

De United Airlines vlucht UA1422 vertrekt vanuit Newark International Airport (EWR) om 8.29 uur en komt aan op Bonaire International Airport (BON) om 14.22 uur elke zaterdag. De terugvlucht UA1420 vertrekt vanuit BON om 15.22 uur en komt aan op EWR om 19.26 uur elke zaterdag.

Vanuit Houston vertrekt United Airlines vlucht UA1402 vanaf George Bush International Airport (IAH) om 13.00 uur en komt aan op BON om 19.40 uur elke vrijdag. De terugvlucht UA1401 vertrekt vanuit BON om 8.22 uur en komt aan op IAH om 11.28 uur elke zaterdag.

Van 31 december 2013 – 6 januari 2014 worden 2 extra vluchten aan het schema toegevoegd vanuit zowel Houston als Newark en van 6 – 31 maart 2014 zijn er 2 extra vluchten vanuit Newark en 1 extra vlucht vanuit Houston.

Restaurant At Sea Bonaire heeft de eerste plaats behaald op de lijst van 50 beste Caribische restaurants

Restaurant At Sea Bonaire is verkozen tot beste restaurant van de Caribische eilanden door de “Caribbean Journal”. De website heeft in het gehele Caribisch gebied eilanden bezocht en hun restaurants beoordeeld. Hieruit is een lijst van de 50 beste restaurants samengesteld. Volgens de organisatie is At Sea ‘a work of art’ en hebben ze er het beste diner gehad van het afgelopen jaar. Op de nummer twee positie staat Yantar in Puerto Rico en op nummer drie staat Dune in de Bahamas.

De “Caribbean Journal” is een van de meest bezochte onafhankelijke nieuws website van het Caribisch gebied, ze behandelen het nieuws, toerisme, politiek en opinie van meer dan 20 verschillende landen.

Restaurant At Sea wordt gerund door eigenaar Kim van Dijk (27) en Rick van den Broek (29). Zij zijn sinds 2008 op Bonaire en dit is hun tweede zaak op het eiland.

http://www.caribjournal.com/2013/12/24/the-50-best-caribbean-restaurants-for-2013/

http://atseabonaire.com/

Rechter wijst verzoeken van Curoil af

Hedenochtend, vrijdag 20 december 2013, heeft de Rechter uitspraak gegeven in beide procedures (verzoek om voorlopige voorziening en de bodemprocedure) welke Curoil had aangespannen tegen de Gezaghebber van het OLB naar aanleiding van het door de Gezaghebber aan Curoil verstrekte tweede noodbevel. Het verzoek van Curoil is in de zitting in beide procedures afgewezen.

Conform bericht van mr. Nijland, hoofd JAZ, concludeert het Gerecht onder andere dat:
1) Er een wettige grondslag was voor het noodbevel
2) Er geen andere (minder verstrekkende) bevoegdheden voorhanden waren;
3) Dat het maatgevend scenario “Tank putbrand” juist was;
4) Dat de eis voor het plaatsen van de 10.000 liter pompen gerechtvaardigd is;
5) Dat er geen sprake is van onevenredig nadeel voor Curoil;
6) Dat het noodbevel in stand kan blijven, zij het dat de strafbaarstelling ten aanzien van bevel A geschorst blijft;
7) Dat het noodbevel terecht gericht is aan zowel Curoil Curaçao als Curoil Bonaire;
8) Er geen aanleiding is om schadevergoeding toe te kennen.

Het gerecht heeft voorts gemeend geen aanleiding te zien in een proceskostenveroordeling.

Curoil heeft een termijn van zes weken om hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

De Gezaghebber heeft haar welgemeende dank en grote waardering uitgesproken voor mr. Bert Nijland en mr. Peter de Graaf van Afdeling JAZ die op excellente wijze, namens de Gezaghebber, verweer hebben gevoerd. Tevens heeft de Gezaghebber dank uitgesproken aan de door haar ingestelde Adviescommissie Noodbevel Curoil, onder voorzitterschap van mw. Drs. Joan Brewster, die de juristen behulpzaam is geweest en die de Gezaghebber heeft ondersteund gedurende het hele proces van Noodbevel Curoil.

Manager Jong Bonaire op non-aktief

Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire betreurt bekend te maken dat een manager van de stichting op non-aktief werd gesteld en dat een rechtszaak tegen haar wordt aangespannen. Deze aktie moest worden ondernomen omdat deze persoon deelnam aan een fundraising-scam (bedrog), gebruik makend van een andere organisatie.

Deze manager heeft personen en zaken laten betalen voor het optreden van de Jong Bonaire Multi Color Brass Band en de Jong Bonaire Zwarte Pieten waarbij de opbrengsten gestort werden in een organisatie die niet deel uitmaakt van Jong Bonaire.

“Dit valt zeer te betreuren,” zei Rene Hakkenberg, voorzitter van het Bestuur van Jong Bonaire. “Maar wij willen dat al onze donoren en de ouders van de jongeren van Jong Bonaire weten dat dit niet een probleem is van het financieel management van Jong Bonaire. Dit is een situatie waarbij twee of meer personen deze goedwillende donoren bedrogen hebben. Zij hielden zich niet aan de voorgeschreven procedures en zij werkten buiten de boekhouding van de stichting om. Dit gebeurde vooral tussen oktober en december van dit jaar zonder medeweten of goedkeuring van het Jong Bonaire Management en/of van het Bestuur. Naast de goede naam van Jong Bonaire gebruikte de manager de staf, materialen en de jongeren van Jong Bonaire om fondsen te werven die niet bij Jong Bonaire terecht kwamen. De mensen die de Brass Band en de Zwarte Pieten inhuurden dachten dat zij Jong Bonaire en hun leden steunden, maar dit was niet het geval.

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire geeft op dit moment geen nadere informatie omdat de zaak momenteel wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en de politie. Jong Bonaire doet zijn uiterste best om er voor te zorgen dat de personen die hier verantwoordelijk voor zijn dit gedrag niet kunnen herhalen en dat de jongeren niet de dupe van dit bedrog kunnen worden.

Speciale vuurwerkbrillen voor 800 kinderen

Meer dan 800 kinderen krijgen op 19 en 20 december op school een gratis Firegoogs veiligheidsbril. Het is voor het tweede jaar dat Fundashon Bon Kousa de speciale vuurwerkbrillen naar Bonaire brengt. Deze ‘Firegoogs’ kunnen oogletsel voorkomen bij het afsteken van vuurwerk rond de komende jaarwisseling.

“Ongelukken komen vooral voor bij kinderen,” aldus Bart Landheer van Bon Kousa: “We hebben daarom dit jaar alle scholen benaderd of ze aan onze “veilig met vuurwerk” campagne wilden meewerken. Kristu Bon Wardador, Papa Cornes, Watapana en Aquamarin besloten hun kinderen zo’n Firegoog veiligheidsbril te geven. De voorlichting wordt verzorgd door de Politie en de wijkagent komt hiervoor speciaal bij hen op bezoek. Hij vertelt over de risico’s en dat je met vuurwerk geen kunstjes moeten uithalen. We hopen dat heel veel kinderen zo’n veiligheidsbril écht zullen dragen, zodat we op Bonaire zo’n akelig vuurwerk ongeluk als dat van vorig jaar kunnen voorkomen”.

Bon Kousa stelt ook een speciale internet pagina voor de kinderen beschikbaar met leuke weetjes, filmpjes en informatie over vuurwerk. Deze is te vinden op http://bonkousa.org/vuurwerk.html . Ook wordt de poster en radio campagne van de afgelopen 2 jaar herhaalt in de laatste week van dit jaar.
Via Facebook kunnen kinderen een “selfie” insturen; een foto van henzelf en hun firegoogs. Ze kunnen dan een waardebon van $ 10,- winnen. Vanaf 19 December te vinden via http://bonkousa.org/firegoogs
De Firegoogs voor volwassenen zijn, vanaf 27 december, te verkrijgen bij de vuurwerkverkopers én bij Buena Vista Optics die samen met vd Tweel Supermarkten dit project mede financieel hebben ondersteund.

Nuttige tips om vuurwerkongelukken te voorkomen:
• Oog-ongelukken gebeuren juist vaak bij de omstanders.
• Wees daarom altijd alert bij het afsteken van en het kijken naar vuurwerk.
• Houd voldoende afstand van het vuurwerk én van andere mensen die vuurwerk afsteken
• Lees voor het afsteken van vuurwerk de instructies
• Draag altijd een FIREGOOGS vuurwerkbril bij het kijken en afsteken van vuurwerk
• Draag geen brandbare kleding of een capuchon
• Zet siervuurwerk in een verzwaarde fles of een PVC buis die stevig in de grond is gezet
• Let bij het afsteken van vuurwerk op de windrichting
• Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes kunnen oogletsel veroorzaken

Uitspraak rechter in ‘feverzaken’

Op 17 december 2013 heeft het Gerecht in eerste aanleg op Bonaire uitspraak gedaan in de strafzaken tegen degenen die op 10 augustus 2013 met een voertuig (auto’s en scooters) hebben deelgenomen aan wegraces aan de Kaya van Eps.
De rechter heeft beslist dat 5 bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan deelname aan een onvergunde wegrace die ernstig gevaar heeft opgeleverd. In 1 zaak volgde -na dezelfde eis van de officier van justitie- vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.
Aan de veroordeelde bestuurders is een geldboete opgelegd van 500 dollar. Tot op dit moment is in één zaak door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Inbeslaggenomen en eis tot verbeurdverklaring auto’s en scooters
De officier van justitie had ook de verbeurdverklaring van de voertuigen als extra straf geëist, maar dat vond de rechter in dit geval te ver gaan voor zover het eigenaars van auto’s betrof. Verbeurdverklaring zou inhouden dat de auto’s niet meer terug worden gegeven aan de eigenaars.

De rechter heeft uitgebreid uitgelegd waarom in dit geval het niet teruggeven de eigenaars te zwaar zou treffen. In dit geval was er namelijk sprake was langdurig gedogen en de Kaya van Eps was een vast punt van samenkomst geworden van wegracers, zichtbaar voor de autoriteiten. Mede als gevolg van het uitblijven van optreden door die autoriteiten ontwikkelde het racen aan die weg zich tot een uitje. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de autoriteiten de bevoegdheid hebben om op een door hen te bepalen moment zo een “gedogende houding” te beëindigen en dat ze dat op 10 augustus ook rechtmatig hebben gedaan door een einde te maken aan het racen en feveren.

Maar nu de actie van OM en politie zonder voorafgaande waarschuwing is gebeurd, vindt de rechter dat veroordeelden door een verbeurdverklaring naast een geldboete te zwaar worden getroffen. De betreffende auto’s zijn/worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Het Openbaar Ministerie had niet alleen zaken waarin auto’s in beslag waren genomen aan de rechter voorgelegd. Maar ook twee zaken waarin met scooters aan races was deelgenomen. Het ging hierbij om scooters die geen zogenaamd Voertuig Identificatie Nummer (VIN), ook wel frame/chassisnummer genoemd, hadden. Scooters waarvan dus het framenummer was verwijderd. Het hebben van een voertuig zonder frame- of chassisnummer is in strijd met de wet en daarom was aan de rechter gevraagd dergelijke scooters te onttrekken aan het verkeer. Ook dan krijgt de eigenaar het voertuig niet terug.
De rechter heeft het Openbaar Ministerie wat dat betreft gelijk gegeven en de scooters om die reden niet aan de eigenaars teruggegeven.

Het Openbaar Ministerie en het KPCN vragen nadrukkelijk aandacht voor het volgende.
Voor de toekomst is duidelijk dat inbeslagneming bij wegraces gerechtvaardigd is. Wegracers zijn dus gewaarschuwd. In voorkomende gevallen zullen politie en OM dan ook niet nalaten om op te treden en voertuigen in beslag te nemen. Men dient er rekening mee te houden dat er dan wel verbeurdverklaring van de voertuigen zal volgen en dat deze dus niet teruggegeven zullen worden.

Het hebben van een voertuig (auto of scooter) zonder VIN/frame/chassisnummer is in strijd is met de wet en in gevallen waarin met zo’n voertuig een strafbaar feit wordt begaan, worden deze voertuigen in beslag genomen en niet meer terug gegeven. Er kan onttrekking aan het verkeer volgen hetgeen betekent dat deze voertuigen vernietigd zullen worden.
Dit kan in de toekomst dus consequenties hebben voor rondrijdende scooters of andere voertuigen op Bonaire zonder VIN/frame/chassisnummer.
Dat wil ook zeggen dat duidelijk is dat in beslag genomen scooters zonder VIN/frame/chassisnummer niet meer terug gaan naar de eigenaar, ook al kan de politie niet vaststellen dat het om een van diefstal afkomstige scooter gaat.

Politie en Openbaar Ministerie hopen dat hierdoor ook het stelen van scooters minder aantrekkelijk wordt. Als het framenummer op het voertuig blijft zitten kan de politie vaststellen dat het een gestolen scooter is. En als het nummer wordt verwijderd, raakt de berijder om die reden de scooter kwijt. Het hebben van een scooter zonder framenummer is voortaan dus een onzeker bezit.

Officiële ingebruikname nieuwe brandweergarage Rincon en nieuwe tankautospuit

Op vrijdag 13 december zijn de nieuwe brandweergarage Rincon en de nieuwe tankautospuit van de Brandweer Caribisch Nederland officieel in gebruik genomen. In aanwezigheid van genodigden werd de garage op de brandweer eigen manier ”gedoopt”. De garage is gebouwd door Pourier Constructions NV uit Rincon. De bouwdirectie was in handen van Streefkerk architects + consultants. Het ministerie van Veiligheid en Justitie was de opdrachtgever voor de Rijksgebouwendienst, die verantwoordelijk was voor de realisatie. De tankautospuit is geleverd door Netherlands Antilles Import & Export.

OLB zet nieuwe stap in de richting van betere dienstverlening voor bedrijven

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft in samenwerking met de Kamer van Koophandel Bonaire een nieuwe stap gezet in de vereenvoudiging van vergunningverlening aan bedrijven op het eiland.

Voor het oprichten van een bedrijf is niet langer een vergunning nodig via de Directie Ruimte & Ontwikkeling, inschrijven bij de KvK is voldoende. Een business license wordt dan automatisch verstrekt. De ondernemer moet nog wel zelf controleren of er nog andere vergunningen nodig zijn, bijvoorbeeld milieu e.d.

Deze eerste stap is gezet in het kader van het ‘one stop shopping’ principe dat door het Bestuurscollege samen met de KvK is ontwikkeld om de dienstverlening aan het bedrijfsleven te verbeteren en administratieve lasten te verlichten. Dit houdt in dat een vergunningverlening aan bedrijven op één plaats of via één loket kan worden gerealiseerd.
“We willen het de ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Dit is goed voor onze economische ontwikkeling en voor onze concurrentiepositie op het eiland”, aldus gedeputeerde El Hage.

Op een later moment zullen ook bouwvergunningen, de hinderwetvergunning en drank- en horecavergunningen op een eenvoudige en snelle wijze kunnen worden aangevraagd en beoordeeld.
De aanvraag van een vestigingsvergunning voor de fysieke locatie, indien deze vereist is, kent in sommige gevallen echter nog een andere procedure.

Het OLB zal op korte termijn met de Kamer van Koophandel een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het OLB, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel Bonaire en de Kamer van Koophandel Nederland, samenstellen die het Bestuurscollege zal moeten adviseren ten aanzien van dit project.

Douane Caribisch Nederland onderschept cocaïne in november 2013

Recent hebben leden van Douane Caribisch Nederland weer een aantal
drugsvangsten gedaan. Totaal is er 641 gram cocaïne op Bonaire onderschept, met een totale straatwaarde van USD 27.600.

Op 9 november 2013 hebben leden van het Team Fysiek Toezicht 335 gram cocaïne onderschept. De cocaïne werd aangetroffen bij een vrouwelijke passagier van 24 jaar op een lijnvlucht naar Nederland. Bij nader onderzoek bleek dat de vrouw de cocaïne intern geduwd had.

Op 27 november 2013 hebben leden van het Team Fysiek Toezicht 306 gram cocaïne onderschept. De cocaïne werd aangetroffen bij een vrouwelijke passagier van 23 jaar op een lijnvlucht vanuit Curaçao. Bij nader onderzoek bleek dat de vrouw de cocaïne intern geduwd had.

De Douane blijft altijd attent op pogingen om illegale goederen Caribisch Nederland in of uit te smokkelen.

Open dag rioolwaterzuiveringsinstallatie

De rioolwaterzuiveringsinstallatie is afgebouwd en wordt begin volgend jaar in gebruik genomen. Om dat te vieren is op zaterdag 14 december een open dag bij de zuiveringsinstallatie op het terrein van LVV.

De overheid van Bonaire, in samenwerking met het WEB N.V. en de aannemer MNO-Vervat, nodigt alle inwoners van Bonaire uit om deze feestelijke open dag te bezoeken.

Het publiek is welkom op de locatie van de zuiveringsinstallatie op het terrein van LVV van 10.00 tot 13.00 uur.

De gedeputeerde voor milieu en natuur dhr. Pablo James Kroon opent de opendag.
Het wordt een feestelijke bijeenkomst met onder meer muziek en een snack.

Ook is er een prijsvraag met aantrekkelijke prijzen en als hoofdprijs een tablet. Aan de kinderen is ook gedacht, er is een springkussen, waardebonnen voor een ijsje en wie wil kan worden geschminkt. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen met uitleg over de zuiveringsinstallatie.

Zo komen ze precies te weten hoe het vervuilde water wordt schoongemaakt. Dit is de laatste kans voor het publiek om de zuiveringsinstallatie te bezichtigen, want als de installatie begin volgend jaar het afvalwater gaat verwerken, kan het niet meer.

Het openbaar lichaam Bonaire is opdrachtgever van het rioleringsproject. MNO-Vervat heeft de installatie gebouwd en het rioolstelsel aangelegd.

Het WEB N.V. zal het zuiveringsproces namens het openbaar lichaam uitvoeren.
De Europese Unie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu financieren het project.