Gezaghebber Emerencia dient haar ontslag in

Gisteren heeft Gezaghebber dr. Lydia Emerencia (in Nederland) haar ontslagbrief aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gezaghebber Emerencia is tot deze beslissing gekomen na een analyse van de huidige bestuurlijke situatie, en na beraad met haar familie, vrienden en adviseurs. Ze is tot dit besluit gekomen, hoofdzakelijk omdat het haar aan steun ontbreekt van de zijde van de bestuurders om de functie van Gezaghebber te kunnen uitoefenen.

In haar ontslagbrief aan het Ministerie van BZK stelt de Gezaghebber duidelijk dat ze afstand neemt van inhoud van de motie van wantrouwen dat tegen haar is gepresenteerd en met een meerderheid van stemmen is aangenomen in de Eilandsraad van 26 november 201, aangezien ze zichzelf niet hierin herkent.

Op vrijdag 29 november 2013, zou Gezaghebber Emerencia overleg plegen met de Secretaris Generaal van BZK over de datum waarop haar ontslag in zal gaan. In de tussentijd zal de Gezaghebber alles doen dat in haar bereik ligt, om de continuïteit van bestuur te waarborgen en de rust te bewaren in de Bonaireaanse gemeenschap. De Gezaghebber zal haar volledige medewerking verlenen aan een verantwoordelijke overdracht van haar functie aan de volgende Gezaghebber.

“Ik vond het van het grootste belang om de bevolking van Bonaire zo snel mogelijk te informeren over mijn beslissing”, zo verklaarde de Gezaghebber. “Ik ben uitermate dankbaar voor het vertrouwen dat de bevolking van Bonaire in mij heeft gesteld als Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire. Het was mijn wens om mijn periode van 6 jaar als Gezaghebber te vervolmaken, om zo mijn bijdrage te leveren aan het vormen van de ontwikkeling van Bonaire, maar gezien de huidige situatie is dit niet haalbaar”, zo gaf mevrouw Emerencia aan.

“Voor mij is het een eer geweest en een groot voorrecht om gedurende deze periode te werken voor het volk van Bonaire, een eiland waarmee ik een innige band heb, een eiland waarvan ik hou. Ik geloof in Bonaire en in de potentie van dit volk. Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan, altijd met het algemeen belang van het Openbaar Lichaam Bonaire voor ogen.

Zoals ik op 1 maart 2012 heb aangegeven; op het moment van mijn eedaflegging als Gezaghebber was mijn focus gericht op bestuurlijke integriteit, veiligheid, openbare orde, de kwaliteit van het bestuur en participatie van de bevolking”, verklaarde de Gezaghebber verder.

Tenslotte gaf mevrouw Emerencia aan dat Bonaire altijd een speciale plek zal hebben in haar hart. Ze is erg dankbaar voor de steun en gastvrijheid die ze heeft gekregen van het volk van Bonaire gedurende de periode dat ze ambtsdrager was van de functie van Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire en wenst de bevolking van Bonaire alle succes toe in de toekomst.

Save Bonaire Marine Park: “Party pier goed voor de economie? Echt waar?”

Save Bonaire Marine Park reageert in een persbericht op de verklaring van het Openbaar Lichaam Bonaire dat de uitbreiding van de Karel’s Pier goed is voor de economie van Bonaire:

Onlangs heeft de overheid van Bonaire een verklaring gepubliceerd ter verdediging van haar ondersteuning van de voorgestelde uitbreiding van een bar aan de kust in de stad. Maar verre van overtuigend te zijn, laat de verklaring eerder de verkeerde conclusie blijken van de benadering: de ondersteuning van een solo onderneming tversus het lange termijn economisch welzijn van de bevolking van Bonaire. De inhoud laat een gebrek zien van een strategische visie voor de economische welvaart en het sociale welzijn van Bonaire. Waarom?

Het goede nieuws
Het beste van haar verklaring is dat het Openbaar Lichaam Bonaire eindelijk het initiatief neemt om met dit controversiële onderwerp met hoge belangen naar buiten te treden. Het is een belangrijke verandering: tot nu toe in het proces, heeft de overheid herhaaldelijk gefaald om de normen van de Inspraakverordening voor de inwoner van Bonaire toe te passen.

Het slechte nieuws
Het is alarmerend, dat het OLB laat blijken geen stappenplan te hebben voor het nemen van integrale besluiten naar een duurzame, welvarende samenleving waarbij de sociale, economische en ecologische behoeften van het eiland worden betrokken.

De verklaring van het Openbaar Lichaam Bonaire begint met het laten zien dat de overheid voor natuurbescherming is. Het bevestigt dat “de bescherming van het Marien Park centraal staat.” Het benadrukt ook dat het Bestuurscollege de noodzaak begrijpt om het Marien Park te beschermen om dat dit de motor van de economie van Bonaire is, dat is gebaseerd op toerisme. De tekst gaat verder met het bekrachtigen van het reeds lang aangenomen eilandbeleid dat het Bonaire Nationaal Marien Park van negatieve ontwikkelingen afschermt, “ondanks herhaalde verzoeken van ondernemers.”

Zo ver alles goed. Maar hier volgt de contradictie.

De kip met het gouden ei slachten
Nadat ze juist hebben gesteld dat bescherming van het Marien Park en de welvaart van de economie van Bonaire onderling van elkaar afhankelijk is, doet het OLB een ommezwaai met een verklaring dat haar beslissing om de grenzen van het Marien te herzien een “compromis tussen economische en milieu belangen is”.

De vraag die opkomt is: als het OLB op de hoogte is dat de economie afhankelijk is van de schoonheid en bekendheid van het koraal van Bonaire, hoe kan het tot de conclusie komen dat het bedreigen van dit fragiele koraalrif – direct in haar wateren – de economie op de lange duur een boost zal geven? Hoe kunnen we zeker zijn dat de constructie in het water niet een impact zal hebben op het koraalrif en daarmee op het inkomen van onze kinderen in de toekomst?

Het Bestuurscollege kent wel degelijk de risico’s: de Milieu Effect Rapportage en de eigen Commissie Natuurbeheer Bonaire hebben het College gewaarschuwd dat een dergelijke ontwikkeling een aanmerkelijke bedreiging inhoudt voor het koraalrifecosysteem van Bonaire, dat alreeds aan het achteruit gaan is. Het voorstel voldoet niet eens aan de eisen van de verordening van het Marien Park Bonaire. Het voldoet niet aan het allereerste Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire dat zorgvuldig in elkaar is gezet. Daarom heeft de overheid een revisie van het plan opgesteld, specifiek met het doel dit op zich staande voorstel een vergunning te kunnen verlenen.

De economie en het Marien Park zijn onderling afhankelijk van elkaar
Het idee dat er een compromis is tussen de economische belangen van Bonaire en de gezondheid van het Marien Park is een achterhaald idee, dat in het diskrediet is geraakt. Het inzetten van natuurlijke bronnen in het voordeel van economische activiteiten kon redelijk goed functioneren toen de natuurlijke bronnen omvangrijk waren: de gemeenschap kon veel bronnen ontginnen en consumeren en nog steeds een overvloed overhebben om verder industrie mee te bedrijven. Maar die tijden zijn grotendeels voorbij.

Over de gehele wereld zijn landen zich aan het aanpassen aan de problemen van de overmatige consumptie van de natuurlijke bronnen, zoals kaalslag en het vervuilen van schoon water, lucht en het opraken van fossiele brandstoffen. Op Bonaire moeten we de werkelijkheid inzien, dat de riffen van Bonaire snel achteruit aan het gaan zijn. Een recente wetenschappelijke studie meldde dat in 2011 de riffen “steeds ernstiger bedreigd worden met ineenstorting dan op elk moment eerder sinds de monitoring die gestart is in 1999.”

Wat het koraalrif bedreigt, bedreigt ook de economie. Wat de economie bedreigt, bedreigt ook het koraalrifecosysteem.

Om de Natuur te beschermen, bouw je aan Economische Welvaart
De waarheid is dat als we niet een welvarende economie opbouwen, de natuur op Bonaire ten onder gaat: er zal dan geen sociale wil of kapitaal zijn om te investeren in de bescherming van de natuur voor de toekomst. En als we geen mooi koraalrif hebben op Bonaire, hebben we geen economie.

De economie opbouwen door het Marien Park te beschermen
De waarheid gaat gelijk op in beide delen van de stelling dat als we de spectaculaire, kwetsbare koraalriffen van Bonaire vernietigen, we de kern van de economische motor van Bonaire zullen verliezen. Tenslotte zorgt het toerisme voor een 80% van de economie van het eiland. In 2008, hebben 74.000 toeristen met overnachting het eiland bezocht: 70% van deze bezoekers hebben gebruik gemaakt van het Marien Park en 48% kwam naar het eiland om specifiek op het rif van Bonaire te duiken. Waarom zouden we het economisch product van Bonaire in gevaar willen brengen?

Zorg voor lange termijnwelvaart, sociale welzijn en ecologische duurzaamheid
De oplossing is wonderbaarlijk eenvoudig en is een keurmerk van goed bestuur: een strategisch programma voor de toekomst van Bonaire, waarin integrale besluitvorming rekening houdt met de sociale, economische en ecologische behoeften van de burgers, de gemeenschap en van ons milieu.

Houd maar op met het verspillen van gemeenschapsgeld in het promoveren van de belangen van een solo privé pier, dat wel winst levert voor de ontwikkelaar, maar niet aan de dringende behoeften van de gemeenschap van Bonaire beantwoordt.

Focus in plaats daarvan op een strategisch, goed functionerend programma dat duurzame arbeidsplaatsen oplevert, geschikte huisvesting, leefbare salarissen en betaalbare etenswaren. Het is onderhand wel de tijd hiervoor.

Save Bonaire Marine Park is een initiatief van de Sea Turtle Conservation Bonaire en STINAPA Bonaire. Het initiatief wordt ondersteund door individuele personen en locale bedrijven, regionaal door de Dutch Caribbean Nature Alliance, en internationaal door WWF. Voor verdere informatie bezoek www.savebonairemarinepark.org.

Boerenmarkt en kerstmarkt Kriabon

Op zaterdag 7 december houdt KRIABON een boerenmarkt met een kerstmarkt.
De markt is van 8 uur tot 1 uur.
Iedereen die mee wil doen met de kerstmarkt of de boerenmarkt kan zich telefonisch aanmelden via 717-4587 (s’middags)
Of via email: kriabon.bonaire@gmail.com

KRIABON zorgt voor de tenten, U dient zelf een tafel mee te brengen.
Meedoen is geheel gratis.

Om 10 uur is er een optreden van kinderkoor SPLASH,
en om 11 uur Aguinaldo groep CAYONASO

We hebben een goed gevulde bar, en natuurlijk voldoende eten.

Als special op de boerenmarkt hebben we pluimvee uit Curacao.
Ook natuurlijk de konijntjes, kippen en eenden van Bonaire zullen er zijn. En misschien komen er ook een paar vogels.

Meld je aan en doe mee…….. of kom gewoon lekker genieten van een gezellige zaterdagmorgen!

KRIABON is te vinden op de Kaminda Jato Baco 55 , dat is de weg in het verlengde van de Kaya Nikiboko Noord, (naast het ABVO gebouw, Aquamarijn school)

Eerste cultuurprijs Prins Bernard Cultuurfonds op Bonaire

Dit jaar wordt voor het eerst de Cultuurprijs Prins Berhard Cultuurfonds Caribisch Gebied uitgereikt aan een burger van Bonaire. Die eer valt te beurt aan de 99-jarige, Olympio Eustacio Sint Jago. Hij krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de verrijking van de Bonairiaanse cultuur als zanger, songwriter en schrijver.

‘Tavio’ zoals hij liefkozend wordt genoemd heeft een scala aan liedjes geschreven, gecomponeerd, gezongen en opgenomen die hem heel bekend hebben gemaakt op de eilanden in het Nederlands-Caribisch gebied. De prijsuitreiking is op dinsdag, 17 december 2013, in de woning van gezaghebber, Lydia Emerencia. Zij zal ook de prijs overhandigen aan Sint Jago, in het bijzijn van de voorzitter van het PBCCG, Michèle Russel-Capriles .

Het PBCCG heeft de jaarlijkse cultuurprijs ingesteld voor prestaties op cultureel gebied, verricht door een persoon geboren op Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius, of daar wonen of een instelling op een van de eilanden gevestigd.

De prijs heeft betrekking op het werk van de laatste drie jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. De prestaties dienen te liggen op het gebied van letteren, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis en natuurbehoud. De prijs is bedoeld om de aandacht te vestigen op het werk van de winnaar. Daarmee wil het cultuurfonds de productie van hoogstaande prestaties op cultureel gebied en of natuurbehoud stimuleren. De prijs is een beeld, gemaakt door de beeldhouwer Hortance Brouwn. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 Curaçaose guldens verbonden.

Koraalduivel (lionfish) jacht binnen Marien Reservaat succesvol

Afgelopen weekend opende STINAPA het Marien Reservaat bij Karpata voor een selecte groep duikers die op de Koraalduivel jagen.
In totaal werden 314 Koraalduivels gevangen door 32 deelnemers, waaronder ook 2 STINAPA Junior Rangers. De grootte van de Koraalduivel varieerde tussen 7cm en 41cm. De meeste vissen werden onderzocht door PhD studente Fadilah Ali, die gegevens verzamelde over de vissen, inclusief hun dieet. Zoals gebruikelijk zal het grootste deel van de vangst door de duikers zelf worden gegeten of verkocht aan hotels en restaurants die Koraalduivel op hun menu aanbieden.

Koraalduiveljagers en andere duikers zien een grote afname van de hoeveelheid Koraalduivel op het rif, zelfs in gebieden waar niet vaak wordt gejaagd, zoals de oostkant van het eiland en de Marien Reservaten. Tijdens het duiken op zondag werd een van de duikers gestoken door een Koraalduivel en kreeg ter plekke eerste hulp om daarna naar huis te worden gebracht door STINAPA personeel die ook deel uitmaakte van de organisatie van het evenement. De jager herstelt zich goed en zal binnenkort terug in het water te vinden zijn. STINAPA bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan het evenement.

De Nationale ombudsman: “Kom naar het spreekuur met uw klacht”

Deze week zijn twee vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman op Bonaire. Elke burger met klachten over het functioneren van de overheid kan bij de Nationale ombudsman terecht. De spreekuren kunnen deze week bezocht worden.

De Nationale ombudsman is een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd, of op eigen initiatief, onderzoek verricht naar de behoorlijkheid van gedragingen van overheden. Op Bonaire zijn dat bijvoorbeeld de politie, het openbaar lichaam Bonaire, het ZVK, de RCN en de Belastingdienst.

“We ervaren dat de Bonairiaan langzaam maar zeker gewend raakt aan het instituut de Nationale Ombudsman, en hopen ook dat men de weg naar de Nationale ombudsman steeds beter weet te vinden”, aldus mevrouw Bannier, een van de vertegenwoordigers. “Een klacht indienen kan niet alleen helpen om een persoonlijk en individueel probleem met een overheidsinstelling op te lossen, vaak ook kunnen we aanbevelingen doen die ertoe leiden dat een overheidsinstelling structureel beter gaat functioneren. We hopen dan ook met onze aanwezigheid hier de drempel om klachten in te dienen te verlagen”, aldus de heer Oosterveer, eveneens vertegenwoordiger van de ombudsman.

U kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het functioneren van de overheid, dus niet over de regels van de overheid. De Nationale ombudsman onderzoekt of de overheid zich behoorlijk gedraagt. De ombudsman bekijkt dan of de overheidsinstantie open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht en eerlijk en betrouwbaar handelt. Deze punten heeft de ombudsman vastgelegd in een gedragscode voor de overheid. Die gedragscode gaat onder andere over grondrechten. Bijvoorbeeld: de overheid mag niet discrimineren en moet de privacy van burgers eerbiedigen. Ook kijkt de ombudsman of de overheid goed luistert, burgers fatsoenlijk bejegent, haar macht niet misbruikt, onpartijdig is en professioneel en redelijk te werk gaat.

Spreekuren op Bonaire:
Rincon, Sentro di Bario:
Dinsdag 26 november 17.30 tot 19.30.

Playa, gebouw van de Raad voor de rechtshandhaving, Kaya Industria 15a. Tegenover het benzinestation.
Woensdag 27 november 10.30-12.30 en 17.30-19.30

Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl/BES

Enthousiaste SGB-studenten tijdens pilot ‘Skills’ vakwedstrijden

Maar liefst 25 mbo studenten deden tussen 20 en 22 november 2013 mee aan de pilot ‘Skills’ vakwedstrijden bij de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Tijdens vakwedstrijden nemen studenten van beroepsopleidingen het tegen elkaar op bij het uitvoeren van opdrachten, waarmee ze hun talenten, kennis en vaardigheden kunnen tonen. Begin volgend jaar worden de beste beroepsonderwijsstudenten van de SGB geselecteerd voor deelname aan de regionale Skills wedstrijden in Bogotá Colombia, eind maart/begin april 2014.

Vak wedstrijden hebben wereldwijd als doel de promotie van het beroepsonderwijs, het bevorderen van de vaktrots en het ontwikkelen van talenten. In november 2012 bezochten leraren en andere onderwijsprofessionals uit Caribisch Nederland de internationale WorldSkills vakwedstrijden in São Paulo, Brazilië. Daar maakten zij mee hoe in een enorme hal duizenden jongeren uit de regio Noord- en Zuid-Amerika en Canada drie dagen lang werkten aan opdrachten, verdeeld over in totaal 59 “skills” of vaardigheden. De delegatie besloot toen dat beroepsonderwijsstudenten uit Caribisch Nederland ook de mogelijkheid moesten krijgen om aan deze wedstrijden mee te doen. Om dit te kunnen realiseren, is een stichting opgezet, genaamd Skills Netherlands Caribbean (SNC). De nieuwe stichting valt direct onder de Nederlandse organisatie Skills Netherlands. In juli 2013 kende staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de stichting een subsidie toe voor bekostiging van lokale en regionale Skills activiteiten in 2013 en 2014.

Omdat de mbo-opleidingen op Sint Eustatius en de TVET2-opleidingen op Saba (red.: equivalent aan het Nederlandse mbo) nog druk in ontwikkeling zijn en nog in afwachting zijn van een positieve beoordeling van de Inspectie voor het Onderwijs, mogen studenten van deze opleidingen nog niet meedoen aan de wedstrijden. Wel zijn er twee studenten uit Saba en Sint Eustatius naar Bonaire gekomen, om de allereerste wedstrijden bij de SGB alvast mee te maken. De studenten van de SGB namen het tegen elkaar op in zeven “skills” die bij de SGB worden gedoceerd: koken en restaurant service (hospitality), tegelzetten, pleisteren en dry wall systems (bouw), lassen (techniek), webdesign (media) en information network cabling (ICT). Dit zijn ook de “skills” waarmee de studenten van de SGB volgend voorjaar in Colombia aan de wedstrijden zullen deelnemen.
De belangstelling voor vakopleidingen is in de afgelopen paar jaren op Bonaire flink gegroeid en daarmee ook het aanbod: de SGB biedt momenteel maar liefst 23 erkende opleidingen aan, verspreid over de sectoren Zakelijke dienstverlening, Hospitality, Techniek en Welzijn. De lokale bedrijven op hun beurt zijn vooral gebaat bij goed gekwalificeerde arbeidskrachten, met kennis en vaardigheden die aansluiten bij hun behoeften. Een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk is dus essentieel. De ROA (Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) speelt hierin een belangrijke rol. Zij leiden werknemers binnen de bedrijven op tot leermeesters, die studenten tijdens stages of beroepspraktijkvorming een goede begeleiding kunnen geven. Anderzijds ontvangen de scholen vanuit het bedrijfsleven feedback over de aansluiting van het onderwijs op de dagelijkse beroepspraktijk.

De proefwedstrijden waren een groot succes. De leerlingen waren zo enthousiast, dat ze zichzelf geen tijd gunden om te pauzeren. Docenten en management vonden het “inspirerend en leerzaam” maar waren blij dat het nog om een pilot ging: “Een goede organisatie van deze wedstrijden stelt behoorlijk wat eisen, zowel aan de studenten als aan de vakdocenten en de organisatoren van dit evenement”, aldus mbo teamleider Techniek Hein van Senten.

Foto:
De winnende studenten poseren met hun certificaat, omringd door enkele van hun vakdocenten, studenten en vakdocenten uit Sint Eustatius en Saba, de bestuursvoorzitter van de SGB en de algemeen directeur van Skills Netherlands, die de proefwedstrijden heeft helpen begeleiden.

Statistiek training Caribisch Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) organiseert op 25 en 26 november op Sint-Eustatius (deelnemers van Sint-Eustatius en Saba) en op 28 en 29 november op Bonaire een statistiektraining. Deze training wordt gegeven door trainers afkomstig uit Nederland die speciaal belast zijn met het geven van methodologie en dataverzameling. Hiermee komt het CBS tegemoet aan de wensen en behoeften zoals door verschillende stakeholders aangegeven tijdens de consultatieronde in april.

De cursisten die aan de training meedoen komen uit de rijksoverheid, openbare lichaam en de private sector.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

• Het statistische proces
• Vragenlijst ontwerp en validatie
• Steekproefontwerp
• Dataverzameling
• Data editing en non respons
• Veldwerk data analyse en presentatie data resultaten

Trainers zijn dr. Astrea Camstra en dr. Judit Arènds-Toth.
Coördinator van de training is Meredith Daantje-Cecilia,MBA,Blisc.

Prijzen winnaars CN Expo op Bonaire uitgereikt

Na een spectaculaire opening van de CN Expo door Koning Willem Alexander afgelopen zaterdag, is op 20 november de spotlight gericht op de echte sterren, de winnaars van de CN Expo. Tijdens een gezellige bijeenkomst voor winnaars en genodigden werden bij Jong Bonaire de prijzen uitgereikt aan de winnaars van Bonaire. Hun foto’s schitteren op ‘The CN Expo’ die tot en met 6 december te bezichtigen is bij Jong Bonaire. De prijsuitreikingen aan de winnaars op Saba en Sint Eustatius zijn op woensdag 27 november van 16.30 tot 17.00 uur.

Winnaar “The Best of the best” foto:
Genevieve Aitatus (33), Lytro camera, canvas van haar winnende foto en een week vakantie naar een eiland naar keuze (Saba, Sint Eustatius of Bonaire).

Winnaar “The Most popular” foto:
Justino Bravo (44), Lytro camera, canvas van zijn winnende foto en een week vakantie naar een eiland naar keuze (Saba, Sint Eustatius of Bonaire).

Winnaars in de categorie tot 12 jaar:
Annabelle van Dam (8), canvas van haar winnende foto
Tyrii Figaroa (12), canvas van zijn winnende foto

Winaar 1e prijs in de categorie categorie 13-12 jaar :
Xiomantha Janga (15), Lytro camera + canvas van haar winnende foto

Winnaar 2e prijs in de categorie 13-12 jaar:
Aymee Ayubi (15), canvas van haar winnende foto

Winnaar 3e prijs in de categorie 13-21 jaar:
Keval Bissesar (17), canvas van zijn winnende foto

Winnaar 1e prijs in de categorie 22 jaar en ouder:
Christie Dovale (56), Lytro camera + canvas van haar winnende foto

Winnaar 2e prijs in de categorie 22 jaar en ouder:
Peter de Graaf (43), canvas van zijn winnende foto

Winnaar 3e prijs in de categorie 22 jaar en ouder:
Angela van der Heijde (54), canvas van haar winnende foto

Bezoek de Expo
Belangstellenden zijn van harte welkom om de CN Expo te bezoeken op de volgende plaatsen en tijden:
Bonaire: Jong Bonaire, maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur, zaterdag 9.00 – 12.00 uur t/m 6 december.
Sint Eustatius: G. J. B. Public Library Statia, maandag 12.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur t/m 13 december.
Saba: The Eugenius Johnson Centre, maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur t/m 13 december.

Bonaire scoort goed op DEMA Show 2013

Van 6 tot 9 november 2013 heeft een Bonairiaanse delegatie deelgenomen aan de 36e DEMA Show. De delegatie werd geleid door de heer Ethsel Pieternella, directeur van Tourism Corporation Bonaire. Dit jaar werd ’s werelds grootste duikvakbeurs gehouden in het Orange County Convention Center in Orlando, Florida.

De DEMA Show is de grootste vakbeurs voor bedrijven die zaken doen op het gebied van duiken, watersport en de adventure/duikindustrie. De beurs trekt jaarlijks honderden exposanten en duizenden professionals uit de duik- en reisindustrie van over de hele wereld. Ze kunnen er zaken doen en netwerken.
‘Bonaires aanwezigheid bij de DEMA Show heeft het eiland de mogelijkheid gegeven zich te profileren op het wereldtoneel en om het succes van het Bonaire National Marine Park te vieren als de hoeksteen van ons duurzame toeristen beleid.’, aldus de heer Pieternella. “Met de beschermde onderwaterwereld en riffen hebben onze duikoperators en anderen in de toeristische sector een vermaard duikproduct ontwikkeld, dat we op de beurs hebben kunnen presenteren. De DEMA Show is zonder twijfel één van de belangrijkste marketing tools die we hebben om Bonaire te promoten als ‘Duikparadijs’.

In de loop van het vier dagen durende evenement hebben duizenden aanwezigen de stand van Bonaire bezocht. Onder hen professionals uit de duikindustrie en veel media. Sommigen leerden meer over de bestemming, anderen legden nieuwe contacten en/of haalden oude banden aan. De meesten waren geïnteresseerd in het bespreken van reisplannen en –programma’s voor 2014. Vertegenwoordigers van TCB spraken over het duikproduct en andere activiteiten, beantwoordden vragen van de aanwezigen en gaven uit eerste hand informatie over het duiken en de gastvrijheid op het eiland. Er waren brochures en andere materialen bij de stand aanwezig, die deelnemers mee naar huis konden nemen.

TCB ontmoette ook belangrijke touroperators en topverkopers uit Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Velen zeiden dat Bonaire, als duikbestemming, het goed doet en zelfs groeit. Vertegenwoordigers van Caradonna konden dat beamen. In 2013 verkochten zij 2.135 packages. Daarmee overtroffen zij hun verkoop van 2012 met 2.000. Voor 2014 gaven zij al aan 820 packages te hebben verkocht. Verwacht wordt dat dit aantal flink zal groeien.

Samen met TCB waren de volgende leden uit de private sector van Bonaire te vinden in het Bonaire Paviljoen: Bellafonte Bonaire, Belmar Oceanfront Apartments, Bonaire Dive and Adventure, Bonaire Hotel & Tourism Association (BONHATA), BonPhoto, Buddy Dive Resort, Budget Rent a Car Bonaire, Captain Don’s Habitat, Caribbean Club Bonaire, Dive Friends Bonaire, Divi Flamingo Beach Resort & Casino, Eden Beach Resort, Elements Bonaire, Flow Bonaire, Insel Air, Island Express, Maduro Dive Fanta-Seas, Plaza Resort Bonaire, Sand Dollar Condominium Resort, SunRentals Bonaire, Tiara Air Aruba, VIP Diving en Wannadive Bonaire. Alle exposanten kijken terug op een succesvolle DEMA Show, met veel zakelijke contacten voor 2014.

Naast de heer Pieternella, bestond de TCB-delegatie uit:
• Mevrouw Malinda Hassell, Marketing Supervisor, TCB – Kralendijk
• De heer Rolando Marin, Tourism Information Officer, TCB – Kralendijk
• Mevrouw Candice Kimmel, TCB – Noord-Amerika
• Mevrouw Marie Rosa, TCB – Noord-Amerika
• Mevrouw Yasmin Perez, TCB – Latijns-Amerika