Overleg in teken van ontwikkelplannen

De bestuursdelegaties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben gisteren met de verschillende ministeries gesproken over hun ontwikkelplannen.
De eilanden hebben er bij hun Haagse gesprekspartners op aangedrongen dat de coördinatie aan de kant van het Rijk beter wordt geregeld en dat er een gezamenlijke agenda wordt vastgesteld hoe er verder met de ontwikkelplannen wordt omgegaan.

,,Wij hebben onze visie kenbaar gemaakt en onze wensen uitgesproken. Morgen praten we er verder over zodat we donderdag tot gezamenlijke conclusies kunnen komen. Inhoudelijk valt er dus op dit moment weinig over te zeggen maar de gesprekken verlopen in constructieve, zakelijke sfeer”, aldus gedeputeerde Burney el Hage.

Aan het einde van de dag zijn de gedeputeerden van de drie eilanden ontvangen door de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De senatoren wilden graag bijgepraat worden over de ontwikkelingen sinds hun werkbezoek begin dit jaar. ,,Ik proefde opnieuw een grote betrokkenheid van de commissie. Er is oprechte belangstelling voor het wel en wee van onze bevolkingen.”

Er is onder meer gesproken over de evaluatie die in 2015 wordt gehouden. Door de delegaties is het belang benadrukt dat het proces transparant verloopt en dat de eilanden zeggenschap moeten krijgen in zowel de voorbereidende stappen als de uitvoering. In dat kader bracht El Hage nog eens in herinnering wat het doel van de staatkundige hervorming was en is: ,,Wij doen het voor de burgers, dat moeten we voortdurend voor ogen houden.”

Morgen spreken de gedeputeerden onder meer met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Foto Nico van der Ven

Meer informatie over bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Bonaire

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen van 12 tot en met 21 november een bezoek aan alle zes de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op zaterdag 16 november bezoeken zij Bonaire.

Door de gezaghebber van Bonaire is een programma samengesteld, waarbij er rekening mee is gehouden dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin te zien. Een aantal onderdelen van het programma is uitsluitend voor betrokkenen en/of genodigden. Hieronder staan de programma-onderdelen waarbij inwoners en bezoekers van Bonaire van harte welkom zijn.

Wilhelminaplein
Na de officiële ontvangst op Flamingo International Airport vertrekt het koninklijk gezelschap om 10.10 uur naar het Wilhelminaplein, waar ze rond 10.20 uur aankomen. Ze stappen uit de bus op het parkeerterrein bij het Bestuurscollege, waar ze de finish van de hardlopers van de Special Olympics bijwonen. Daarna krijgen ze een rondleiding langs allerlei sportdemonstraties, waaronder schaken, volleybal, BMX, judo en karate. Vervolgens woont het koninlijk gezelschap de officiële start van de campagne “hoben sa bo peso adekua” (jongeren weet je geschikte gewicht) bij. Daarna lopen ze naar het Wilhelminaplein, waar diverse maatschappelijke organisaties en stichting zich presenteren.

Pier Chicu Mercelina
Ook op het water zijn demonstraties van sporten, zoals kitesurfen, windsurfen en sunfishen. De Bonairiaanse (wereld) kampioenen windsurfen zullen aan het koninklijk paar uitleg geven over de windsurf activiteiten die op het water te zien zijn. Dit gebeurt bij de pier Chicu Mercelina. Rond 11.20 zal het koninklijk gezelschap vertrekken naar een volgend programma onderdeel.

De weg naar/van Rincon en Cocari
Rond 13.30 uur rijdt het koninklijk gezelschap van Playa naar Rincon, richting Cocari, waar zij om 13.50 aankomen. Hier krijgt het koninklijk gezelschap een uitleg over de verbouwing en bezoeken zij een programma voor en door ouderen (uitsluitend voor genodigden). Om 14.15 uur vertrekt het gezelschap richting Playa. Onderweg stapt het koninlijk paar bij Mentor uit de bus, om informatie te krijgen over het historische monument.

Jong Bonaire
Om 15.20 uur komt het koninklijk gezelschap aan bij Jong Bonaire, waar de CN foto-expositie “Dare to Share” officieel wordt geopend door Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander. De opening van deze expositie en de receptie die aansluitend door de gezaghebber wordt aangeboden, is uitsluitend voor genodigden. Het koninklijk gezelschap vertrekt rond 17.10 uur van Jong Bonaire naar Flamingo International Airport.

Nieuwe postconcessiehouder voor Bonaire, Sint Eustatius, Saba per 1 januari 2014

Het Ministerie van Economische Zaken is de afgelopen maanden bezig geweest met de gunning van een nieuwe concessie voor de postdienstverlening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De huidige concessie van NPNA loopt eind dit jaar af. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft op 17 oktober 2013 Flamingo Communications N.V. aangewezen als nieuwe concessiehouder vanaf 1 januari 2014.

Looptijd
De nieuwe concessie heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 jaar. Flamingo Communications NV is een lokale onderneming op Bonaire, die haar huidige activiteiten gaat uitbreiden met postdienstverlening. Het bedrijf start momenteel met een implementatieplan om op 1 januari 2014 een geruisloze overgang met NPNA mogelijk te maken. Zij zal de postdienstverlening onder de naam Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. verrichten. In de nieuwe concessie wordt rekening gehouden met dalende postvolumes, die de rentabiliteit van de postdienstverlening onder druk zetten. Daarom wordt in de nieuwe concessie uitgegaan van 3-daagse bezorging. Het lokale posttarief zal worden verhoogd en uitkomen op 88 dollarcent.

Het publiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal binnenkort uitgebreid worden geïnformeerd over de wijze waarop de nieuwe concessiehouder (Flamingo Express Dutch Caribbean N.V) de postdienstverlening vorm gaat geven.

Winnaars CN Expo bekend

De unieke CN fotowedstrijd ‘Dit is de plek’ is onlangs afgesloten met een schitterend resultaat. Jonge en volwassen burgers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaatsten via de bijbehorende Facebook pagina prachtige foto’s van hun eigen eiland om mee te dingen naar de 29 prijzen die in verschillende categorieën te winnen zijn. Deze inzendingen werden vervolgens geëvalueerd door een professionele en onafhankelijke jury, die de inzendingen beoordeelde op compositie, belichting, originaliteit en expressiviteit. Uiteraard hielden zij daarbij rekening met de verschillende categorieën die bij de start van de fotowedstrijd op 2 september 2013 zijn vastgesteld.

Uit de Facebook statistieken is gebleken dat er veel belangstelling is geweest voor de CN fotowedstrijd. Zo blijkt dat gedurende de wedstrijd de Facebook pagina een gemiddelde van 25 fans per dag vergaarde! Er waren meer dan 9.800 unieke bezoekers op de campagnepagina’s en er is meer dan 19.500 keer geklikt op de gedeelde foto-links. Van de bijna 1.300 Facebook fans waren er 63% vrouwelijk en 37% mannelijk. Ook van de mensen die verder betrokken waren bij de wedstrijd blijken er 63% vrouwelijk en 37% mannelijk te zijn. Op de ingezonden foto’s is enthousiast gereageerd want er zijn in totaal maar liefst 9.000 stemmen uitgebracht!

De winnaars van de fotowedstrijd maken wij hieronder graag bekend. Hun foto’s zullen schitteren op ‘The CN Expo’ die op 16 november aanstaande op alle drie eilanden geopend wordt. Deze opening krijgt bovendien een bijzonder koninklijk karakter. De expositie wordt namelijk hoogstpersoonlijk door Koning Willem-Alexander, in aanwezigheid van Koningin Máxima, geopend op Bonaire, op een verrassende en unieke wijze waardoor de opening op alle drie eilanden tegelijk te zien zal zijn.

De ingezonden foto’s zijn ingedeeld in drie leeftijdscategorieën te weten; jeugd tot en met 12 jaar, jongvolwassenen van 13 tot 21 jaar en volwassenen vanaf 21 jaar. Hierbij is rekening gehouden met de technische capaciteit van het gebruikte apparaat. De foto’s kunnen gemaakt zijn met een mobiel apparaat (telefoon), een compact camera of een (semi)professionele camera. Niet elke categorie heeft voldoende inzendingen gehad. In de leeftijdscategorieën tot 21 jaar voor de (semi)professionele camera zijn er onvoldoende inzendingen. Om de beste deelnemers te compenseren is er besloten deze personen te compenseren met een canvas en een Lytro camera.

Daarbij zijn er twee extra categorieën bijgekomen, namelijk ‘Originality’ en ‘eXpressivity’. De organisatie vindt het belangrijk dat er ook ruimte in de expositie is voor bijzonder originele foto’s of foto’s met een noemenswaardige uitstraling. Beide categorieën hebben van elk eiland een winnaar, dit zijn respectievelijk Keval Bissessar, Alessandro Guido, Hannah Madden en Hanneke Magee Quist, Angela van der Heijde, Ellen Richardson.

De winnende foto’s worden samen met alle andere foto’s op een canvasdoek afgedrukt en vormen deel van ‘The CN Expo’. Deze zal vanaf 16 november te bezichtigen zijn op Bonaire (Jong Bonaire), Sint Eustatius (G. J. B. Public Library Statia) en Saba (The Eugenius Johnson Centre).

De winnaar van ‘The Most popular photo’, de foto die op Facebook de meeste stemmen ontving, is Justino Bravo en ‘The Best of the best photo’, die volgens de jury het meest opmerkelijk was, is gemaakt door Genevieve Aitatus. Beide winnaars winnen naast een Lytro fotocamera ook een week vakantie naar één van de drie Caribische Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

De overige winnaars van achtereenvolgend Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn: Tyrii Figaroa (12), Annabelle van Dam (8), Aymee Ayubi (15) Xiomantha Janga (15), Christie Dovale (56), Peter de Graaf (43), Genevieve Aitatus (33), Jurgen Leon (6), Makeda Taylor (7), Earduchen Woodley (17), Twiixii Rojas (17), Frini Spanner (55), Maaike Patrick (48), Cheriette van der Lugt (39), Denicio Levenstone (7), Olivia Simone Ann Johnson (10), Frankelly Wilson (16), Esmeralda Johnson (16), Jasper Oei (36), Hemmie van Xanten (52), Martijn Schuuring (34).

De eigentijdse Lytro fotocamera’s zijn gewonnen door: Christie Dovale, Xiomantha Janga, Earduchen Woodley, Makeda Taylor, Cheriette van der Lugt, Jasper Oei, Hemmie van Xanten, Martijn Schuuring.

De organisatie van The CN Expo bedankt alle deelnemers voor het delen van de unieke en bijzondere plekken en personen die hun eiland rijk zijn, met hun medebewoners van Caribisch Nederland. Door te delen wat een ieder na aan het hart ligt is de ‘Dare to Share’ campagne een grenzeloos succes geworden. De tentoonstelling geeft alle bezoekers en bovenal het nieuwe Koninklijke paar een bijzondere blik op de unieke en kleurrijke woon- en leefomgeving van de inwoners van Caribisch Nederland.

Vuurwapens van de straat, lever in dat wapen

Voor de eerste keer zal het op Bonaire, St. Eustatius en Saba mogelijk zijn om illegale (vuur)wapens en munitie in te leveren. Deze inleveractie heeft in principe geen gevolgen voor bezitter van het (vuur)wapen, tenzij uit onderzoek later blijkt dat dit wapen betrokken is bij een misdrijf. Dan wordt er wel een onderzoek verricht. Alle overige (vuur)wapens worden in opdracht van het Openbaar Ministerie vernietigd.

Tevens kan men andere wapens -waarvan het voorhanden hebben niet verboden is- maar die men wel kwijt wil, zonder rechtsgevolgen inleveren.
Op onderstaande data -tussen 13.00 en 20.00 uur- kunnen wapens en munitie worden ingeleverd:

6 november op Bonaire, Locatie Koninklijke Marechaussee, Kaya Gilberto F. Croes 24 (tegenover het stadion), Kralendijk
7 november op Bonaire, Locatie hulpkantoor Bestuurscollege Rincon, Kaya Arcangel (Minguel) Pourier 73
11 november op Saba, locatie politiebureau Saba, Windwardside
13 november op St. Eustatius, locatie politiebureau Sint Eustatius, Oranjestad

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens deze actiedagen vragen te stellen en wapens, waarvan men niet zeker weet of ze illegaal zijn of niet, te laten controleren.

DOEL
Het doel van deze actie is:
– om het aantal in omloop zijnde illegale wapens en munitie te verminderen en hierdoor de integrale veiligheid op de BES-eilanden te verhogen,
– de burgers te informeren over de geldende regelgeving.

NIEUW VUURWAPENBELEID
Op 1 januari 2014 wordt een nieuw integraal vuurwapenbeleid geïntroduceerd. De burger zal hierover later dit jaar geïnformeerd worden.

VERBOD
Volgens de Vuurwapenwet BES is het verboden vuurwapens en munitie voorhanden te hebben / in bezit te hebben. Voorhanden hebben betekent niet dat men een vuurwapen letterlijk binnen handbereik moet hebben. Ook het thuis bewaren van een vuurwapen is verboden en dus strafbaar.
De Gezaghebber kan in uitzonderlijke gevallen aan iemand een machtiging verlenen om een vuurwapen voorhanden te hebben.

ANDERE WAPENS
Volgens de Wapenwet BES is het ook verboden bepaalde voorwerpen op de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich te hebben. Het gaat om de volgende voorwerpen:
• Geweren, luchtdruk/ gaswapens (wapens waarmee dus door middel van samengeperste lucht of gas projectielen kunnen worden afgeschoten), dolken, dolkmessen, bajonetten, ponjaarden, zwaarden, sabels, degens, priemstokken, wapenstokken, gummistokken, bullepezen, ploertendoders, boksbeugels, lansen, speren, spiesen, pijlen;
• Andere voorwerpen die kennelijk vervaardigd zijn om als wapen te dienen. Dit moet blijken uit de omstandigheid of de wijze waarop zij worden gedragen of gebruikt. Denk b.v. aan iemand die een honkbalknuppel of een keukenmes bij zich heeft als hij op stap gaat.

De politie hoopt met deze inleverdagen een groot aantal wapens van de straat te krijgen.

Nummerplaten van motorrijtuigen die nog niet opgehaald worden opnieuw uitgereikt

Ingaande 3 november 2013 zullen de nummerplaten van motorvoertuigen die nog niet betaald en opgehaald zijn aan een andere persoon of instantie uitgereikt worden. De overheid heeft geconstateerd dat er nog veel platen die op een bepaald persoon of instantie geregistreerd staan nog niet betaald en opgehaald zijn nadat de nieuwe nummerplaten geïntroduceerd zijn.

De overheid geeft u de mogelijkheid om de nummerplaat die op uw naam geregistreerd staat tot uiterlijk 1 november 2013 op te halen. Ingaande 3 november 2013 zullen alle nummerplaten die niet betaald en opgehaald zijn opnieuw aan een ander persoon of instantie uitgereikt worden. De oorspronkelijke eigenaar verliest alle rechten op de nummerplaat na 1 november 2013.

U kunt uw motorrijtuigenbelasting bij het belastingkantoor in het Centrum Gebied Kralendijk tijdens kantooruren betalen. U dient met het betalingsbewijs van de motorrijtuigenbelasting en een identiteitsbewijs van de persoon die de nummerplaten komt ophalen de nummerplaten bij het oude LTS gebouw aan de J.A. Abraham Boulevard op te halen tussen 2 en 4 uur ’s middags.

Gedeputeerden aan begin Caribisch Nederland week ontvangen door premier

Aan het begin van de Caribisch Nederland-week zijn de bestuursdelegaties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vandaag door minister-president Mark Rutte ontvangen. De gedeputeerden Silvana Serfilia en Burney el Hage en hun collega’s van de Bovenwindse eilanden werden hartelijk begroet door de premier. Na een korte gedachtenwisseling vertrokken de delegaties samen met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar diens ministerie om het overleg voort te zetten. Morgen (dinsdag) wordt het ‘Ontwikkelplan Bonaire’ besproken. Ook staan er besprekingen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu op het programma. De Caribisch Nederland-week wordt donderdag afgesloten met het opstellen van een afsprakenlijst.

Fotograaf: Nico van der Ven

Tourism Corporation Bonaire bereidt zich voor op het komende cruiseseizoen

Tourism Corporation Bonaire bereidt zich voor op het nieuwe cruiseseizoen, dat op 12 november 2013 start en duurt tot en met 22 april 2014. In het huidige 2013 – 2014 cruise-seizoen worden 170.000 passagiers verwacht op Bonaire. Dit is een stijging van 20.000 passagiers ten opzichte van het vorige seizoen. Het wordt dus een druk cruiseseizoen met Kralendijk als bruisend centrum. Autobestuurders moeten dan rekening houden met afgesloten verkeersgebieden.

Om een betere service te bieden aan de cruisepassagiers, wordt het centrum telkens afgesloten voor verkeer als er een cruiseschip van meer dan 1200 passagiers in de haven ligt. De kruising bij City Cafe en de toegang tot de parkeerplaats van het Bestuurscollega wordt ook afgesloten. Wanneer er twee cruiseschepen in de haven liggen, wordt tevens de kruising van de Kaya C.E.B. Hellmond en de Kaya Gilberto F. Croes afgesloten voor verkeer.

Alle bedrijven, die zich hebben aangemeld bij TCB en die aan de regels voldoen, krijgen een badge. Hiermee mogen zij werken binnen het afgesloten centrumgebied in het cruiseseizoen. Deze badges zijn nu in productie en worden begin november geleverd. Meer informatie over het cruiseschema is online te bekijken op: www.tourismbonaire.com of http://www.tourismbonaire.com/en/over-bonaire/cruise-tourism . U kunt ook een bezoek brengen aan het TCB kantoor aan de Kaya Grandi 2 voor een uitdraai van het schema. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met TCB via telefoonnummer : +599 717 8322.

Duo Xtreme mountainbike race Bonaire

De stichting Xtreme Sports Bonaire organiseert op 27 oktober 2013 voor de 4e keer een zware Duo Xtreme mountainbike race over Bonaire. Mountainbiken gaat voornamelijk over de onverharde paden waarbij het klimmen en dalen niet geschuwd worden.

De uitdaging ligt voornamelijk in het extreme zoals de Seru Largu op fietsen of het park rondrijden. Maar ook is de uitdaging om paden te verkennen waarvan men niet wist dat ze bestonden. Daardoor kom je op de meest bijzondere plekken mountainbikers tegen. De Duo Xtreme race gaat voornamelijk over dit soort paden.

De start is bij Divi Flamingo Beach Resort (Zeebad gate) en gaat over de boulevard naar Playa Lechi. De politie en de vrijwilligers zullen de groep begeleiden.
De tocht gaat door Hato naar Sabadeco en vervolgd dan over de Broertje Janga (boven) naar de Broertje Janga (onder) naar Karpata. Daar rijdt men over het asfalt naar het gotomeer en Dos Pos.

Na Dos Pos gaan we over een wandelpad (Pinktrial) naar de zuidingang van het park. We rijden door het “stille gebied” van het park naar de hoofdingang. Dit is een zware route waar men regelmatig van de fiets af moet. Extreme is hier zeker op zijn plaats. Nadat we het park verlaten rijden we langs de windmolens, tegen de wind in via Boca Onima naar Arawak.

Bij Arawak gaan we een stukje klimmen op het asfalt en steken dan het eiland dwars over weer naar de Broertje Janga. Een zware trail die we ook “De Hel” hebben genoemd. Weer aangekomen op de Broertje Janga gaan de deelnemers van de 51 km terug naar het hotel en de 83 km gaat over het asfalt weer naar boven via Sabadeco naar de Seru Largu. Het laatste gedeelte naar de
Seru Largu is weer zandpad.

Via de Seru Largu naar Gurubu en dan over de zandpaden naar Lagoen, Bolivia, Tras di Montana weer omhoog de seru Largu op. Aan de westkant van de Seru Largu loopt een steile afdaling naar Sabadeco. Eenmaal daar aangekomen
gaan ook deze rijders weer naar het hotel. De weersomstandigheden kunnen deze race vele malen zwaarder maken.

Langs deze route staan veel vrijwilligers. Er zijn 5 waterposten waar de deelnemers water en sportdrank krijgen. Er zijn 5 checkpoints om te controleren of de race wel volgens de regels verloopt. En er zijn veel posten die het verkeer tegenhouden wanneer de deelnemers moeten oversteken. De politie en het Rode Kruis zullen assisteren.

Regels zijn er wel. Men rijdt als een duo, dus de eindtijd wordt genoteerd als beiden de einstreep gepasseerd zijn. Onderweg mag men geen hulp van buitenaf aannemen. Pech aan de fiets moet men dus zelf oplossen. Men mag onder geen geding van de route afwijken. Er is een minimum leeftijd van 15 jaar en er zijn verschillende categorien waarin men kan rijden. Wijkt men van de regels af dan zal diskwalificatie het gevolg zijn.

Alle deelnemers krijgen een herinneringsmedallion. In iedere categorie zijn 3 prijzen. Voor de nummers 1 is er $400,- voor nummer 2 $200,- en voor nummer 3 $ 100,- De prijsuitreiking zal na de lunch in het hotel worden gehouden.
Er zijn meer dan 40 vrijwilligers. Het Washingtonpark zet zijn ranger in om alles in het park goed te laten verlopen. Deelnemers komen uit Aruba, Sint Maarten, Curacao, Nederland en Bonaire met diverse nationaliteiten.

Alle deelnemers worden gratis vervoerd van en naar het vliegveld door Rento Fun Drive. Sponsors zijn: VanEps Kunneman VanDoorne, De Freewieler, Budget carrentals, AA-drink (EWT curacao), Brugman Keukens, Freixenet, Divi Flamingo Beach Resort, Rento Fun Drive, Goddard, GAIA, MCB Bonaire.

E-mail: bonairextreme@hotmail.com
web-site: www.mtbbonaire.com

Wandeling bij volle maan in het Washington Park was groot succes

Vorig jaar heeft STINAPA voor het eerst een wandeling bij volle maan georganiseerd in het Washington Park die zeer succesvol was. Daarom is er besloten om dit jaar weer een wandeling bij volle maan te organiseren en er een jaarlijks terugkomende evenement van te maken. Ook dit jaar was het een groot succes met meer dan 100 deelnemers.

Op vrijdag 18 oktober tegen 6 uur s’avonds begonnen de deelnemers aan de wandeling bij volle maan te verzamelen bij de ingang van het park. Tegen 7 uur werd begonnen met de wandeling. De route die genomen werd, “Lagadishi Trail” is een route van ongeveer 2,5 km en het duurde ongeveer 1.5uur voordat de laatste deelnemer weer terug was bij de ingang. Groepen die gewend zijn aan lange afstand wandelingen zoals “Pia pia kunuku bieu” hebben ook deelgenomen aan de wandeling. Er waren ook veel ouders met hun kinderen die deel hebben genomen.

De route was op zichzelf niet zo lang, maar helemaal wat anders dan een wandeling overdag. De hele route was prachtig verlicht met maneschijn. Maar je had toch wel een zaklantaarn nodig om te kunnen zien wat er voor je voeten lag zodat je niet per ongeluk op een bolcactus trapte of schopte. Dat doet pijn!

Volgend jaar zal deze activiteit weer georganiseerd worden. Als u interesse heeft in andere activiteiten van STINAPA dan kunt u de twee Facebook pagina’s van STINAPA in de gaten houden: NME STINAPA Bonaire en ook STINAPA Bonaire. Op deze pagina’s worden alle activiteiten van STINAPA bekend gemaakt.