Materiaal voor oliebestrijding op zee op Bonaire

Recentelijk heeft Rijkswaterstaat twee zogenaamde current busters bij de haven van Kralendijk Bonaire gestationeerd. De current buster kan bij een olieverontreiniging op zee worden ingezet om olie te verzamelen. De verontreiniging kan vervolgens worden opgepompt en afgevoerd. De levering van het materiaal past in een groter project om Bonaire te helpen goed voorbereid te zijn op maritieme incidenten.

Training
De current busters zullen gebruikt worden door de havenmeester, marine-park rangers en vrijwilligers. Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus organiseerde Rijkswaterstaat een training met het nieuwe oliebestrijdingsmateriaal.  s ‘Ochtends werd begonnen met een theorieles, s’ middags werd de current buster voor de eerste maal daadwerkelijk uitgerold en in het water gelegd. Op de vrijdag is er de gehele dag getraind met het uitgeven vanaf de wal en het varen met de current buster. Bopec en BPPS hebben ieder een werkschip beschikbaar gesteld voor de oefening. De nieuwe loodsboot van het openbaar lichaam werd gebruikt om de deelnemers de werking het systeem van dichtbij te kunnen laten zien.

Goed voorbereid
Sinds Bonaire, St. Eustatius en Saba openbare lichamen zijn, is Rijkswaterstaat hier verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de maritieme incidentenbestrijding op de zee. Eerder al ontving Bonaire een container met materiaal om de kust schoon te maken bij een olieverontreiniging. Naast de container en de current busters zijn er nog plannen voor het leveren van grote en kleine off-shore oliekerende schermen.

Ook Saba en Sint Eustatius hebben oliebestrijdingsmateriaal ter beschikking gekregen. Hiermee zijn de eilanden in Caribisch Nederland in staat om snel in te grijpen bij een eventuele verontreiniging op de zee.

Trekking deelnemers kookwedstrijd

Tijdens de gezondheidsmaand “Boneiru Salú” worden de komende weken voorrondes gehouden van de kookwedstrijd. De eerste is a.s. zondag in het buurtcentrum van Tera Kora. De trekking van de deelnemers werd vandaag verricht door Notaris Aniek Schouten van Notariskantoor mr. A.H. Schouten samen met Sharine Loozen van de Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Per voorronde kunnen er maximaal 10 teams meedoen. Voor Tera Kora waren er 9 inschrijvingen, zij kunnen dus allemaal meedoen.

Teams voor de voorronde kookwedstrijd in Tera Kora:

1.Grupo Bon Apetit Dalilah Thomas

2.Pal’I Mangel Boy Goeloe

3.Team Reina Pascualita Reina

4.60+ Gracioso Unie A Bea Frans

5.60+ Gracioso Unie B Annie Abdul

6.FESBO Mario

7.Grupo Rekresaroyo A Eddy Campos

8.Grupo Rekresaroyo B Nera Martina

9.Team Frank Daan Frank Daan

De volgende voorrondes vinden plaats op: Centro di Bario Rincon 8 september, Club Avanti Antriol 15 september, Noord Salinja 22 september.

De trekking van de deelnemers is steeds op de maandag in de week van de voorronde. De Finale is tijdens de Gezondheidsmarkt op 29 september in de Sporthal !

Desiree Croes nieuwe secretaris PHU

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2013, hebben de PHU-leden een nieuwe secretaris benoemd, t.w. mevrouw Desirée Croes. Croes neemt de functie over van dhr. Bijkerk, die tot voorzitter is benoemd.

Desiree Croes is in 1969 op Aruba geboren. Zij heeft meer dan 10 jaar bij de Politie gewerkt, zowel in Nederland als in Aruba. Van 2002-2007 heeft zij gewerkt als Directrice van het Museo Numismatico di Aruba en het Museo di Antigüedad & Herencia Cultural. Sinds 2009 is zij Coördinator van de Afdeling Onderwijs van STINAPA Bonaire, waar zij het Educatief Programma voor Jongeren aanstuurt. Desiree Croes gelooft in de politiek als een middel om de toekomst van onze samenleving te helpen vorm geven en de PHU is blij dat zij de partij gekozen heeft.

Mevrouw Croes is toegewijd aan bescherming en vorming van kinderen en jongeren. Samen met enkele anderen is zij doende een stichting op te richten die de naam ‘Respetá Mucha’ zal dragen. Deze stichting gaat het opnemen voor kinderen die hulp nodig hebben. Ook wil Croes zich inzetten voor vrouwenemancipatie, en voor drugs- en alcohol preventie.

Stand van zaken arbeidsvoorwaardenoverleg Rijksdienst Caribisch Nederland

Op 27 en 28 augustus 2013 hebben partijen (ABVO, NAPB, STRAF/ACOM/ACP, WICSU EN RCN) in het sectoroverleg verder gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor 2013 en 2014.
Hierbij zijn voorstellen van de zijde van de bonden aan de orde geweest, welke mede in het licht van de in de afgelopen periode gehouden informatiebijeenkomsten voor de medewerkers van RCN zijn besproken.

Geconcludeerd is dat het van belang is om met de nodige zorgvuldigheid te toetsen of een aantal van de gedane voorstellen in voldoende mate tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van de achterban van de bonden/de medewerkers van RCN. Tevens moeten deze voorstellen worden beoordeeld in relatie tot het mandaat van de werkgever.

Afgesproken is om de komende periode te benutten om de thans voorliggende voorstellen te toetsen bij de achterban en mandaatgever. Na deze toetsingsronde kan verder worden gesproken over de voorstellen en een eventueel vast te stellen akkoord. In september is vervolgoverleg voorzien.

Onvoldoende productiecapaciteit aanwezig bij ContourGlobal

Momenteel vinden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats bij ContourGlobal aan dieselgeneratoren. Er is weinig wind en daarom is er op dit moment onvoldoende productiecapaciteit aanwezig bij ContourGlobal.

Vandaag, omstreeks 15:00 uur is er door ContourGlobal aan WEB doorgegeven dat zij niet meer aan de energievraag kunnen voldoen.

Naar aanleiding van dit verzoek was WEB genoodzaakt de energievoorziening tijdelijk te onderbreken in de wijken Antriol kompleet, Nrd. Salinja kompleet, Nawati Zuid kompleet, Belnem, Punt Vierkant, Sorobon kompleet. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat deze situatie zich de komende dagen tijdens piekmomenten opnieuw zal voordoen. Mede ingegeven door de weersvoorspellingen (lees ‘ wind’) voor de komende dagen.

WEB zal, in samenwerking met ContourGlobal, het uiterste doen om het ongerief tot een minimum te beperken. Tevens adviseert WEB om indien mogelijk de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Stijging 5.78% aankomstcijfers toeristen op Bonaire eerste 6 maanden van 2013

Na het analyseren en het vergelijken van de verkregen statistische gegevens van het aankomst datasysteem van Flamingo luchthaven kan TCB nu de statistieken van de eerste zes maanden van 2013 publiceren. De cijfers zijn gebaseerd op internationale en regionale bezoekers tussen 1 januari en 30 juni 2013.

Vluchten vanuit en via Aruba of Curaçao worden beschouwd als regionale vluchten. Internationale vluchten zijn die afkomstig uit Miami met Insel Air, van Houston en Newark met United en Continental Airlines, uit Atlanta met Delta Airlines en vanaf Amsterdam met KLM en Arkefly.

De totale aankomsten van 1 januari tot en met 30 juni 2013 bedragen 83.891 passagiers. In 2012 was het totaal in dezelfde periode 79.308. Dit betekent een stijging van 4.583. Dat zijn 5,78% meer bezoekers in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

Toelichting toeristische aankomsten per regio

Noord-Amerika:
De totale USA aankomsten in de eerste zes maanden van 2013 bedragen 12.242 passagiers. Dezelfde periode in 2012 telde 12.834 passagiers. Dit betekent een daling van het aantal passagiers uit de Verenigde Staten met 4.61%.

Delta Airlines vanuit Atlanta is licht gestegen met 2.60%, terwijl de meest opmerkelijke daling van 6.66% uit Continental/United Airlines kwam. Insel Air uit Miami is ook gedaald met 17,38%, maar dit is een relatief kleine daling met 215 passagiers.

Toch verwacht TCB directeur, Ethsel Pieternella, dat Continental en United Airlines in het tweede deel van dit jaar een stijging laten zien als gevolg van de TCB ”September Sellabration” promotiecampagne. In tegenstelling tot 2012 blijft United Airlines dit jaar ook in de maand september naar Bonaire vliegen. De campagne toont reeds een volle bezetting van de extra vluchten in september, wat een positief resultaat zal hebben op de totale VS aankomsten voor 2013.

Europa:
De Europese aankomstcijfers voor de eerste zes maanden van 2013 bedragen 15.791 passagiers. In 2012 waren dat er 14.870. Deze markt geeft een stijging weer van 6.19%.

Arkefly vanuit Amsterdam heeft haar aankomstcijfers met 17.57% verhoogd. Arkefly gaat vanaf november, telkens op dinsdag, een derde wekelijkse vlucht uitvoeren naar Flamingo Airport. Dit zal zich vertalen in 4.000 extra passagiers per jaar naar Bonaire, uitgaande van dezelfde bezettingsgraad als bij de zaterdag en donderdag vluchten. KLM is licht gestegen met 2.38% en vliegt al vanaf dit zomerseizoen ook op maandag naar Bonaire. Ook dit zal zich vertalen in 4.000 extra passagiers per jaar naar Bonaire, uitgaande van dezelfde bezettingsgraad als de overige KLM vluchten. We kunnen voorzichtig uitgaan van een toename van 8.000 passagiers in 2014 uit Amsterdam.

Latijns-Amerika en regionaal:
We zien een zeer positieve groei van 8.24% extra bezoekers van onze regionale luchtvaartmaatschappijen. De eerste zes maanden van 2013 laten 55.858 aankomsten zien. In 2012 was dit 51.604. Door TCB ondersteunde evenementen zoals Pro-Kids en Dia di Rincon hebben hieraan sterk bijgedragen. Niet-Arubaanse en niet-Curaçaose passagiers afkomstig uit landen als Venezuela, Brazilië, Trinidad, Suriname en de Dominicaanse Republiek enz. zijn mede verantwoordelijk voor de toename van 4.254 passagiers in de eerste zes maanden van dit jaar. Colombia is ook een van de markten die positieve toeristische aankomsten op het eiland bijdraagt.

Deze trend is in lijn met de voorgenomen beleidswijziging, waarbij het TCB hoofdkantoor zich meer op de regionale markten en op de andere twee van de ABC-eilanden gaat richten.

Volgens TCB moet dit beschouwd worden als een voorlopig commentaar op de toeristische aankomstcijfers.

Aanrijding met lichtgewonden

Op woensdag, 28 augustus 2013, omstreeks 13.00 uur, vond een aanrijding plaats op de Kaya Industria. Twee personenauto waren hierbij betrokken. Een van de bestuurders moest door de brandweermannen eruit worden gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis getransporteerd voor medische hulp. De andere bestuurder was erg geschrokken en werd door een kennis van haar naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. De reden van dit ongeluk is nog onbekend voor de politie. De afdeling van Verkeer en CRS zijn bezig met het onderzoek.

Schoonmaakactie ‘Tene Bo Bario Limpi’ in Nikiboko

Stichting Tene Boneiru Limpi (TBL) zet haar schoonmaakactie in de wijken voort. TBL heeft de ambitie om in het komende half jaar nog zeker vijf schoonmaakacties realiseren.

In augustus en september krijgen bewoners van de wijk Nikiboko de kans om een grote schoonmaak te houden en hun huizen en tuinen op te ruimen. Gezien de omvang van Nikiboko is de wijk verdeeld in drie gebieden, die elk een eigen actiedag krijgen:
Amboina 31 augustus
Nikiboko Noord 14 september
Nikiboko Zuid 28 september

Bewoners van Nikiboko krijgen tevens de mogelijkheid om afval zoals glas, blik, plastic, papier en batterijen gescheiden in te leveren. Kinderen ontvangen tegen inleveren van gescheiden afval een bon voor een ijsje. Volwassenen die meedoen met de actie ontvangen een lot, waarmee men kans maakt op een WEB waardebon van $ 100.

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door partners Selibon en Bonrecycling, die mankracht en materieel inzetten om het afval straat voor straat op te halen. In de wijk Antriol resulteerde dit in ruim 120 ton afval dat werd opgehaald gedurende twee actiedagen, die plaatsvonden in april en juni van dit jaar.

Daarnaast is er een samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheidszorg en de sectie Vector Controle van het OLB die buurtbewoners alert maakt op de gezondheidsrisico’s van afval in de tuin. Met name lege autobanden en onafgedekte drums, maar ook kleiner afval zoals bijvoorbeeld emmers, lege flessen, cups en etensbakjes, vormen goede broedplaatsen voor de dengue mug. Eind augustus vind de officiële start van het “Akshon Limpiesa: Prevenshon di dengue” programma plaats in Amboina.

In het kader van World Cleanup Day organiseert Selibon op zondag 22 september as. tevens een eilandelijke schoonmaakactie gericht op het verwijderen van zoveel mogelijk zwerfvuil. Selibon hoopt dat iedereen een handje wil helpen om ons eiland schoon te houden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Christen Cranston op 717 8153.

Hongerstaking in Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), locatie Bonaire

Twee gedetineerden in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), locatie Bonaire, zijn momenteel in hongerstaking. Het gaat om gedetineerden die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Sinds 10-10-10 gelden er andere regels voor buitenlandse gedetineerden met betrekking tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gaat hier dan om gedetineerden die niet op Bonaire zijn ingeschreven en ook geen vaste woon- of verblijfplaats op Bonaire hebben.

De gedetineerden in hongerstaking zijn het niet eens met deze regels, zij willen gelijke rechten voor alle gedetineerden. De directie van JICN vindt de huidige situatie vervelend, in die zin dat zij de policy hebben gedetineerden zo goed mogelijk door de detentie heen te helpen. Vaak heeft JICN geen invloed op de zaak waar men (gedetineerden) voor opkomen. Het gaat hier om een wetswijziging die in Den Haag moet worden gedaan en dat neemt zijn tijd.

In dit geval gaat het om de gezondheid van de gedetineerden en dat is volgens JICN een groot goed. Dit probeert JICN de gedetineerden ook altijd duidelijk te maken. De zorg voor de gedetineerden staat bij JICN voorop.
In geval van een hongerstaking treedt er direct een protocol in werking waarin de zorg voor de gedetineerden is gewaarborgd. Gedetineerden in hongerstaking worden elke dag bezocht en onderzocht door de medische dienst van de JICN. Ook worden zij onderzocht door een arts. Het protocol voorziet verder in goede interne communicatie binnen de JICN.

Omdat het hier buitenlandse gedetineerden betreft, wordt in dit geval ook de consul van het land van herkomst betrokken bij de communicatie. Inmiddels is dat voor een gedetineerde ook gebeurt. Daarnaast heeft de directie samen met de afdelingshoofden van de woonafdeling en interne hulpverleners een bijeenkomst georganiseerd waarbij buitenlandse gedetineerden hun verhaal kwijt kunnen. JICN kijkt dan hoe zij ze kunnen bijstaan. Hoe complex situaties vaak ook zijn voor deze gedetineerden, de zorg voor een goed verblijf staat bij de JICN altijd voorop.

WEB Bonaire neemt betaal kantoor te Rincon over van Belastingdienst

Per 1 september 2013 zal het Belastingkantoortje in Rincon haar deuren sluiten. WEB Bonaire zal vanaf die datum de dienstverlening overnemen, zodat de mensen van Rincon hun betalingen aan WEB Bonaire ook daarna in Rincon kunnen blijven doen.

Het Belastingkantoor te Rincon fungeerde tot nu toe als een bijkantoor van B/CN, waar de inwoners van Rincon met name betalingen aan OLB, WEB en Telbo konden doen. Doordat de afgelopen jaren gebleken is dat slechts een klein deel van de betalingen zijn ten behoeve van de Belastingdienst, is in onderling overleg besloten dat WEB Bonaire per 1 september a.s. de verantwoordelijkheid van dit bijkantoortje overneemt.

De openingstijden die WEB Bonaire zal hanteren vanaf 1 september zijn van 08:00-12:00 uur en van 13:00 tot en met 15:00 uur van maandag tot en met vrijdag in de eerste en de laatste week van de maand. Het is de intentie van WEB Bonaire om de openingstijden geleidelijk aan uit te breiden. Deze openingstijden en dienstverlening zijn van tijdelijke aard. WEB Bonaire zal deze in januari 2014 uitbreiden. Er komt dan ook een balie voor de verschillende diensten.

De dienstverlening van WEB Bonaire bestaat uit het innen van betalingen aan WEB Bonaire en in de toekomst de verkoop van de Pagabon tokens. Het is de intentie van WEB Bonaire om binnenkort ook de diensten van TELBO en OLB aan te gaan bieden. Hierover is nog overleg gaande.