Herbebossing projecten van STINAPA groot succes

Sinds eind 2006 is STINAPA bezig met het planten van lokale bomen en planten di schaars zijn op Klein Bonaire en ook in het Washington-Slagbaai Nationale Park. Vanaf het begin is Dr. Dolfi Debrot, die nu in Nederland woont en wetenschapper is van Wageningen Imares, betrokken geweest als coördinator van deze projecten. Vorige maand bezocht hij Bonaire om een laatste controle te doen van de projecten die hij voor STINAPA heeft uitgevoerd in 2006, 2007 en 2009.

Gedurende de bovengenoemde jaren is de focus gelegd op het planten van bomen die schaars zijn en die gevaar lopen om helemaal te verdwijnen (bv. de Sabal palm (Sabal causuarium) die een inheemse soort is van Bonaire en ook de inheemse plant Myrcia curassavica) of planten die een ecologische rol spelen als een bron van bloemen en vruchten voor vogels en andere fauna, bijvoorbeeld Watakeli (Bourreria succulenta), Manzaliña bobo (Metopium brownei), Palu di huku (Jacquinia arborea), and Palu di rhambèshi (Sideroxylon obovatum).

Er zijn twee plekken op Klein Bonaire herbebost. In het verleden heeft dit gebied zwaar geleden onder de onverantwoordelijke wijze van bomen kappen voor het maken van houtskool en door een te veel aan geiten die de begroeiing opvraten op het eiland. Bossen met grote bomen zijn toen helemaal verdwenen. Tegenwoordig zie je langzaam herstel doordat de geiten van het eiland zijn verwijderd. De controle geeft aan dat, door dit project, er nu bomen zijn zoals de palu di huku, watakeli, manzaliña bobo, lumbra blanku (Erithalis fruticosa) en ook uña di gatu (Pithecellobium unguis-catis) die in bloei staan en vruchten hebben. Deze bomen en planten verrijken de begroeiing die voedsel produceert voor dieren die bedreigd worden door de droogte. Bijvoorbeeld de Treurduif en ook de Lora die van Klein Bonaire verdwenen zijn door mishandeling en slecht management van de bossen in het verleden. Nu zie je dat er enkele Treurduiven terug zijn op het eiland en hopelijk over een paar jaar ook de Lora.

In het Washington-Slagbaai Nationale Park is de herbebossing ook een succes. De projecten hebben het park verrijkt met verschillende soorten die bijna niet meer te vinden zijn op Bonaire. Een te veel aan geiten hebben ervoor gezorgd dat verschillende planten zeer schaars zijn of helemaal geen kans krijgen om te groeien. In het park, met behulp van omheiningen, is gebleken hoe belangrijk het is voor de planten als er geen geiten zijn die het gebied kaal grazen. Het vernielende effect van geiten voor de begroeiing werd bewezen toen er per ongeluk een van de omheiningen was opengelaten zodat de geiten toegang kregen tot de begroeiing. Bijna alle planten waren beschadigd, velen zijn afgestorven en anderen zijn helemaal niet gegroeid. Bij de plekken die wel afgesloten bleven, zijn de inheemse soorten zoals de Maytenus versluisii en Mycria curassavica al 1,5 meter groot, terwijl watakeli, palu di lora i en Guapira fragrans over de 2,5 meter zijn.

Dit experiment, met dank aan de steun van de Prins Bernhard fonds en de Antilliaanse Regering via de KNAP-Fonds, geeft aan dat als er maatregelen genomen worden om de problemen tegen te gaan, de inheemse flora en fauna op een snelle wijze zich weer zal herstellen.

Afscheid Esther Pourier-Thodé als directeur Voogdijraad

Op 26 juli 2013 is tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van Esther Pourier-Thodé, directeur Voogdijraad Caribisch Nederland. Zij gaat na 31 jaar werken bij de Voogdijraad met de VUT.

Esther heeft zich van 1982 tot 2013 ingezet voor de Voogdijraad. Eerst voor de voormalige Antillen, daarna voor het huidige Caribisch Nederland. Van de Voogdijraad Bonaire naar Voogdijraad BES. Van een organisatie die ontwikkeling nodig had, naar een ontwikkelde organisatie. Kortom, 31 jaar van ontwikkeling en innovaties. Een vrouw die een hart heeft voor het werk, die niet ingekaderd werd door 08:00-17:00 uur mentaliteit.
Als directeur wist Esther zich in te zetten voor zowel de klanten als haar medewerkers. Een transparante leider met een gouden hart. Ze zal ongetwijfeld gemist en herinnerd worden in de justitiële keten en bij alle ketenpartners.

Het afscheid begon met een symposium met het thema jeugd strafrecht en civielrecht. Sprekers waren Paul Wefers Bettink (Rechter en Rechter Commissaris), Marleen Overmeer (Officier van Justitie), David van Delft (Hoofdofficier van Justitie) en Leo Tigges (Liaison Veiligheid en Justitie).
Na het symposium was er een afscheidsreceptie, waar veel vrienden, collega’s en ketenpartners uit het vakgebied aanwezig waren.

Aanrijding na vechtpartij

Zaterdag 27 juli rond 03.30 uur kreeg de politiemeldkamer bericht van een ruzie/vechtpartij bij een discotheek aan de Kaya Hermandad naar aanleiding van vernieling van een auto. Bij aankomst van de patrouille bleek dat de groep zich had verplaatst naar de grote parkeerplaats in Playa ter hoogte van het gebouw van Burgerzaken.

Aldaar is een vrouw, met initialen I.M.L, geboren te Curacao in 1991, ingereden op een groepje omstanders waarbij er 2 personen gewond zijn geraakt. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Een man moest daarna voor verdere medische behandeling worden overgebracht naar een ziekenhuis in Aruba. De andere slachtoffer liep schaafwondjes op.
De vrouw I.M.L is aangehouden en in verzekering gesteld. De recherche onderzoekt de zaak.

Uitval stroom door blikseminslag in hoogspanningsnet

Op zaterdag 27 juli werd het eiland Bonaire verrast met slecht weer. Deze weersomstandigheden zijn van grote invloed geweest op de elektriciteitsvoorziening. Op verschillende plekken is er in het bovengrondse hoogspanningsnet blikseminslag geweest. De blikseminslagen hebben kortsluitingen veroorzaakt met als gevolg dat er rond half acht ‘s ochtends verschillende wijken door het beveiligingssysteem werden uitgeschakeld. De wijken die werden uitgeschakeld zijn Belnem, Tera Kora, Nikibiko Suit, Amboina, Antriol, en Nort di Salinja.

Vanwege de zware regenval was het voor het WEB-personeel niet veilig om direct de nodige werkzaamheden uit te voeren aan het distributienet. Rond tien uur was het zover dat de verschillende reparatiewerkzaamheden konden worden verricht, zodat nadien de getroffen wijken weer ingeschakeld konden worden. Omstreeks twaalf uur was het zover dat alle wijken, met uitzondering van kleinere gebieden waar er nog reparatiewerkzaamheden moest worden verricht, wederom konden worden voorzien van elektriciteit.

Rond vier uur in de middag ontstond er een probleem in een installatie te Hato, met als gevolg dat er instabiliteit is ontstaan in het distributienet. Als gevolg van de instabiliteit werden de wijken Tera Kora, Nikiboko Zuid en Hato afgeschakeld. Nadat het probleem door het WEB personeel werd geïsoleerd, zijn de wijken rond kwart voor vijf ‘s middags weer opnieuw ingeschakeld.

Op zondag 28 juli was er opnieuw een probleem met de installatie te Hato, met als gevolg opnieuw instabiliteit in het distributienet. Een en ander had uitschakeling van de volgende wijken tot gevolg: Industrieterrein, Sabana, Tera Kora en Amboina. Omstreeks half zes ‘s ochtends wat het zover dat alle wijken weer ingeschakeld konden worden.

WEB NV biedt haar verontschuldiging aan voor het mogelijke ongerief als gevolg van de uitval.

Diploma-uitreiking politie

Op vrijdag 26 juli hebben 23 korpsleden uit handen van Hoofd School Politiekunde van de Nederlandse Politie Academie, een diploma mogen ontvangen.
7 aspiranten zijn geslaagd voor het diploma Politiemedewerker en 16 collega’s, die al op diverse afdelingen in het korps werkzaam zijn, slaagden voor het diploma Allround-politiemedewerker.

Onder luid applaus van genodigden en gasten, ontvingen de aspiranten hun 2e streep op de schouder. Deze nieuwe rangonderscheidingstekens werden opgedaan door Korpschef mevrouw Buitink en Hoofd Basispolitiezorg de heer Rosales.
De opleidingen binnen het politiekorps Caribnisch Nederland zullen een vervolg krijgen. Een 2e groep van 16 politiemensen die op gaat voor de 1-jarige opleiding tot Allround politiemedewerker, zal na de grote vakantie beginnen. Zoals het er nu naar uitziet zal er in 2014 weer een klas aspiranten starten. Zodra daar besluitvorming over is, zal dit zo snel mogelijk in de media bekend worden gemaakt.

Meldingen van inbraak

De politie heeft tussen 23 juli en 24 juli, twee meldingen gekregen van inbraak en diefstallen.
Vanuit een bedrijf gelegen aan de Kaminda Nieuw Amsterdam, werd een raam vernield en een koffiezetapparaat meegenomen.
Uit een woning gelegen op de E.E.G Boulevard, werden diverse goederen gestolen, waaronder: Camera Nikon type D200 met de zoomlenzen genummerd 12 tot 24, een I-Phone 4, Macintosh laptop kleur zilver, een Thinkpad W580 en een rugzak.

Henk Roozendaal expositie bij Belastingdienst Caribisch Nederland

Kunstenaar Henk Roozendaal exposeert sinds kort in de ontvangsthal van Belastingdienst Caribisch Nederland te Bonaire. In deze ruime ontvangsthal komen
zijn grote werken met hun intense kleuren heel goed tot hun recht.

Henk Roozendaal woont sinds 1999 op Bonaire. Vraag je hem naar zijn inspiratiebron, dan noemt hij Bonaire, het (zon)licht en de mensen zelf. In zijn werk zie je duidelijk invloeden van het fotorealisme, maar Henk creëerde zijn zeer herkenbare eigen stijl.

Hij schildert naar aanleiding van foto’s die hij het liefst zelf maakt. Vervolgens worden
de lijnen met potlood aangezet op een paneel van multiplex dat hij zelf prepareert. Daarna wordt iedere kleurlaag acrylverf apart aangebracht.

De meeste schilderijen worden in opdracht gemaakt, er hangt een display met kaartjes
met de contactgegevens van Henk. Bijgaand een foto van een deel van de expositie, deze vormen geen deel van een privécollectie maar zijn gewoon te koop.

Wijnand “Mr. Anansi” Stomp op Bonaire

Zaterdag 27 juli is er een theater show van Wijnand “Mr. Anansi” Stomp voor alle Bonairiaanse kinderen van 6-12 jaar op het terrein van Flamingo TV. Op het terrein wordt een professioneel podium gebouwd en er zijn stoelen en een tribune beschikbaar voor 250 kinderen. De deuren gaan om 18.00uur open en de kinderen kunnen rond 19.30uur weer worden opgehaald.

Dankzij de medewerking van veel partijen is de voorstelling, inclusief een consumptie, geheel gratis! De show is hoofdzakelijk in het Nederlands. Kaartjes voor de show moeten vooraf worden afgehaald, maximaal 4 per afhaler. De kaarten zijn verkrijgbaar bij: Flamingo TV, Spice Beach Club en vanaf 17 juli ook bij El Mundo

Op donderdag 1 augustus geeft Wijnand Stomp een Caribische storytelling dinnershow bij El Mundo. Dit programma begint om 19.00uur en kaarten zijn bij El Mundo verkrijgbaar. De show is toegankelijk voor alle leeftijden. Reserveren wordt geadviseerd.

Michael Gaynor (PHU): Bevrijd jezelf van het verleden voor een briljante toekomst

Hier volgt een persbericht van Michael Gaynor, namens de PHU:
“Als jeugdige ben ik opgegroeid in een klein dorpje in de staat New York in de Verenigde Staten. Jeugdherinneringen zijn begrensd door de nabije omgeving en beperken je focus en indrukken die je je hele leven bij je houdt, vooral als je ver weg gaat wonen. Ik denk dat ik ongeveer 7 of 8 jaar oud was toen we naar Florida verhuisden dat een klimaat heeft dat op Bonaire lijkt.

Na een tijdje keerde ik terug naar het noorden om mijn school af te maken, en waar ik trouwde en mijn carrière begon. Echter één ding bleef altijd in mijn geheugen, het kleine idyllische dorpje van mijn jeugd. Ik was vastbesloten om het te weer te bezoeken en het verleden te herleven. Op zijn zachtst gezegd, was mijn bezoek na ongeveer een kwart eeuw niet precies wat ik mij daarvan had voorgesteld.

Ik werd begroet met een afschuwelijke stank (een rubberfabriek) met gebouwen grauw van de roet die uit de schoorstenen van de fabriek kwam. Ik ging op zoek naar het kleine schooltje waar ik de eerste twee klassen had bezocht. Het was nergens te vinden…. alleen maar grote stenen dozen met ramen die nodig gelapt moesten worden die mij aanstaarden.

Met grote bezorgdheid besloot ik het huis te zoeken waar ik mijn vormende jaren had doorgebracht. Na een korte zoektocht vond ik de buurt en het zandpad dat de oprijlaan was. Het was nu geasfalteerd en leidde mij niet naar het twee slaapkamer huisje dat ik zo dierbaar in mijn herinneringen hield, maar naar een 3 verdieping appartementen complex dat betere tijden had gekend.

Op een directe manier had ik mijn waardevolle les geleerd. Het is goed om herinneringen uit het verleden te koesteren, maar teruggaan om ze te herleven is een fout. Je kunt nooit de klok terugdraaien naar wat je denkt dat een betere tijd was. Het is de toekomst die de belofte heeft en we leren van het verleden om onze fouten niet te herhalen.

Bonaire is geen uitzondering op het hebben van een fantastisch verleden, een heerlijk klimaat, vriendelijke mensen en een eenvoudig en makkelijk leven. Maar dat was 30 jaar geleden en een andere tijd toen we allemaal elkaar nog kenden, dezelfde taal spraken en het leven elke dag vierden als de zon opkwam. Naarmate we in omvang en infrastructuur toenamen, werden we steeds minder een slaperige stip op de kaart en zijn we uitgegroeid tot een unieke bestemming op een meer geavanceerd en divers eiland waar we thans jaarlijks bijna 300.000 bezoekers verwelkomen via lucht en zee.

Naarmate we groeiden, werden onze sociale problemen ook groter. We zijn nu een eiland met 4 talen en dozijnen verschillende culturen. Na 10-10-10 moeten we vertrouwen op het Nederlandse systeem van human resources, onderwijs en bestuur. Terwijl de klok naar de eindbeslissing toe tikt, is het duidelijk dat dit niet werkt en we een beter systeem moeten uitonderhandelen. Wat we nu hebben is ongelijkheid en een foutieve toepassing van de Nederlandse grondwet op de BES eilanden.

Dit falen wordt onderstreept in het recente UNICEF rapport betreffende de leefomstandigheden van de kinderen in de nieuwe constellatie. Het Verdrag van de Rechten van het Kind wordt niet nageleefd, hetgeen verontwaardiging heeft veroorzaakt in vele kringen, terwijl anderen het zich nauwelijks aantrekken. Door terug te gaan naar het verleden lost men deze problemen niet op. Het systeem van vroeger bevoordeelde een kleine elite. De Antillen functioneerden niet en zijn ontmanteld. We moeten dus naar de toekomst kijken. Binnen Nederland moeten wij een betere deal zien te krijgen. De Nederlandse regering zou NU moeten beginnen met het uitbetalen van kinderbijslag voor alle minderjarigen net zoals in Nederland. Dit weigeren is discriminerend en de PHU is daar fel op tegen. Nederland moet ophouden met discrimineren en over de brug komen. Kinderbijslag is niet onredelijk om te vragen, Nederland betaalt dit voor elk in het Europese deel van Nederland wonend kind.

De Partido Pro Hustisia & Union (PHU) werkt eraan om ervoor te zorgen dat alle mensen op Bonaire de juiste informatie wordt gegeven, zodat zij de juiste beslissing kunnen nemen over de toekomst van het eiland. De eerste stap is dat we politici kiezen die voldoende ruggengraat hebben om een referendum te organiseren met de optie om Bonaire om te vormen tot een Autonome Federale Staat binnen Nederland, opgenomen in de Grondwet.

Door een Autonome Federale Staat te worden blijven we geïntegreerd in Nederland maar hebben meer autonomie in ons bestuur. In plaats van ongeveer 20%, krijgen we 80% zeggenschap om het eiland te besturen. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om in te zien dat we gelijk moeten zijn. We moeten een grotere zeggenschap krijgen in de besluitvorming die onze toekomst en die van onze nazaten zal beïnvloeden. Om dit te zien gebeuren is het van vitaal belang om het verleden te vergeten en voort te gaan met de vorming van onze unieke samenleving.”

Belangenvereniging bedrijfsleven slaat handen ineen met MKB Nederland

De Bonaire Business and Employers Association (BBE) heeft succes geboekt met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging van Midden Klein Bedrijf Nederland (MKB). De overeenkomst werd op 17 juli jl. ondertekend door BBE vice-voorzitter Silvio (Budy) Balentien en de heer Hans Biesheuvel van MKB Nederland tijdens het bezoek van Minister President Rutte aan Bonaire.

De samenwerking tussen de twee entiteiten zal de kennis en begrip tussen de ondernemers van Nederland en Bonaire bevorderen en opent de mogelijkheid tot meer zaken doen tussen de Bonaireaanse en Nederlandse ondernemers.

Tijdens de toespraak van Minister President Rutte en de heer Biesheuvel van MKB Nederland werd de belangrijke rol van zowel Jong Bonaire als BBE benadrukt binnen de Bonairiaanse samenleving en private sector.

Deze gebeurtenis past binnen de doelstelling van BBE als belangenvereniging van het bedrijfsleven waarbij een substantiële bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van Bonaire.

BBE kan bereikt worden via: info@bonairebe.com, Website: www.bonairebe.com