Aandachtsvestiging in verband met tijdig betalen boetes

Bent u door de politie beboet voor een verkeersovertreding, voor het niet betalen van de Motorrijtuigenbelasting of voor onverzekerd rijden, dan kunt u een terechtzitting bij de rechter voorkomen.
U dient daartoe het door de politie op de bekeuring ( oproeping/ proces-verbaal) genoteerde transactiebedrag, of het door het Openbaar Ministerie gedane transactievoorstel tijdig bij de Belastingdienst CN te betalen.

Tijdig betekent uiterlijk 7 dagen voor de zittingsdatum. Daarna worden betalingen NIET meer door de Belastingdienst geaccepteerd. Uw zaak wordt dan automatisch aan de rechter voorgelegd, die in de regel een hogere boete oplegt.

Deze door de rechter opgelegde boetes worden zowel aan de grens (door de Koninklijke Marechaussee) als elders op het eiland (tijdens de zogenaamde boete-innings-acties) geïnd. Zie persbericht van 18 januari 2013.

Verhoging boetebedrag bij niet (tijdig) betalen Motorrijtuigenbelasting
Met ingang van 1 juli 2013 wordt het transactiebedrag voor het niet (tijdig) betalen van de Motorrijtuigenbelasting verhoogd naar USD 150,- (was USD 85,-). Ervaring leert dat wanbetalers, gelet op de hoogte van het boetebedrag, het risico op een bekeuring incalculeren. Door het boetebedrag te verhogen wil het OM het aantal wanbetalers terugdringen. Per 1 september 2013 gaat de politie controleren op het tijdig betalen van verschuldigde belasting (sticker) voor het 2e halfjaar.

Vervolg onderzoek diefstal in supermarkt

Op maandag 24 juni heeft de politie in verband met een onderzoek naar diefstal c.q. verduistering 7 medewerkers van een supermarkt aangehouden en voor verhoor naar het bureau overgebracht.
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat 2 personen, met de initialen E.L.N.S., geboren in 1994 te Bonaire en R.G.P. geboren in 1993 te Curacao niet vervolgd zullen worden omdat niet is komen vast te staan dat zij zich daadwerkelijk aan diefstal c.q. verduistering hebben schuldigd gemaakt.

Hoog niveau tijdens PrivéPro tafeltennis toernooi

Het PrivéPro jeugdtafeltennistoernooi van afgelopen zaterdag bood de toeschouwer vele mooie en spannende wedstrijden. Wederom werd duidelijk dat er momenteel veel jeugdspelers zijn met een een behoorlijke dosis talent op Bonaire. Het toernooi werd geopend door Junny Vos die inspirerend vertelde over zijn eerste prijs die hij ooit als jeugdspeler behaalde op Curaçao. Het begin van een mooie en succesvolle dag in het jeugdcentrum Jong Bonaire.

Er werd gespeeld in een viertal klassen te weten U18, U15, U12 en U9. Met name in de U15 klasse was wederom sprake van een spannende strijd en is het lastig te voorspellen wie de winnaar word. Ditmaal was Raynold Wilsoe degene die de zege pakte waarbij hij het meteen ook de eerste plaats op de ranglijst overnam van Zildjan Melaan. De andere winnaars waren Alberseeto Cecilia (U18), Almahir Nicolaas (U12) en Lars van Veenendaal (U9).

U18
De klasse kende helaas een marginale bezetting. In de finale klopte favoriet Alberseeto Cecilia met 3-1 zijn tegenstander Franscisco Lauleano. Laatsgenoemde maakt kleine stapjes en begint langzaam steeds beter te spelen getuige ook zijn gamewinst tegen Cecilia in de finale. Alberseeto Cecila is weer goed aan het trainen en momenteel met afstand de beste jeugdspeler op Bonaire.

U15
Juni Xie was hier de grote verassing, op de ranglijst staat hij slechts op 13e plaats maar hij bereikte ten koste van Zildjan Melaan overtuigend de finale. De halve finale tussen Raynold Wilsoe en Steven Lucjan was bloedstollend. Uiteindelijk won Wilsoe met 3-2 en 13-11 in de beslissende game. De wedstrijd was van hoog niveau met een aanvallende Wilsoe en een vaak ver van de tafel verdedigende Lucjan. In de finale won Wilsoe toch wel overtuigend van Xie. Terwijl Wilsoe nu de eerste plaats op de ranglijst pakt, maakt Xie een flinke sprong op de ranglijst.

U12
In de klasse U12 heerst Almahir Nicolaas en is weinig echte spanning. Ook nu pakte hij weer de winst en won al zijn partijen met 3-0. In zijn kielzog pakte Yadiro Jiron de 2e plaats en Brian Nicolaas de 3e plaats. Feitelijk zijn bijna alle spelers in deze klasse, m.u.v. Almahir Niicolaas, erg aan elkaar gewaagd.

U9
In de jongste klasse begint Lars van Veenendaal steeds sterker te spelen. Toch had hij nog flinke tegenstand en moet hij zowel tegen Kevin Aulacia (2e) en Finn van Dam (3e) tot het uiterste gaan. Tegen beide spelers verloor hij een game maar won hij uiteindelijk toch met 3-1. Opvallend in de klasse waren de lange rally’s die te zien waren. Het niveau van alle spelers is duidelijk aan het stijgen en er word steeds meer gespeeld, zowel in een huiselijke omgeving, bij de buurtcentra als bij Jong Bonaire.

Op het eind van de dag reikte PrivéPro directeur Junny Vos de prijzen uit aan de winnaars en kon worden terug gekeken op een succesvolle 2e uitgave van het toernooi. De Bonairiaanse Tafel Tennis Bond (BTTB) dankt sponsor PrivePro voor haar ondersteuning tijdens dit toernooi. Meer over tafeltennis op Bonaire en de volledige jeugdranglijsten is te vinden op www.bttb.nu.

“Schoonmaakactie” Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, locatie Bonaire (JICN)

Op 25 juni 2013 heeft er een schoonmaakactie plaatsgevonden in een gedeelte van de JICN, locatie Bonaire. Dit soort acties wordt regelmatig gehouden, maar deze was uitgebreider dan normaal. JICN heeft hierbij ondersteuning gekregen van de ketenpartners zoals de douane met drugshond, de Koninklijke Marechaussee (KMAR) , de politie (KPCN) en voor het eerst zijn collega’s uit Aruba gevangeniswezen (KIA) over gekomen met hun cellphone hond. Deze hond is getraind om telefoons te detecteren.

Er is helaas het nodige gevonden zoals cellphones, drugs en zelf gemaakte steekwapens. Deze schoonmaak zal binnenkort ook plaatsvinden in de rest van de inrichting. De gedetineerden vinden deze acties niet prettig, maar de veiligheid van de gedetineerden en personeel staat voor de directie op de eerst plaats. Gesteld kan worden dat alles goed is verlopen. De gedetineerden hebben goed meegewerkt.
De directie van JICN wil haar ketenpartners bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking.

Bonaire op weg naar een blauwe economie

Gunter Pauli is de charismatische auteur van het boek “Blauwe Economie”, met als veelbelovende subtitel ”10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen”. Hij zegt daarin het volgende: “Door goed te kijken naar natuurlijke systemen, kunnen we komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren.” In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat wetenschappers bijzondere kwaliteiten van planten en dieren bestuderen, de eigenschappen via innovatieve technieken nabootsen en deze vervolgens inzetten voor productiedoeleinden. Daarnaast speelt het hergebruik van materialen een belangrijke rol binnen de Blauwe Economie. Er zijn er geen afvalstoffen of restmaterialen, alles wordt hergebruikt om vervolgens iets nieuws te creëren.

Concrete voorbeelden van Blauwe Economie

Een Zweedse productontwikkelaar vond een milieuvriendelijk alternatief voor een brandvertrager, gemaakt van citrusvruchten, druiven en bloem. Een dergelijk middel heeft geen nadelige effecten voor mens en milieu en had op Bonaire in het geval van de BOPEC brand wellicht minder negatieve consequenties gehad voor ons Gotomeer en de flamingopopulatie.

Een boer in Zuid-Afrika voert zijn kippen onder andere met restmaterialen uit supermarkten, want kippen eten alles. Hierdoor zijn de kosten voor kippenvoer minimaal en kan hij zijn biologische eieren voor een lagere prijs verkopen.

Het principe van de Blauwe Economie is dus niet alleen voor knappe koppen die aan de slag gaan in een laboratorium. Het gaat om slim hergebruik van materiaal, zoals bijvoorbeeld het kweken van champignons op koffiedrab.

Wat heeft Blauwe Economie met Bonaire te maken?

Ons eiland is klein, heeft beperkte natuurlijke grondstoffen, nog beperktere financiële middelen en een geringe afzetmarkt waardoor verhouding tussen benodigde investeringen en de te verwachten opbrengsten vaak scheef loopt.

De Blauwe Economie is geen doel op zich, maar een manier om een nadeel in een voordeel om te buigen; armoede om te zetten in banen; afval om te vormen tot grondstof of productiemiddel. Met andere woorden het “Blauwe denken” schept nieuwe kansen. Het enige dat er voor nodig lijkt, is de bereidheid om nieuwe oplossingsmogelijkheden te ontdekken voor bestaande problematieken en een daadkrachtige houding om plannen om te zetten in actie.

Bonaire streeft naar Blauwe Economie

Gedeputeerde Burney El Hage gelooft in de Blauwe Economie. “Wij Bonerianen hebben meer kwaliteiten dat we denken. Het wordt tijd dat we het geloof in onze kwaliteiten herstellen en onze krachten bundelen. Wij kunnen onze economie opbouwen, onze cultuur versterken, onze natuur herstellen, maar succes kan alleen worden bereikt met een gezamenlijke visie voor Bonaire. Het gedachtegoed van Gunter Pauli biedt ons een houvast, omdat het uitgaat van kracht van innovatief denken en niet de kracht van kapitaal.” El Hage heeft daarom samen met het ministerie van Economische zaken het initiatief genomen om een “Blauwe Tafel” te organiseren. Hier praten overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar over de toekomst van de natuur. Dit gebeurt in het kader van de natuur top 22 juni in Nederland, waar toppers uit verschillende sectoren over het zelfde thema praten aan ‘groene tafels’.
De gedeputeerde wil echter over meer praten dan natuurbescherming. “De natuur kan makkelijk zonder mensen, wij niet zonder natuur”, is een van zijn gevleugelde uitspraken. Als we kunnen leren van de natuur, haar met respect behandelen en tegelijkertijd duurzame economische vooruitgang kunnen boeken, creëren we een WINWIN-situatie.
Doelstelling van de “Blauwe Tafel” is te komen tot creatieve concrete oplossingen die duurzame ontwikkeling van Bonaire bevorderen. Ideeën worden getoetst op basis van hun economische, ecologische en sociaal-culturele bijdrage. Hoewel “out of the box” denken centraal staat, moeten de oplossingen ook realistisch uitvoerbaar zijn. Overigens zijn er niet alleen volwassenen uitgenodigd om mee te werken aan de gezamenlijke visie voor Bonaire. Er is een jongerentafel (18 – 24 jaar) die zal werken aan de toekomstvisie voor Bonaire.

Tijdens de “Blauwe Tafel”op Bonaire worden er drie centrale thema’s in relatie tot natuur besproken:
• Culturele Identiteit
• Economische Ontwikkeling
• Toekomstvisie voor Bonaire
Het Openbaar Lichaam zal ter gelegenheid van de “Blauwe Tafel” de ideeën over het streven naar een blauwe economie ontvouwen.

Duurzaamheidsmarkt:Boneiru Duradero druk bezocht

Zaterdag 22 juni organiseerde Boneiru Duradero haar tweede duurzame markt. Het was een gezellige en goedbezochte markt met een zeer gevarieerd aanbod aan duurzame produkten en diensten.

Voor de kinderen waren er activiteiten, zoals schminken, kleurwedstrijd en dominospel. Volwassenen maakten via verschillende loterijen kans op een vierkante metertuin van Cycle of een duurzaam cadeaupakket van Kloaka en een WEBtegoedbon van $150. Daarnaast wonnen drie gezinnen een trip op de Aquaspace.

In ruil voor de lege batterijen deelde Boneiru Duradero 350 gratis BBQ’s uit. Er zijn ruim 80 accu’s en drie emmers (1 gallon) met lege pen lights ingeleverd. Deze batterijen zullen worden afgevoerd door Bonrecycling.

Spreekuur Rijksvertegenwoordiger op 4 juli

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte houdt op donderdag 4 juli 2013 van 15.30 tot 17.00 uur weer een spreekuur voor de bevolking van Bonaire.

De Rijksvertegenwoordiger vindt het belangrijk dat hij voor iedereen bereikbaar is. Hij wil graag luisteren naar de inwoners van Bonaire en waar mogelijk een bijdrage leveren aan het vinden van mogelijke oplossingen bij problemen.

Wie de Rijksvertegenwoordiger wil spreken kan een afspraak maken via het secretariaat, 715 8303.

Organisaties van patiënten moeten worden gehoord

Stichting Patiëntenbelangen BES doet een oproep aan alle organisaties op Bonaire die voor de belangen van patiënten opkomen om een zeer belangrijke vergadering bij te wonen. In deze vergadering zal onderling van gedachten worden gewisseld over de manier waarop de diverse organisaties van patiënten kunnen samenwerken om te bereiken dat de stem van de patiënten wordt gehoord in de huidige discussie en besprekingen die over de zorgverzekering voor de BES-eilanden plaatsvindt. Deze discussies en besprekingen dienen om de inrichting en uitvoering van de zorgverzekering voor deze eilanden verder vorm te geven. De vergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 juni om 10 uur in de ochtend in het Jeugdhuis Jong Bonaire.

Uit de beoogde wijziging van het zorgverzekeringsstelsel voor de BES-eilanden blijkt zonneklaar dat het standpunt en de belangen van de patiënt zelf daarbij niet zijn vertegenwoordigd. Stichting Patiëntenbelangen BES wil helpen bevorderen dat de noden en belangen van alle groepen van patiënten op onze eilanden op een deugdelijke manier worden meegewogen bij de besluitvorming in deze zeer belangrijke aangelegenheid.

Alle NGO’s die opkomen voor de belangen van patiënten worden daarom opgeroepen om vertegenwoordigers te zenden naar de vergadering van aanstaande zaterdag om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat de posities en situaties die specifiek betrekking hebben op de verschillende organisaties van patiënten mede in aanmerking worden genomen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met George Soliana: spb.bes@gmail.com of per telefoon nr. 786 0634.

Medewerkers supermarkt aangehouden voor diefstal c.q. verduistering

Op maandag 24 juni, heeft de politie 7 medewerkers/sters van een supermarkt aan de Kaya Industria aangehouden in verband met diefstal c.q. verduistering.
Afgelopen vrijdag werd aangifte gedaan door de eigenaar, waarna er door de recherche een onderzoek werd ingesteld en onder andere videobeelden uit de winkel zijn bekeken.
Hieruit bleek dat er voldoende aanknopingspunten waren om verder onderzoek te doen en feitenmateriaal te verzamelen.
De verdachten, (6 vrouwen en 1 man), met initialen M.M.J.F. geboren in 1995 te Bonaire, F.R.J.L., geboren in 1995 te Paramaribo; J.K.N.L, geboren in 1995 te Bonaire; R.G.P., geboren in 1993 te Curaçao; C.H.M.S., geboren in 1976 te Curaçao; E.L.N.S., geboren in 1994 te Bonaire en J.G.S. , geboren in 1969 te Bonaire, zijn overgebracht naar het politiebureau, waar zij zullen worden verhoord.

PHU: Een schuilcultuur heeft vele slechte gevolgen

In een persbericht brengt Partido Pro Hustisia i Union (PHU) naar voren dat sociale problemen zich in een schuilcultuur opstapelen, terwijl maar weinig mensen hierover spreken. Hoe komt dit? Wie heeft er voordeel bij dit zwijgen? Wel, een groep groter dan we zouden geloven, heeft daar voordeel bij. Inclusief politici, ondernemers, alsmede gezinshoofden. Allemaal met hetzelfde doel om de mond te snoeren van hen die binnen de samenleving het meest kwetsbaar zijn, namelijk vrouwen en kinderen.

Alcoholisme is deel van dit probleem. Als we eens goed rondkijken, dan zien we op elke straathoek een bar. En dan zien we daar hoeveel mannen verslaafd zijn aan alcohol. Dit is alarmerend. Maar wie praat erover? Waar zien we posters of pamfletten die hiervoor waarschuwen of alcoholisten begeleiden? Welke politicus begint een debat of neemt een initiatief om dit thema onder de aandacht te brengen? Bijna niet één, omdat een niet geïnformeerd volk beter te beheersen is en zij zodoende aan de macht kunnen blijven. Sommige politici ziet men zelf in een bar, waar ze wartaal uitslaan en andere gezinshoofden in hun spinnenweb verstrikt doen raken. Veel politici zijn geen goed voorbeeld en missen de moraal en waardigheid om een volk te leiden.

Bonaire heeft dappere mannen en vrouwen nodig die de waarheid spreken, zonder angst voor represaille of bedreigingen om deze cultuur van stilzwijgen te doorbreken. Mannen en vrouwen die de moraal en waardigheid hebben om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. Zeker zullen de corrupten zeggen: “Dat is mijn privé leven”, als zwak excuus voor hun slecht gedrag en dubieus verleden.

Sociale problemen zoals het erbarmelijk lage minimumloon zouden een groot schandaal moeten zijn, maar welke bestuurder heeft het lef om hierover te beginnen? Voor wie zijn ze bang? Voor de werkgevers? Voor de Nederlandse regering? Dit betekent dat onze bestuurders geen ruggengraat hebben en niet in staat zijn om ons een betere toekomst te geven en oplossingen te zoeken voor de arme, zachtaardige en eenvoudige mensen die op Bonaire wonen. We leven in een samenleving waar de middenklasse de nek wordt omgedraaid door hoge huren en onbetaalbare kosten van levensonderhoud. Spoedig zullen alleen de rijken en de armen overblijven. Dit creëert ruimte voor opportunisten die hier voordeel uit trekken ten gunste van zichzelf. Het ergste is nog dat niemand over onze sociale problemen wil praten.

Vaak zoeken mensen vanwege financiële problemen hun heil in alcoholisme, waardoor hun situatie nog meer verslechtert. Dan ontstaat vrouwenmishandeling en kindermisbruik, huiselijk geweld en geldverkwisting aan prostituees. Dit is op Bonaire niet ongewoon. Maar wie praat erover? Alweer hun privé leven? Hebben vrouwen en kinderen geen recht om een waardig leven te leiden?

Elk jaar raken meisjes tussen de 11 en 16 jaar zwanger. Vaak veroorzaakt door mannen die veel ouder zijn of soms is sprake van misbruik door familieleden. Wie praat daarover? Waar is de voorlichting, waar de pamfletten ? Misschien kun je ze krijgen in een bureaucratisch kantoor met medewerkers die nooit de straat opgaan en wachten totdat de problemen naar hen toekomen. Waar is de actieve voorlichtingscampagne?

We moeten proactief zijn om onze sociale problemen op te lossen, want zij hebben een enorme negatieve invloed op onze jeugd.

Aan het slot van dit eerste deel concludeer ik dat er nog veel werk te doen is, omdat bijna geen politicus het probleem van ongelijkheid van moeders en kinderen aanpakt. In Nederland gebeurt dat wel. Moeders krijgen daar kinderbijslag en gratis begeleiding. Hun kinderen krijgen een kans om te studeren en een betere toekomst op te bouwen. Vrouwen op Bonaire moeten daarom hun stem laten horen en de kans krijgen zich meer te emanciperen. Wie hoor je hierover praten? Heel weinig mensen. Je kunt ze op de vingers van 1 hand tellen. Zolang we hierover niet openlijk en eerlijk praten, zullen we blijven lijden omdat alleen de waarheid ons kan bevrijden van het kwaad.