Belastingdienst Caribisch Nederland behandelt inkomsten belasting teruggaven met voorrang

Terwijl de Hulp Bij Aangifte (HUBA) campagne voor de inkomsten belasting (IB) nog volop bezig is, zijn de medewerkers van de Belastingdienst al begonnen met de verwerking van de aangiften IB 2012. Er wordt in eerste instantie aan de teruggaven gewerkt want de Belastingdienst realiseert zich het belang hiervan.

Bij de Belastingdienst Caribisch Nederland beginnen de aangiften inkomsten belasting 2012 nu binnen te komen. U heeft tot 15 april 2013 de tijd om uw aangifte IB in te leveren. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte IB en geniet u een loon of pensioen lager dan USD 25.000 bruto per jaar? Dan kunt u gebruik maken van de hulp bij aangifte (HUBA) van de Belastingdienst. De HUBA campagne wordt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gehouden t/m 28 maart 2013.

De Belastingdienst heeft nu al een groot aantal aangiften inkomsten belasting 2012 mogen ontvangen. Er zijn al meer dan 300 aangiften inkomsten belasting 2012 verwerkt en de daarin vallende terugbetalingen verricht.

Douane Caribisch Nederland onderschept ca. 3 kilo cannabis en 1,5 kilo cocaïne in februari 2013

Recent hebben leden van Douane Caribisch Nederland weer een aantal drugsvangsten gedaan. Totaal is 2.956.8 gram cannabis en 1.460 gram cocaïne op Bonaire onderschept, met een totale straatwaarde van bijna USD 90.000.

Op 5 Februari 2013, werd 300 gram cocaïne onderschept. De cocaïne werd vanuit Curaçao illegaal binnengebracht door een vrouwelijke passagier van 20 jaar. Bij nader onderzoek bleek dat de vrouw cocaïne ter waarde van USD 13.000 intern geduwd had.

Op 9 februari 2013 werd 2.380 gram cannabis onderschept, binnengebracht vanuit Nederland door een man van 30 jaar. De cannabis, die verscholen zat in verschillende toiletproducten vanuit Nederland werd met de scanmachine ontdekt. De onderschepte cannabis had een straatwaarde van ongeveer USD 19.046.

Vervolgens werd op Bonaire op 10 februari 2013, 364 gram cannabis onderschept. De cannabis werd aangetroffen bij een vrouwelijk passagier van 53 jaar op een vlucht vanuit Curaçao. Ze had de cannabis in drie pakketjes met een straatwaarde van ongeveer USD 2.915 op haar lichaam geplakt.

Op 13 februari 2013 werd op Luchthaven Flamingo, een pakje cannabis aangetroffen in de aankomsthal. Het bruto gewicht was 82 gram met een straatwaarde van ongeveer USD 660.

Op 14 Februari 2013, werd er 70 gram cannabis en 215 gram cocaïne op Bonaire onderschept. De verdovende middelen werden intern aangetroffen bij een vrouwelijke passagier van 20 jaar op een vlucht uit Curaçao. De onderschepte cannabis had een straatwaarde van ongeveer USD 560 en de cocaïne circa USD 9675.

Op 16 februari 2013, werd 945 gram cocaïne onderschept. De cocaïne werd aangetroffen op een vrouwelijke passagier van 39 jaar die naar Nederland reisde. De cocaïne zat in deodorant flessen en werd gedetecteerd door de scanmachine. De onderschepte cocaïne had een straatwaarde van ongeveer USD 42.525.

Tenslotte werd op 19 Februari 2013, op Bonaire 60 gram cannabis onderschept. De cannabis werd aangetroffen op een mannelijke passagier van 23 jaar die aankwam uit Curaçao en werd na intern onderzoek ontdekt.
De onderschepte cannabis had een straatwaarde van ongeveer USD 480.

De Douane blijft attent op pogingen om drugs binnen te smokkelen op de BES eilanden.

Opschoonactie Handelsregister Bonaire

Het houden van het handelsregister, waarin alle ondernemingen op Bonaire gevestigd, alsmede nevenvestigingen en rechtspersonen ingeschreven staat, is een van de voornaamste taken van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire. Om de garantie te geven dat de informatievoorziening uit het register juist en volledig is is de KvK grotendeels afhankelijk van de medewerking van degenen die gehouden zijn tot het doen van opgaaf.

Omwille hiervan organiseert de KvK tussen 1 maart en 15 april, 2013 een speciale ‘opschoonactie’ van het handelsregister, waarbij een medewerker van de KvK op vaste dagdelen meer kan uitweiden over de handelsregisterwet, de functionarissen persoonlijk begeleidt bij het invullen van formulieren en instructies geeft met betrekking tot de opschoning.

De opschoonactie heeft als voornaamste doel reeds ingeschrevenen te bewegen hun registergegevens te actualiseren c.q. aan te vullen. Hiertoe kan men kosteloos gebruik maken van de gelegenheid tot inzage van het eigen dossier. Van belang is vooral het deponeren c.q. actualiseren van de gegevens van de functionarissen (bv. leden van de raad van commissarissen), adres- en andere contactgegevens zoals telefoon, fax, email- en website-adres. Voorts worden inschrijvingsplichtigen verzocht ontbrekende onderliggende stukken m.b.t. registerformulieren te overleggen (identiteitsbewijzen e.d.) en/of te updaten.

Als tweede doel wordt nagestreefd om nog niet ingeschreven inschrijvingsplichtigen aan te sporen zich te melden voor inschrijving. Deze oproep is met name gericht op starters en verenigingen. Voorts worden gestaakte ondernemingen uitgenodigd zich uit te schrijven uit het register en betalingsachterstanden van de jaarlijkse bijdragen weg te werken. Hiertoe hanteert de KvK een betalingsregeling.

De Kamer van Koophandel nodigt hierbij alle inschrijvingsplichtigen uit om van deze speciale opschoonactie gebruik te maken en hun voordeel ermee te doen. Bij voltooiing van de opschoning wordt u een gratis uittreksel van uw inschrijving verstrekt. Wilt u graag een afspraak maken, meer informatie over de opschoonactie ontvangen of de brochure met betrekking tot het handelsregister opvragen dan kunt u contact opnemen
met de Kamer te Kaya Grandi 67, telefoon 717 5595 of via e-mail: businessinfo@kvkbonaire.com.

Scholen creatief met afval scheiding

Leerlingen van Aquamarin, Kristu Bon Wardador en Papa Cornes maakten prachtige werkstukken over afval-scheiding. Dit naar aanleiding van een werkboek dat Selibon in samenwerking met Fundashon Bon Kousa in januari beschikbaar stelde aan alle lagere scholen van Bonaire.

“We zijn bijzonder blij met de mooie werkstukken die de leerlingen hebben gemaakt,” aldus dhr R. Leito van Selibon. “Ze hebben zich echt in recycling verdiept, dat kun je aan alles zien”. De werkstukken zijn in groot detail uitgewerkt, vaak met behulp van ouders of oudere broertjes en zusjes. “Er is heel hard gewerkt om er met elkaar iets bijzonders van te maken’ zegt Jacqueline Bremmers van Bon Kousa “prachtig om te zien dat ook de hele familie betrokken is bij dit project’ Het is natuurlijk belangrijk voor Bonaire om met elkaar te zorgen dat Bonaire schoon is, schoon blijft en nog schoner wordt.”

Het Selibon Milieuplein aan de Kaya Industria wordt dan ook gelukkig goed bezocht. Van maandag tot en met zaterdag kan daar recyclebaar afval worden gebracht. Dit afval komt niet langer op de landfill maar wordt verwerkt door Bon Recycling om afgevoerd te worden.

Selibon onderzoekt of de werkstukken tentoongesteld kunnen worden zodat heel Bonaire deze kan zien. ‘De kinderen hebben zo hun best gedaan dat ze allemaal een prijs hebben gekregen,’ zegt Suyen Sussenbach van Selibon ‘zo is het helemaal leuk om aan een schoon milieu te werken.

Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid organiseert belevingsroute in Playa

De Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid Bonaire organiseert op 27 maart aanstaande een belevingsroute in Playa van 15:00 tot 17:00 uur.

“De WFTB, bestaat uit vertegenwoordigers van Minder Validen Bonaire (MiVaBo), Fundashon di Kuido pa Bista i Oido (FKBO), Fundashon Mariadal en een medewerker van de Directie Samenleving & Zorg (DS&Z) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). De DS&Z is de trekker van deze werkgroep.

Vanuit de WFTB, wordt er gewerkt aan het waarborgen van het zich vrij en veilig kunnen bewegen en maatschappelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met name mensen met een fysieke beperking op Bonaire.

Wat doen de werkgroep?
• Zichtbaar maken van mindervaliden in de samenleving.
• Knelpunten wegnemen.
• Kansen creëren.
• Samenwerking stimuleren tussen belanghebbenden.
• Concrete acties ondernemen voor het toegankelijker maken van Bonaire.
• Toegankelijk assessments van de openbare ruimte en gebouwen.
• Mindervaliden uit de taboe sfeer halen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: wftb@bonairegov.com of bellen naar Ruben Didden, DS&Z Tel.:(599) 717-2211

Voor deze route zijn beslissers en beleidsmakers uitgenodigd om te ervaren hoe het is om blind te zijn en in een rolstoel te zitten of om deze te duwen. Ook gaat er een selecte groep in de scootmobiel (een elektrisch aangedreven scooter). De route in Playa is zo samengesteld dat de beleving van de toegankelijkheid en de veiligheid in de omgeving van Playa goed over komt.

De bedoeling van deze belevingsroute is de participerende deelnemers in een andere mindset op het gebied van toegankelijkheid en veiligheid te brengen. Met name als het gaat om de mindervaliden, maar ook bijvoorbeeld senioren en moeders met een ‘stroller’.

De route begint op twee plaatsen in Playa. Eén groep begint op de parkeerplaats bij Mariadal en de andere groep begint op het Wilhelminaplein nabij El Mundo. Alle groepen komen uiteindelijk weer samen bij El Mundo.

De uitgenodigde deelnemers zijn o.a. de Gezaghebber en Eilandsecretaris, de Gedeputeerden, personen uit de Eilandsraad, personen van de Rijksvertegenwoordiging en RCN, Directeur Samenleving & Zorg, Directeur Ruimte & Ontwikkeling, Directeur TCB en Bonhata, beleidsmakers en projectleiders uit het werkveld.

Biketeam van de politie in actie

Het politiebiketeam is weer op sterkte en zal binnenkort nog meer zichtbaar zijn in de binnenstad van Kralendijk en omgeving. Zij zullen gericht en intensief gaan surveilleren en zich richten op veiligheid, met name verkeersregels en kleine criminaliteit.

Tijdens de Studie en Beroepenmarkt van afgelopen jaar hebben zij in een demonstatie hun vaardigheden al aan het publiek getoond, vooral met betrekking tot snelheid en aanhouding van personen op de fiets.


Binnenstad
Winkeliers, bewoners en toeristen zullen de politie ‘op de fiets’ dus in de straten kunnen tegenkomen en ook vragen of problemen met betrekking tot veiligheid met de politiebikers kunnen bespreken.

Zoals ook Korpschef, Jan Rooijakker, onlangs nog benadrukte tijdens de persconferentie over criminaliteitscijfers 2012, is samenwerking met partners en burgers van groot belang om de veiligheid en leefbaarheid op onze eilanden te behouden en te vergroten. U zult de politiebikers dan ook regelmatig zien in samenwerking met de bikers van de Koninklijke Marechaussee.


Website

Op de politiewebsite www.politiecn.com zullen de verrichtingen van het biketeam worden gevolgd.
Met foto’s, interviews en reacties uit het publiek wordt er uitdrukking gegeven aan het motto van de politie “waakzaam en dienstbaar, daadkrachtig en professioneel”.

Belastingdienst Caribisch Nederland en Belastingconsulenten werken samen gedurende HUBA campagne

HUBA staat voor Hulp Bij Aangifte. Ook dit jaar organiseert de Belastingdienst Caribisch Nederland weer een HUBA campagne.
Net als vorig jaar zal er in samenwerking met de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), een HUBA zaterdagochtend georganiseerd worden.

Tijdens de HUBA campagne verzorgt de Belastingdienst op Bonaire een maand lang hulp bij het juist invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012. De HUBA campagne wordt op Bonaire, Saba en St. Eustatius georganiseerd in de periode van 4 maart t/m 28 maart 2013.

Daarnaast worden er in samenwerking met de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), een HUBA zaterdagochtend georganiseerd. Dit is speciaal voor de groep mensen die op werkdagen geen kans zien om deel te nemen aan de HUBA campagne, én een inkomen genieten dat in totaal lager is dan USD 15.000 bruto per jaar. Ondernemers zijn uitgesloten van deelname.

Op zaterdag 23 maart kunt u hiervoor van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij het Belastingkantoor te Kralendijk.

De Belastingdienst is erg blij met de medewerking van de VVAB. De belangrijkste motivatie voor de VVAB is het sociale aspect aan deze campagne (wij zijn allen medeverantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving). De VVAB draagt op deze manier graag een steentje bij.

Wenst u meer informatie? Op het kantoor van de Belastingdienst liggen er folders voor u klaar in het Papiaments en Nederlands. Hierin staat ook wat u mee moet nemen wanneer u gebruik wenst te maken van de hulp bij aangifte.

Diefstal met geweld bij loterijkantoor

Op maandag 18 maart ontving de politiemeldkamer een melding dat er rond 21.00 uur, een beroving had plaatsgevonden bij een loterijkantoor aan de Kaya A.Pedro Luis Brion.
Een medewerkster wilde net het daggeld wegbrengen toen buiten het kantoor een onbekend gebleven man -in zwarte kleding- het pakketje uit haar handen rukte, hierbij kwam zij ten val en verwondde haar hoofd.
Volgens getuigen rende de verdachte weg richting Wilhelminapark.
De politie heeft met 2 teams –één te voet en één met de auto- de omgeving afgezocht.
Medewerkers van het bureau Slachtofferhulp hebben het slachtoffer en de getuigen opgevangen en bijstand verleend.
De recherche doet nader onderzoek in deze zaak.

Dit zijn de winnaars van Bonaire, nu volgt spannende tweede ronde

Het afgelopen weekend stemden mensen uit het hele Koninkrijk op hun favoriete sociale organisatie. In totaal brachten 142.827 mensen hun stem uit waarvan 9701 in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds is zeer verheugd over dit enorme aantal mensen dat de aanstaande Koning en Koningin, beschermpaar van het Oranje Fonds, de weg heeft gewezen naar hun favoriete organisaties.

De winnaars op Bonaire van deze eerste ronde zijn in de categorie Jeugd:
Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire

In de categorie Buurt:
Fundashon Cocari

En in de categorie Helpende Hand:
Bonaire Youth Outreach Foundation

Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit en bekroont daarmee succesvolle sociale organisaties. Ter gelegenheid van de troonswisseling van het beschermpaar van het Fonds wordt een speciale editie georganiseerd. In het gehele Koninkrijk hebben maatschappelijke organisaties hun bestaande initiatieven voorgedragen. Afgelopen weekend kon iedereen zijn of haar stem uitbrengen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het Fonds ongeveer € 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto, van vrienden en het bedrijfsleven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

Aanhoudingen in verband met Opiumwet

De politie heeft tijdens een surveillance op zaterdag 16 maart, omstreeks 12.40 uur, op de Kaya Nikiboko-Zuid vier personen aangehouden in verband met overtreding van de Opiumwet. De mannen (Curaçaoënaars) reden in een personenauto waarvan bekend is dat daaruit regelmatig drugs worden verhandeld.

De politiepatrouille gaf op voornoemde weg ter hoogte van de botika de bestuurder van de personenauto Toyota Yaris goudkleurig een stopteken. Bij fouillering (onderzoek aan kleding) van de verdachten werden 12 zakjes met op marihuana gelijkende stof aangetroffen.
Allen zijn overgebracht naar het politiebureau. De verdachte mannen zijn:
J.S.I.K. van 29 jaar; D.M.D.K van 31 jaar, W.O.I van 38 jaar en R.S.E.M van 27 jaar allen geboren op Curaçao.

Deze zakjes zijn in beslaggenomen. De bovengenoemde verdachten werden opgesloten voor nader onderzoek.