Historische ondertekening Cocari Rincon voor renovatie

Het Bonaireaanse Bestuurscollege is vereerd om te melden dat gisteren bij notaris Schouten de grondoverdracht getekend werd voor het Cocari complex, zodat nu daadwerkelijk begonnen kan worden met het opknappen van dit mooie pand in Rincon. Namens het bisdom tekenden de heren Wilson en Ivan uit Rincon en namens Cocari de heren Clarenda en De Vries.

Zoals iedereen wel weet bevindt zich in het centrum van Rincon, naast de Rooms-katholieke Sint-Ludovicus Bertranduskerk uit 1907, rond het schoolplein een voormalig convent en drie schoolgebouwen die in zeer slecht staat verkeren en steeds verder vervallen. De gebouwen staan leeg en zijn in de huidige staat niet te gebruiken. In het gebouw aan de zuid-oost kant wordt momenteel door vrijwilligers van Fundashon Cocari dagopvang geboden aan bejaarden in Rincon. De opvang is beperkt en de behuizing en de medische faciliteiten voldoen al lang niet meer aan algemeen aanvaarde normen.

Er is een plan ontwikkeld om deze historische gebouwen te restaureren en er een Multifunctioneel Zorg en Diensten centrum te vestigen. Er is inmiddels veel steun voor dit plan. Op 19 februari 2011 is in Rincon het Convenant Cocari getekend door: Fundashon Cocari, Fundashon Mariadal, Zorgverzekeringskantiir BES, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en net Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Alle politieke partijen op Bonaire ondersteunden de renovatieplannen. Gedeputeerde Burney El Hage laat weten dat hij zeer blij is met de ondertekening van de grondoverdracht, “een historische gebeurtenis voor Rincon en Bonaire!”.
Voor meer informatie rondom dit project kunt u kijken op www.cocari.org

 

Leren van elkaar – Skol di Musika organiseert docentenworkshops

Stel je voor: alle muziekdocenten van Bonaire in één ruimte. Nou ja, niet alle, maar een flink aantal. Wat kunnen die van elkaar leren? “Alles”, aldus Carlo Balemans, docent van het conservatorium in Rotterdam. “Alles wat iedereen wil leren, is in deze ruimte aanwezig. Het is een kwestie van krachten bundelen, en elkaar opzoeken.” En dat is wat er gebeurde. Gedurende vijf avonden coachte Carlo Balemans de aanwezige docenten in hun manier van lesgeven. Iedereen leerde van elkaar, en door afwisselend student en docent te zijn, kwamen de nieuwe inzichten vanzelf. Hopelijk kunnen de deelnemers het geleerde snel in praktijk brengen – misschien wel bij de nieuwe Skol di Musika.

De training voor muziekdocenten maakt onderdeel uit van het project ‘Skol di Musika op de kaart!’ waarbij Fundashon Plataforma Kultural de Skol di Musika begeleidt bij het maken van een doorstart.

Voor meer info, zie de website’s: www.plataformakultural.com en www.skoldimusika.com

Deelname Emigratiebeurs 2013

Op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari 2013 wordt er de Emigratiebeurs georganiseerd te Houten Nederland. Met 10.000 bezoekers is de EmigratieBeurs Europa’s grootste evenement voor emigranten, remigranten, expats, werkzoekenden, ondernemers, pensionado’s en andere landverhuizers. De EmigratieBeurs is op 12.000 m² informatie, oriëntatie en zakendoen. Ruim 150 stands in 3 beurshallen met gratis lezingen en presentaties. De EmigratieBeurs is een must voor iedereen die plannen heeft om naar het buitenland te verhuizen; tijdelijk of permanent. Plannen om elders te wonen, werken, studeren of te ondernemen. Dit zijn de 4 hoofdthema’s van de Emigratiebeurs.

• Houdt u zich bezig met het begeleiden van emigranten en remigranten naar hun nieuwe woon-
en werkomgeving?
• Biedt u woningen of bedrijfsruimtes aan?
• Zoekt u invulling van uw vacatures?
• Begeleidt u emigranten of remigranten bij het opzetten van een nieuw bedrijf?
• Biedt u studenten informatie over studeren of stage lopen?

Dan is de EmigratieBeurs 2013 en het Paviljoen “Bestemming Bonaire”voor u hét platform om succesvol en interactief in contact te komen met de jaarlijks groeiende groep van 133.000 vertrekkende (r)emigranten. Vanuit Bonaire wordt de deelname georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Nijverheid. Doelstelling van dit initiatief is om een impact te maken als ‘bestemming Bonaire’ en Bonaire op de kaart te zetten als de (r)emigratie bestemming bij uitstek.
De kosten voor deelname aan de emigratiebeurs bedraagt tot 15 december US$ 1450,- excl. reis en verblijfskosten. Na 15 december zal de prijs stijgen met US$250,-. Voor meer informatie kunnen feintresseerden contact opnemen met dhr. Shendrich Obispo via e-mail: Shendrich@kvkbonaire.com of telefonisch: 717-5595 ext 5007 of mob: 795-1957.

Douane Caribisch Nederland onderschept 323.5 gram cocaïne en 500 gram cannabis

Recent hebben leden van de Douane Caribisch Nederland weer een aantal drugsvangsten gedaan. Er werd 323.5 gram cocaïne op Saba en 500 gram cannabis op Bonaire onderschept, met een totale straatwaarde van USD 25.000.

Leden van het team Fysiek Toezicht op Saba van de Douane Caribisch Nederland hebben op 20 november 2012 een partij cocaïne onderschept. De cocaïne werd vanuit Sint Maarten illegaal op Saba via een passagiersschip binnengebracht door een vrouw van 24 jaar. De cocaïne werd opgemerkt tijdens een kleding visitatie uitgevoerd door een vrouwelijke douanebeambte.
De onderschepte cocaïne heeft een brutogewicht van 323.5 gram en daarmee een straatwaarde van ongeveer USD 20.000.

Op Bonaire hebben leden van het team Fysiek Toezicht , op 20 november 2012, op Bonaire International Airport een partij cannabis onderschept. Een man op de DAE vlucht afkomstig uit Curacao, werd aan een Douane controle onderworpen. De aanleiding was dat de scanmachine aangaf dat er iets vreemds in zijn bagage zat. Dit bleek een blok cannabis van 500 gram te zijn met een straatwaarde van ongeveer USD 4.000.

De Douane blijft attent op pogingen om drugs de eilanden binnen te smokkelen.

BONHATA verwelkomt Max Smits op Bonaire

De bestuursleden en medewerkers van de Bonaire Hotel and Tourism Association, BONHATA, hadden het plezier om kennis te maken met de heer Max Smits, Algemeen Directeur van de KLM voor de Nederlandse Antillen, Greater Antilles en Suriname. BONHATA wenste de heer Smits van harte welkom op Bonaire, en maakte gebruik van de gelegenheid om KLM te bedanken voor hun steun aan de vereniging; KLM is een al lang bestaand lid van BONHATA.

KLM vormt een van de meest vitale verbindingen tussen ons eiland en Europa. Airlift is een belangrijk onderwerp voor Bonaire en voor BONHATA. Er is binnen BONHATA een Airlift Comité dat alle ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgt en relevante partijen benadert waanneer er veranderingen en of mogelijkheden optreden. Het Comité heeft tijdens het gesprek met de heer Smits haar standpuntnota gepresenteerd en een zette de dialoog met de KLM voort. Onderwerpen die besproken waren zijn onder andere capaciteit, prijs structuur en marketing (partnerschappen).

BONHATA wil de heer Smits bedanken voor zijn bezoek en wenst hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging. De vereniging kijkt uit naar een nauwe en vruchtbare samenwerking.

Vandaag: Kortgeding Consumentenbond tegen WEB

De terugwerkende kracht van de enorme tariefsverhoging voor energie en water waarmee de consumenten op Bonaire onlangs werden geconfronteerd is de consumentenbond Unkobon een doorn in het oog. Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) blijft volharden in haar weigering om de rekeningen van het verbruik in september 2012 van water en elektriciteit te corrigeren.

In een brief aan de advocaat van consumentenbond Unkobon verschuilt het bedrijf zich achter een besluit van het bestuurscollege van 17 oktober 2012. Nu het WEB niet voor rede vatbaar blijkt, heeft consumentenbond Unkobon in overleg met haar advocaat, mr. Anneke van Toll, besloten om bij het gerecht een kort geding te starten.

In een laatste poging om een onnodige juridische procedure te voorkomen heeft mr. Van Toll namens Unkobon aan het bestuurscollege gevraagd om het besluit van 17 oktober te herzien en de ingangsdatum van de tariefsverhoging uit te stellen tot medio december.

Het kort geding vindt vandaag, 27 november 2012, plaats. In verband met de korte beschikbare tijd heeft de advocaat het Bestuurscollege in het kort geding moeten betrekken. Unkobon hoopt dat het BC snel haar besluit herziet zodat tussenkomst van de rechter niet nodig is.

Unkobon vraagt niet meer of minder dan een behoorlijke behandeling van haar leden en van de consumenten op Bonaire in het algemeen. De bond hoopt dat het BC de redelijkheid daarvan zal inzien. De consumentenbond roept alle bewoners van Bonaire op om haar te steunen in deze strijd. Dat kan door voor $10 per persoon lid te worden. Aanmelden kan bij Flamingo Bookstore in de Kaya Grandi, bij Norman Wilson in Rincon, of per email bij secretariaat@consumentenbonaire.com Ook op de website www.consumentenbonaire.com vindt u alle informatie om lid te worden.

Consumentenbond Unkobon start ABB monitor

Op zaterdag 24 november is de Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) gestart met grootschalige prijswaarnemingen voor levensbehoeften die vanaf 1 januari 2013 zullen worden vrijgesteld van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB). De prijswaarnemingen vinden plaats in 15 supermarkten.

Op 1 januari 2013 wordt de Algemene Bestedingsbelasting ABB op een flink aantal eerste levensbehoeften verlaagd van acht naar nul procent. Dit moet resulteren in een forse prijsdaling van levensmiddelen, van groot belang voor de consument. Om te kunnen beoordelen of de verlaging van ABB daadwerkelijk leidt tot prijsdalingen heeft consumentenbond Unkobon besloten nog in november 2012 prijswaarnemingen te doen voor de artikelen die met ingang van 1 januari waarschijnlijk onder het lagere tarief gaan vallen. In december is het te laat: rond de feestdagen gaan de prijzen normaal gesproken omhoog en dan is een prijsdaling in januari geen echte prijsdaling.

De waarnemingen vinden plaats door teams van vrijwilligers die zijn gerekruteerd uit de leden van de consumentenbond Unkobon. Alle waarnemers hebben een identiteitspas van Unkobon waarop hun naam en een pasfoto is opgenomen.
Unkobon is vereniging die in de korte tijd van haar bestaan al zeer actief is geweest in het beschermen van de consumentenbelangen. Het aantal leden van de bond groeit als kool. De vrijwilligers van de consumentenbond Unkobon laten ook met deze actie weer zien dat consumenten op Bonaire uitstekend kunnen samenwerken om hun gezamenlijke belangen te behartigen.

Voor $10 per persoon kan iedereen lid worden van Unkobon. Aanmelden kan bij Flamingo Bookstore in de Kaya Grandi, bij Norman Wilson in Rincon, of per email bij secretariaat@consumentenbonaire.com Ook op de website www.consumentenbonaire.com vindt u alle informatie om lid te worden.

Boneiru Duradero : Tweedehands is HOT en ook nog duurzaam!

In de Verenigde Staten en Europa is tweedehands een absolute rage. Onder de hippe naam vintage krijgen “oude” spullen een nieuw leven. Het taboe, dat tweedehands slechts bedoeld is voor de minder bedeelden, is hiermee voorgoed doorbroken.

Hergebruik van kleding, schoenen en mode accessoires is echter volledig duurzaam en tegenwoordig dus weer een hot item. In de eerste plaats zorgt hergebruik ervoor dat onze afvalberg minder snel groeit. Daarnaast zorgt het voor minder verspilling van materialen die nog goed bruikbaar zijn. Tot slot staan we er even bij stil dat niet iedereen even koopkrachtig is om altijd nieuwe spullen te kopen.

Aanbieders van tweedehands goederen krijgen de kans om deze te verkopen tijdens de duurzaamheidsbeurs; Boneiru Duradero. Tijdens deze duurzaamheidsbeurs worden er een aantal stands gratis beschikbaar gesteld voor verkopers van 2e hands items. Hierbij kan het gaan om kleding, schoenen, mode- en woonaccessoires, speelgoed en boeken. Alle producten die worden aangeboden moeten in een goede staat verkeren!
Boneiru Duradero wordt op 15 december as. van 10.00 tot 17.00 uur georganiseerd in jeugdhuis Jong Bonaire. Behalve 2e hands artikelen worden er ook andere duurzame produkten verkocht, zoals (eetbare) planten, arts & crafts van gerecycled materiaal en etenswaren van lokaal geproduceerde ingrediënten, zoals jam en honing.
Aanmelden voor de beurs kan via: boneiruduradero@gmail.com.

Aangifte procedure invoer goederen nu sneller en eenvoudiger

Vanaf 21 november 2012 is aangifte doen voor in te voeren goederen, eenvoudiger en sneller geworden. Dit komt doordat er bij de Belastingdienst Caribisch Nederland een koppeling gemaakt is tussen twee systemen. Dit geldt voor alle drie de eilanden: Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Door de koppeling van het inningsysteem (GOS) van de Belastingdienst en het aangifte verwerkend systeem, Asycuda World van de Douane, komt er een stap in het aangifteproces te vervallen.

Aangifte doen kan via de computer in het aangifte verwerkend systeem Asycuda World van de Douane. Hieruit volgt dan een uitnodiging tot betaling (UTB).
Vervolgens kan de betaling volgens de UTB bij de kassa van de Belastingdienst
gedaan worden.

Door de koppeling van de twee systemen, wordt de in GOS ingevoerde betaling automatisch doorgestuurd naar Asycuda World. Vervolgens kan men thuis of op de werkplek of bij de ‘booth’ bij de Belastingdienst de selectiviteit van de in te voeren goederen bekijken. De selectiviteit van de goederen geeft aan in welke mate de goederen gecontroleerd worden. Nadat de controle heeft plaatsgevonden kunnen de goederen opgehaald worden.

NGO Platform gaf presentatie over Bon Doet in Aruba

Enkele dagen geleden was het NGO Platform Bonaire uitgenodigd om op Aruba een presentatie te geven over BON DOET. Tijdens de laatste BON DOET waren er 3 afgevaardigden van Aruba komen kijken hoe deze grote vrijwilligersactie in elkaar steekt en nu willen zij het voorbeeld van Bonaire volgen met een “Aruba Doet”.

CEDE Aruba heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om het idee bij de lokale NGO’s te introduceren en ongeveer 120 mensen waren op de bijeenkomst aanwezig. NGO Platform heeft meegewerkt door informatie te geven aan de NGO’s en CEDE Aruba over de ervaringen op Bonaire. Ook wordt er op dit moment beeldmateriaal van BON DOET gebruikt in de campagne voor Aruba Doet.

Aruba maakt tot nu toe een goede start met de registratie van de eerste 5 klussen op de website. Het is het vermelden waard dat de websites van zowel NL DOET, BON DOET en ARUBA DOET met elkaar gelinkt zijn en men op elke website kan zien hoeveel klussen er bij de anderen zijn. De website van BON DOET is www.bondoet.nl of www.bondoet.com.

Toen NGO Platform begon met de eerste BON DOET, was er alleen NL DOET als voorbeeld. Er moest van alles aangepast worden om de vrijwilligersactie op Bonaire tot een succes te laten worden en zodoende is er een krioyo-versie ontstaan van de oorspronkelijke NL DOET. Het Oranje Fonds die BON DOET mogelijk maakt, heeft deze ontwikkeling altijd gesteund en financiert nu ook Aruba Doet, zodat ook zij op hun eigen manier mee kunnen doen en “haci bon, pasa bon!”.