Brandweer geeft tips voor veilig afsteken van vuurwerk

Voor veel mensen hoort het afsteken van vuurwerk bij Oud en Nieuw.
Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongelukken met vuurwerk. Vooral jongeren behoren tot de risicogroep. De meeste ongelukken gebeuren doordat vuurwerk niet op de juiste manier wordt afgestoken. De Brandweer Caribisch Nederland geeft een aantal tips om de veiligheid te vergroten.
Het is van dinsdag 27 december tot en met zondag 1 januari toegestaan om vuurwerk af te steken.
Doe het veilig
• Steek vuurwerk altijd buiten af en gooi het niet naar mensen of dieren
• Neem voldoende afstand als je vuurwerk afsteekt
• Gooi geen vuurwerk in brievenbussen of containers
• Bewaar vuurwerk niet in je broekzakken
• Steek nooit vuurwerk af uit je hand, pot of blik
• Steek vuurwerk af met een aansteeklont, sigaar of sigaret
• Zet siervuurwerk en vuurwerkpotten altijd stevig neer op een vlakke ondergrond
• Zet vuurpijlen in een verzwaarde fles of pvc pijp om ze af te steken
• Let op de windrichting
• Gebruik een vuurwerkbril om je ogen te beschermen
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan, de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk direct explodeert.
• Geef geen sterretjes aan kleine kinderen, hou ze bij het afsteken ver van je lichaam, niet dicht bij anderen en ga er niet mee zwaaien.

De Brandweer Caribisch Nederland wenst iedereen veilige feestdagen.

Twee medewerkers Van den Tweel aangehouden

Op zaterdag 24 december om 13.22 uur heeft de politie na aangifte twee personen aangehouden, die twee dagen eerder bij hun werkgever, Van den Tweel supermarkt aan de Kaya Industria, goederen hadden weggenomen. Betrokkenen zijn gehoord en daarna werden ze vrijgelaten.

Blackout van afgelopen vrijdag veroorzaakt door afzwakking wind

Afgelopen vrijdag avond is om 18:25 een instabiliteit opgetreden in het stroomvoorzieningsysyteem met als gevolg een totale blackout. De oorzaak hiervan was dat er de laatste dagen veel wind was waardoor een groot gedeelte van het eiland gebruik maakt van windenergie. Als reactie op een snelle afzwakking van de wind heeft het power management systeem bij de Ecopower Centrale vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt resulterende in de black-out. Hiertoe zal een onderzoek ingesteld worden om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsproductie voor Bonaire te verhogen.
Onmiddellijk werden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de Ecopower centrale wederom op te starten en om het WEB net te splitsen zodat er weer ingeschakeld kon worden. Omstreeks 19:50 uur is begonnen met de eerste wijken in te schakelen. Om 21:15 uur ware alle wijken weer voorzien van stroom.
Zoals reeds vermeld loopt er een onderzoek om de exacte oorzaak van de opgetreden instabiliteit te bepalen en om zodoende de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering te verhogen.
WEB NV biedt haar verontschuldiging voor mogelijke ongerieflijkheden.

Stortplaats Lagun wordt afvalbrengpunt

Selibon bereidt zich voor op gescheiden inzameling van afval. Burgers en bedrijven die afval willen storten op de stortplaats bij Lagun wordt binnenkort gevraagd hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te leveren. Het ingezamelde afval wordt daarna hergebruikt.

Sinds kort heeft Selibon op Lagun een ‘afvalbrengpunt’ ingericht voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval. Hier worden de volgende afvalstromen apart ingezameld: glas, autobanden, tuinafval, witgoed (koelkasten en wasmachines), pallets en ander hout, metalen (autowrakken) en restafval.

Randy Leonora, de manager van de afvalstortplaats, legt uit: “Iedereen die afval naar Lagun komt brengen, is gewend om zelf de afvalstortplaats op te rijden en daar het afval te storten. Dat gaat nu helemaal veranderen. Bezoekers komen niet meer op de stortplaats zelf, maar worden naar een afvalbrengpunt gestuurd. Daar zijn met aarden wallen sorteervakken gemaakt, waar de verschillende afvalstromen gescheiden van elkaar worden aangeleverd. Glas bij glas, metalen bij metalen, autobanden bij autobanden enzovoorts.”

Geovanni Eisden, de opzichter van Selibon op Lagun, vult aan: “Er is ook een vak voor het restafval: afval dat niet gescheiden hoeft te worden. Dit restafval wordt door Selibon naar de stortplaats afgevoerd en daar gestort en afgedekt.”

Delegatie bezoekt medische instellingen Medellin

Een brede delegatie van vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, gedeputeerden en ambtenaren heeft begin vorige week een bezoek gebracht aan Medellin, Colombia. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden bezochten diverse ziekenhuizen en voerden overleg met Coomeva, de zorginstelling die tekent voor de opvang, begeleiding en behandeling van patiënten uit Caribisch Nederland die naar Colombia zijn doorverwezen voor medische behandeling.

Onderwerpen die in de gesprekken met Coomeva aan de orde kwamen, zijn onder meer de begeleiding van patiënten en hun meereizende familie, hun huisvesting en andere praktische zaken die bij de behandeling in Colombia een rol spelen. Verder kregen de delegatieleden informatie van de ziekenhuizen over de kwaliteit van de medische zorg die wordt geleverd.

In het kantoor van COOMEVA vond een levendige discussie plaats over de medische uitzendingen en waar verbeteringen mogelijk waren. Over het algemeen was de delegatie onder de indruk van de inspanningen van COOMEVA , en vooral over de inzet en de kwaliteit van de geleverde zorg in het gecontracteerde ziekenhuis Pablo waar men dinsdagmiddag werd rondgeleid.

Later deze week gaat de delegatie naar Guadeloupe, waar eveneens patiënten uit Caribisch Nederland worden behandeld. Daar volgt een vergelijkbaar programma.

Ondertekening arbeidsvoorwaarden akkoord voor ambtenaren

Op 23 november 2011 is op Saba een onderhandelingsakkoord bereikt voor de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren in Caribisch Nederland. Vervolgens heeft een achterbanoverleg plaatsgevonden, wat inmiddels is afgerond. Op woensdag 14 december 2011 werd het arbeidsvoorwaarden akkoord formeel ondertekend. Het gaat om een pakket maatregelen met een verantwoorde inkomensontwikkelingen, waarin tevens een belangrijke stap is gezet naar de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor alle ambtenaren.

De gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, heeft namens het Openbaar Lichaam Saba getekend, de gezaghebber van Sint Eustatius, Gerald Berkel, heeft voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius getekend, gedeputeerde Burney El Hage heeft voor het Openbaar Lichaam Bonaire getekend en Sybren van Dam (directeur RCN) tekende namens Rijksdienst Caribisch Nederland.

 

Dengue onderzoekers op Bonaire

Sinds enkele dagen zijn er twee dengue onderzoekers op Bonaire actief.

Na overleg met gezaghebber Glenn Thodé heeft de projectgroep Bonaire Dengue Vrij het bedrijf Soper Strategies uitgenodigd voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheid van een volledige eliminatie van de Aedes Aegypti mug, de enige mug op Bonaire die dengue kan overdragen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de MCB Bank Bonaire, die daarmee haar betrokkenheid bij dit maatschappelijke en potentieel economische probleem van Bonaire toont. Daarnaast dragen Bonhata en de Orco Bank bij door het bieden van gratis slaap- en kantooraccommodatie voor de onderzoekers.

De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en de resultaten zijn alarmerend.

Prof. Knols, directeur van Soper Strategies: “We hebben inmiddels diverse wijken en locaties op Bonaire bezocht en zijn erg geschrokken door het grote aantal actieve broedplaatsen. Zo hebben we bijvoorbeeld heel veel oude autobanden, autowrakken, lege verfblikken en andere soorten afval gezien waarin zich op dit moment levende larven van de Denguemug bevinden. Maar ook op minder voor de hand liggende locaties zoals de begraafplaatsen troffen we grote hoeveelheden vazen aan die allemaal vol met larven zaten”.

“Vooruitlopend op de presentatie van de resultaten van ons onderzoek, adviseren we om zo snel mogelijk alle oude autobanden te laten vernietigen of er bijvoorbeeld gaten in te boren zodat er geen water in blijft staan”.

De voorlopige resultaten van het onderzoek worden naar verwachting volgende week aan het bestuurscollege en de eilandsraad gepresenteerd en een definitief rapport met een uitvoerbaar Plan van Aanpak wordt eind februari 2012 verwacht. De uitvoering van de eliminatiecampagne is vervolgens afhankelijk van financiering vanuit Nederland, waar inmiddels in de Tweede Kamer vragen worden gesteld over de situatie op Bonaire.

De projectgroep Bonaire Dengue Vrij gaat binnenkort verder als officiële vereniging, waarbij belangenpartijen en belangstellenden zich kunnen aansluiten. De vereniging wil met diverse acties de preventie van dengue bevorderen. Wie op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen of wil helpen om de vereniging sterker te maken kan een berichtje sturen naar: stopdenguebonaire@hotmail.com

Indexering minimumloon 2012

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de financiële regelingen van SZW voor Caribisch Nederland geïndexeerd. Alle regelingen en bijbehorende bedragen zijn  gepubliceerd in de Staatscourant van 29 november 2011.

Er is gekozen voor verschillende bedragen per eiland, aangezien de inflatiecijfers per eiland sterk verschilden. Het CBS geeft voor Bonaire een inflatie van 5.9 %, voor Saba 6.6 % en voor St Eustatius 11.2 %.

Hieronder kunt u de belangrijkste regelingen en de bijbehorende bedragen lezen.

Minimumloon 2012

     Minimumloon Caribisch Nederland   2011 2012
  % Caribisch Nederland Bonaire St. Eustatius Saba
21 jaar en ouder 100% 4,20 4,45 4,67 4,48
20 jaar 90% 3,78 4,00 4,20 4,03
19 jaar 85% 3,57 3,78 3,97 3,81
18 jaar 75% 3,15 3,34 3,50 3,36
17/16 jaar 65% 2,73 2,89 3,04 2,91

Voor Werkgevers

Maximum dagloon 2012 ( loonderving) 

Maximum dagloon 2011 2012  
  Caribisch Nederland Bonaire St. Eustatius Saba
5-daagse werkweek en korter 112,18 118,80 124,75 119,59
6-daagse werkweek 93,48 99,00 103,96 99,65

 

 

Premiepercentages 2012 ( belastinginhouding )

 

Premiepercentages 2011 2012
AOV-premie 25,00% 25,00%
AWW-premie 1,30% 1,30%
ZV-premie 1,60% 1,60%
OV-premie 0,50% 0,50%
Cessantia-premie 0,20% 0,20%