Boekenmarkt en vlooienmarkt Dierenasiel

Op zaterdag 1 oktober vindt er op het terrein van het Dierenasiel een grote boeken- en vlooienmarkt plaats. Duizenden producten, zoals kleding, serviesgoed, speelgoed en meubilair zijn te verkrijgen voor een klein bedrag. Ook zijn er vele duizenden boeken te koop voor slechts $1,25 per boek. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan het dierenasiel.

Het is een speciale markt want deze dag wordt ook aandacht besteed aan het feit dat het 4 oktober wereld dierendag is. Dierendag is de dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan dieren en hun welzijn en waarop huisdieren in het zonnetje worden gezet. Het dierenasiel doet hier natuurlijk aan mee. Tijdens de boekenmarkt showen medewerkers van het asiel de honden en katten, mogen bezoekers de puppykennel en de kattenkooi in een kunnen bezoekers een rondleiding krijgen over het terrein.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 1 oktober van 11.00 tot en met 17.00 uur op het dierenasiel Bonaire aan de Kaminda Lagun 26. En natuurlijk zijn er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Aanrijding met gewonde

Vanochtend was er een aanrijding met een gewonde in de buurt van Tras di Montanja tussen de chauffeur van een witte pick-up merk Toyota Hilux en de chauffeur van een grijze bus merk Mitsubishi. Na een onderzoek ter plaatse bleek dat de chauffeur van de pick-up die achter de bus aan reed deze wilde inhalen. Net op dat moment zag hij een tegemoet komend verkeer. Hij probeerde een aanrijding te voorkomen maar botste toch tegen de voorkant van de bus. Dit veroorzaakte dat de chauffeur van de bus de macht over het stuur verloor en de bus ging over de kop. Er waren nog 3 studenten (2 jongens en een 1 meisje) aanwezig in de bus. Eén van de studenten, een jongen, kreeg een kap boven het oog. Het slachtoffer werd door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische hulp. De chauffeurs en de twee andere studenten waren niet gewond. Zowel verkeersafdeling van de politie als de BSF waren ter plaatse.

Uitreiking certificaten aan cursisten “Gevaarlijke Stoffen” training

Op woensdag 28 september  vindt  de officiële uitreiking van de Internationale certificaten van de “gevaarlijke stoffen” training plaats. Dit is het hoogtepunt van de trainingen die werden gegeven in een periode van één jaar.  Een groep van 21 personen heeft het examen “Internationale Gevaarlijke Stoffen” met succes afgelegd.

Op deze dag is er een bijeenkomst waarbij ‘s ochtends uitleg gegeven wordt over het platform. Van 16.00 – 18.00 uur zal de uitreiking van de diploma’s en de viering hiervan plaatsvinden in Technobar/restaurant Flamingo Airport.

Het idee is dat in de toekomst het platform door de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam wordt getrokken. Ambtenaren van zowel de RCN als het OLB zullen deel uitmaken van dit platform.

Nu hebben Bonaire, Sint Eustatius en Saba 21 personen die gecertificeerd zijn op alle drie de modaliteiten (ICAO – TI, IMDG Code en ADR). Zo kan er gewerkt worden aan de verbetering van het weg-, zee- en lucht transport van gevaarlijke stoffen.

Een woord van dank gaat uit naar de inspecteurs , Wim van Coevering en Willem Hoogerhout en de projectleider Marius Sliedrecht die eraan hebben bijgedragen dat wij dit hebben kunnen bereiken voor de drie eilanden.

Onze dank gaat ook uit naar de lokale trainers en oprichters van het platform, Cherel Kwidama en Nilo Emerenciana.

Rijkswaterstaat verleent maritieme vergunning aan BOPEC

Deze week heeft Rijkswaterstaat een vergunning aan olieterminal BOPEC op Bonaire verleend in het kader van de Wet Maritiem beheer BES. Met deze vergunning is een belangrijke stap voorwaarts gezet in het voorkomen van incidenten bij de olieterminal. Door in de vergunning regels te stellen aan brandveiligheid, oliebestrijdingsvoorzieningen en nautische veiligheid wordt de kwetsbare maritieme omgeving beschermd.

Wet maritiem beheer BES

Met de inwerkingtreding van de Wet maritiem beheer BES op 10 oktober 2010 is Rijkswaterstaat verantwoordelijk geworden voor het beheer van de maritieme wateren in Caribisch Nederland. De nieuwe maritieme wetgeving heeft tot gevolg dat regels gesteld worden voor bepaalde risicovolle activiteiten.

Activiteiten op zee

Naast activiteiten op het land heeft olieterminal BOPEC ook omvangrijke activiteiten op zee. Het gaat om het exploiteren van twee overslagpieren en het overslaan van olieproducten van en naar de terminal. Deze activiteiten zijn economisch belangrijk voor Bonaire. Ze vinden echter plaats in een omgeving met natuurwaarden die onmisbaar zijn voor de inkomsten vanuit het (duik)toerisme.

Voorwaarden

In samenwerking met BOPEC en het bestuur van Bonaire heeft Rijkswaterstaat de terminalactiviteiten beoordeeld. In de nieuwe vergunning zijn concrete voorwaarden opgenomen voor brandveiligheids- en oliebestrijdingsvoorzieningen en zijn er afspraken vastgelegd over het monitoren van natuurwaarden in de omgeving. Ook zijn voorwaarden vastgelegd die de nautische veiligheid reguleren, bijvoorbeeld ten aanzien van het veilig aanmeren van Very Large Crude Carriers.

Toezicht

Rijkswaterstaat gaat in samenwerking met BOPEC en het eilandbestuur regelmatig toezicht houden op de naleving van de afspraken in de vergunning.

De vergunning ligt ter inzage bij het RCN.

Minister Donner bezoekt Bonaire

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Piet Hein Donner, brengt van 26 tot en met  29 september 2011 een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bewindspersoon is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid van de rijksoverheid op de drie eilanden. Nu, praktisch een jaar na 10.10.10, wil Donner persoonlijk kijken hoe de overgang van Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar Nederland verloopt.

Het werkbezoek begint op 26 en 27 september op Saba. Donner spreekt met (onder meer) het bestuurscollege en de eilandsraad over actuele zaken, zoals de zorg. Daarnaast staat er een bestuurlijk overleg over de financiële verhoudingen tussen het Rijk en Saba op het programma.

Verder bezoekt de minister het project Under the Hill (sociale woningbouw) en de haven te Fort Bay. De uitbreiding van de haven is onlangs gereed gekomen.

Op 27 september reist de minister naar Sint Eustatius. Daar spreekt Donner onder meer met het bestuurscollege en de eilandsraad. Ook hier vindt een bestuurlijk overleg over de financiële verhoudingen plaats.

De minister reist de volgende dag, 28 september, naar Bonaire. Ook op ons eiland overlegt Donner over de actuele stand van zaken wat de transitie naar Nederland betreft met het bestuurscollege. De financiële verhoudingen staan eveneens op het programma.

Op 29 september in de ochtend vertrekt de minister voor overleg naar Curaçao en ’s middags naar Nederland.  Dit wordt het derde bezoek van minister Donner dit jaar aan Caribisch Nederland.

Programma 44ste Bonaire Regatta

Het programma voor de 44ste Bonaire International Sailing Regatta is bekend gemaakt door Bonaire Sailing Foundation. Regatta 2011 is van 2 tot en met 8 oktober. In die week worden er verschillende zeilwedstrijden gehouden. Daarnaast worden er zowel gedurende de dag als ’s avonds vele activiteiten georganiseerd. De pre-registratie van alle categorieën die aan de Regatta deelnemen is op zaterdag 1 oktober. Het algemeen programma van Regatta 44 is te vinden op www.bonaireregatta.com

Rafael Santana wordt onafhankelijk eilandsraadlid

Eilandsraadlid Rafael Santana maakte vandaag bekend dat hij zijn ontslag heeft genomen als lid en voorzitter van politieke partij (PHU). Hij nam zijn ontslag nadat de partijraad van PHU tijdens een vergadering de recente ontwikkelingen heeft besproken.

Tijdens de vergadering is gesproken over het standpunt van de partij inzake de recente bestuursverandering. Het standpunt van de partijraad was dat alle aanwezige leden de houding en de werkwijze van Santana en degenen die hem hebben gesteund afkeurt.

Santana gaat nu verder in de eilandsraad als onafhankelijk eilandsraadlid. Hij informeerde gezaghebber Glenn Thode ook over zijn besluit.

Volgens Rafael Santana was het oprichten van PHU een initiatief van zijn persoon met het doel om op te komen voor immigranten op Bonaire. Hij zegt verder dat hij bij de verkiezingen heeft gekozen om stemmen te zoeken voor Michiel Bijkerk in plaats van persoonlijk campagne te voeren. Santana beschuldigt Bijkerk nu ervan dat hij op een dictatoriale manier optreedt en zijn mening opdringt aan anderen binnen de partij. Ook beschuldigt hij Bijkerk ervan dat hij hem fysiek heeft aangevallen.

PHU maakt standpunt bekend over actie Santana

De secretaris van PHU, Heinrich Prinsen, maakte vandaag in een persverklaring bekend dat de partijraad van de PHU op 15 september 2011 is bijeengekomen om haar standpunt en de richting van de partij te bepalen. Alle partijraadleden waren uitgenodigd; het was een vruchtbare vergadering. Alle partijraadleden waren aanwezig, behalve Rafael Santana en Gregorio Ostos.

Tijdens de vergadering is gesproken over het standpunt van de partij inzake de recente bestuursverandering. Het standpunt van de partijraad was duidelijk en unaniem. Alle aanwezige leden keuren de houding en de werkwijze van Santana  en degenen die hem hebben gesteund af. Onder andere het feit dat Rafael Santana noch het bestuur, noch de partijraad heeft geraadpleegd, en eenzijdig een akkoord met de UPB heeft gesloten zonder dat de partijraad daarover een oordeel heeft kunnen vormen.

De partijraad gelooft dat het besluit van Santana niet door hem alleen is bedacht en opgezet. In ieder geval was ook de UPB erbij betrokken, die aldus heeft gedaan wat zij niet willen dat anderen hen zouden aandoen.

“Een logische gevolgtrekking is voorts dat persoonlijke belangen een rol hebben gespeeld, maar dat in ieder geval het belang van de PHU niet is gediend. Daarom zijn wij als partijraad ervan overtuigd dat dit ons na verloop van tijd zal sterken. Want het geweten van de PHU als partij is schoon.

Bovendien denken wij als partij dat evenals een kind het huis de rug toekeert, na verloop van tijd het gezond verstand zal zegevieren en Rafael Santana tot inkeer zal komen.”

De partijraad van PHU begrijpt dat het volk een hardere reactie van de PHU had verwacht. Echter de realiteit is dat de PHU wettelijk met de rug tegen de muur staat. Resumerend zegt Prinsen dat de PHU sterk is gebleven en dat zij haar idealen niet zal verloochenen.

Regatta Walk met Pia Pia Kunuku Bieu

Op 2 oktober zal de bekende wandelaarsvereniging Pia Pia Kunuku Bieu haar zevende Regatta walk organiseren.

Deze ochtend wandeling gaat om 6.30 van start. De wandeling begint tegenover Kas di Regatta  en gaat de noordelijke richting op richting Noord di Saliña, Seru Angola in zuidelijke richting naar Den Statie, Kaya Korona richting Kas di Regatta.

De wandelroute heeft een afstand van 10 kilometer en zal leiden naar interessante plaatsen die u waarschijnlijk nog niet kent.

De richtingen zullen worden aangewezen met tekens en/of door Pia Pia leden. Ook zullen er waterposten zijn die voor voldoende verfrissing kunnen zorgen.

De finale is bij Kas di Regatta alwaar een heerlijk ontbijt zal worden aangeboden.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van Pia Pia Kunuku Bieu en kost USD 6,–.  Het aantal kaarten is beperkt.

Alle deelnemers zullen zoals gewoonlijk de laatste jaren bij de Regatta Walk een mooi t-shirt krijgen. Dit jaar heeft Bon Recycling B.V., een milieu vriendelijke bedrijf, de t-shirts gesponsord.

Gedeputeerde Serfilia applaudisseert vrijwilligers

In het kader van het Europees Jaar van de Vrijwilliger is de week van 11 tot en met 18 september uitgeroepen tot “de week van het applaus voor vrijwilligers”. Gedeputeerde Silvana Serfilia wil graag namens het Bestuurscollege van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers van Bonaire te feliciteren en te bedanken.

Door de vele initiatieven en het grote doorzettingsvermogen van vrijwilligers op Bonaire kunnen sociale organisaties actief zijn. De gedeputeerde bedankt in het bijzonder het bestuur van het NGO Platform dat ook uit vrijwilligers bestaat en goed werd doet voor organisaties op Bonaire.