“Schoonmaakactie” Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, locatie Bonaire (JICN)

Op 25 juni 2013 heeft er een schoonmaakactie plaatsgevonden in een gedeelte van de JICN, locatie Bonaire. Dit soort acties wordt regelmatig gehouden, maar deze was uitgebreider dan normaal. JICN heeft hierbij ondersteuning gekregen van de ketenpartners zoals de douane met drugshond, de Koninklijke Marechaussee (KMAR) , de politie (KPCN) en voor het eerst zijn collega’s uit Aruba gevangeniswezen (KIA) over gekomen met hun cellphone hond. Deze hond is getraind om telefoons te detecteren.

Er is helaas het nodige gevonden zoals cellphones, drugs en zelf gemaakte steekwapens. Deze schoonmaak zal binnenkort ook plaatsvinden in de rest van de inrichting. De gedetineerden vinden deze acties niet prettig, maar de veiligheid van de gedetineerden en personeel staat voor de directie op de eerst plaats. Gesteld kan worden dat alles goed is verlopen. De gedetineerden hebben goed meegewerkt.
De directie van JICN wil haar ketenpartners bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking.