“Bonaire Deep Reef Expedition 1”

Op 30 en 31 mei en 1 juni 2013 zal voor het eerst ooit het diepe rif van Bonaire onderzocht worden tijdens de “Bonaire Deep Reef Expedition I”. Met inzet van de onderzeeër “Curasub” en het onderzoekschip de “Chapman” van het Curaçao Sea Aquarium zullen onderzoekers van het instituut IMARES van Wageningen Universiteit de biodiversiteit van de diepe riffen in kaart brengen.

De verwachting is dat er nieuwe soorten voor de wetenschap gevonden zullen worden in deze haast onverkende dieptes tussen 60-300 m. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het gezamenlijk beheer door de eilanden en Nederland van de mariene biodiversiteit en visserij in de wateren rond de eilanden vanaf de buitengrens van de mariene parken tot en met de Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Onderzoek
Dit onderzoek aan het diepe rif moet gegevens leveren over het leven dat zich op deze schemerachtige diepten bevindt. Met gebruik van camera’s en het verzamelen van biologische specimens zal dit fascinerende ecosysteem met een unieke biodiversiteit gedocumenteerd worden. Het Caribisch Gebied als geheel is door de internationale natuurorganisatie Conservation International geïdentificeerd als een hotspot van biodiversiteit—een gebied met uitzonderlijk gevarieerde ecosystemen, plant- en diersoorten—met daarbinnen het Zuid-Caribische zeegebied rond de benedenwindse eilanden als één van de twee rijkste aan marien leven. Op Curaçao heeft de “Curasub” al veel duiken gemaakt o.a. met onderzoekers van het Smithsonian Institute aan boord, die diverse nieuwe soorten vissen, schelpen en krabben ontdekten. De “Bonaire Deep Reef Expedition 1” zal onder andere opheldering geven of deze soorten ook bij Bonaire voorkomen of dat daar weer andere soorten voorkomen.

Doel
Het doel van de “Bonaire Deep Reef Expedition I” is om een eerste inventarisatie te maken van de biodiversiteit. Deze informatie is essentieel voor de natuurbescherming en het duurzaam gebruik van de riffen. Het is een internationale verantwoordelijkheid van landen om hun biodiversiteit te identificeren en in kaart te brengen. Om de diepe riffen goed te beschermen moeten we eerst weten wat daar leeft en begrip krijgen van de ecologische processen die de diversiteit in stand houden. Het is ook belangrijk om deze rijkdom aan leven goed in kaart te brengen, omdat zij mogelijk een bron kunnen zijn van stoffen die in de toekomt van grote waarde bljjken te zijn.
Dit onderzoek wordt verricht door experts van het Nederlandse onderzoeksinstituut IMARES in samenwerking met microbiologen van Wageningen Universiteit en taxonomen van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Ook een onderzoeker van het Smithsonian Institute in de Verenigde Staten neemt deel aan de expeditie. Naast vissen, schelpen en kreeftachtigen zal ook gekeken worden naar diepwater hoornkoralen en sponzen. De “Curasub” is in staat stukjes spons of koraal te monsteren, schelpen op te rapen en zelfs om op die diepte levende vissen te vangen. Alle monsters worden ook fotografisch gedocumenteerd en gesampled voor moleculaire markers die in het laboratorium van Naturalis geanalyseerd zullen worden.

Onderzoekschip
De Curasub wordt van Curaçao naar Bonaire vervoerd op het onderzoekschip de “Chapman” dat door de eigenaar van het Curaçao Sea Aquarium, Adriaan (Dutch) Schrier, aangekocht werd van de Universiteit van Puerto Rico. Dit schip is na een complete renovatie en herinrichting sinds enkele maanden klaar voor expedities en het te water laten van de “Curasub”.
De “Chapman” arriveert op 29 mei bij Bonaire en zal afmeren in de haven, waarvandaan de eerste duiken zullen plaatsvinden op 30 mei. De daaropvolgende dagen zal respectievelijk vanaf de WEB pier bij Hato en vanaf de Cargill pier gedoken worden.